Hur firar vi halloween i Sverige?

Kort svar: Halloween uppmärksammas av runt hälften av svenskarna och då är det genom olika dekorationer och inköp av godis.

Halloween är en tradition som, via bl.a. irländska immigranter, kom till USA och via handeln till Sverige under 1990-talet. Ordet halloween betyder ungefär ”alla helgons afton” (”all hallows eve”) och firas i USA den 31 oktober (datumet i Sverige varierar eftersom traditionen är så pass ung).

Det finns ett antal mindre undersökningar som tittat på hur och i vilken utsträckning svenskar firar halloween. År 2019 gjorde Svensk Handel en undersökning som visade ett 50 procent av svenskar firar halloween.

Varannan svensk uppger att de kommer att fira Halloween på något sätt. Det är vanligare att unga firar högtiden än äldre. I USA, där Halloween har en längre historik, avser två tredjedelar att fira högtiden.

Undersökningen visar vidare att 39 procent köper godis i samband med Halloween. Nästan en fjärdedel köper pumpor eller andra dekorationer och 11 procent köper smink eller dräkter till utklädning.

Halloweenpumpa

Detta är en tydlig ökning från tidigare års undersökningar. Undersökningen visar också tydliga åldersskillnader. I gruppen 18-22 år är det 80 procent som säger att de kommer att fira, medan det i gruppen 56 år och äldre bara är 27 procent som kommer uppmärksamma halloween. Marie Brander skriver  i Expressen:

Men det halvljumma intresset i undersökningarna säger kanske inte hela sanningen. Godisförsäljningen ökar kraftigt i samband med helgen. Lösgodisgrossisten Karamellkungen har rapporterat att deras försäljning ökar med 50 procent kring halloween.

Skrivet av Mattias Axelsson (2015-10-29, uppdaterad 2020-10-21)

Källor: Halloween 2019 – Svensk Handels Halloweenrapport 2019 i samarbete med Nielsen

När är halloween i Sverige 2015?

Kort svar: Halloween betyder ”alla helgons afton” och firas dagen före allhelgonadagen – alltså den 31 oktober. I år (2015) sammanfaller det med alla helgons dag.

Halloween betyder, översatt till svenska, alla helgons afton (alltså kvällen före alla helgons dag) och firas bl.a. i USA den 31 oktober. Historiskt har alla helgons dag infallit den 1 november och gör så i de flesta länder. I Sverige har dagen varit en helgdag sedan kristendomens införande på 1100-talet.

Halloweenpumpa

I Sverige är det sedan 1953 lördagen i allhelgonaveckan (alltså lördagen mellan 31 oktober till 6 november) som är den röda dagen och kallas alla helgons dag, 1 november har namnet allhelgonadagen men är inte röd dag. Och här finns källan till förvirring för när svensk halloween faktiskt infaller.

  • Halloween infaller traditionellt 31 oktober (på kvällen innan allhelgonadagen)
  • Alla helgons dag i Sverige infaller (sedan 1953) är rörlig och infaller alltid på en lördag.

I år (2015) blir det särskilt komplicerat eftersom alla helgons dag är 31 oktober och således är halloween och alla helgons dag på samma datum. Ett alternativ är att fira svensk halloween på fredagen före – alltså 30 oktober.

Skrivet av Mattias Axelsson (2015-09-30)

Källa: Herlitz, Gillis (2007) Mors dag och Halloween. Festseder i förändring. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

Varför firar vi halloween 31 oktober?

Kort svar: Halloween firas 31 oktober för att markera övergången från sommar- till vinterhalvåret. Halloween betyder ungefär ”Allhelgonaafton” och dagen efter (1 november) är Allhelgonadagen.

I alla tider och i alla kulturer har det funnits ett behov av att dela in och markera året på olika sätt. Olika märkesdagar finns i samband med årets ljusaste och mörkaste dagar, vid övergångar mellan olika årstider och i andra typer av brytpunkter.

Halloweenpumpa

Firandet av halloween har sitt ursprung på Irland, även om det är tveksamt att dra direkt paralleller mellan våra tiders firandet och det förkristna på Irland. Så här skriver Encyclopedia Britannica om det irländska förkristna firandet:

Under Samhain-festivalen trodde man att de dödas själar återvände till sina hem, och de som hade dött under året ansågs resa till ”the otherworld”

Festen Samhain var en av fyra kvartalsfester och firades då naturen dog och sommarhalvåret gick över till vinterhalvår. Precis som andra fester vid brytningstider (ex. valborg och midsommar) var natten mellan oktober och november fylld av demoner, spöken och andra övernaturliga krafter som fanns i den irländska traditionen.

Irland kristnades på 400-talet, men festen Samhain fortsatte att firas. Irländska emigranter tog med sig sederna när de flyttade till USA på 1840-talet. Och i USA blandades de irländska halloweentraditonerna med redan existerande traditioner. Till exempel firade mexikanska invandrare De dödas dag (Dios de los muertos) samma dag och engelsmän firade Guy Fawkes day några dagar senare. Dessutom hade spanjorer, tyskar, holländare och alla andra sina respektive sätt att fira de döda.

Det går alltså inte att dra en rak linje från det irländska firandet till dagen halloweentradition. Så här skriver Herlitz:

De flesta som behandlat Halloween har förenklat påstått att det var irländarna som kom till USA /../ som hade med sig firandet. Det är förmodligen en förenkling av den komplexa bilden av sammanblandningen av alla kolonisatörers förhållningssätt till en fest för de döda.

Datumet är dock detsamma. Att det är just 31 oktober beror alltså ursprungligen på att det firades som sommarhalvårets sista dag.

När kristna kyrkan, efter känt mönster från ex. julfirandet, på 700-talet ville komma åt det ”hedniska” firandet runt oktober/november flyttade de dagen då helgonen firas valde till 1 november eftersom det av tradition var en dag då folk firade de död. Dagen kallades Allhelgonadagen i Sverige (och har firats sedan 1100-talet).

Halloween betyder översatt ungefär ”allt heligas afton” eller allhelgonaafton alltså blir det rimligt att fira (ex. genom att gå ”bus eller godis” eller karva pumpor) halloween just 31 oktober eftersom det är allhelgonaafton.

Till Sverige kom traditionen med halloween under slutet av 1980- och början av 1990-talet via kedjor som Buttericks och Hard Rock Café.

Skrivet av Mattias Axelsson (2014-10-23)

Källor: Herlitz, Gillis (2007) Mors dag och Halloween. Festseder i förändring. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

Encyclopedia Britannica, uppslagsord: ”Halloween

Vilken dag ska man gå ”bus eller godis”?

Kort svar: Eftersom halloween är en i Sverige sent införd högtid så finns det ingen självklar dag att gå och fråga om ”bus eller godis”. Många menar att 31 oktober är rätt dag att gå, andra säger fredagen före alla helgons dag.

En tradition som är intimt förknippad med halloweenfirandet är att gå runt och knacka på dörrar och fråga efter ”bus eller godis”. Förfarandet är inte helt olikt det som förekommer i många svenska städer kring påsk (antingen på skärtorsdagen eller på påskafton) när barn klär sig som påskkärringar och går runt och tigger godis.

normal_segaraattor

Källa: www.fotoakuten.se

Att barn eller ungdomar klär ut sig och går runt i grannskapet förekommer också vid andra tidpunkter i olika kulturer. Dock är traditionen kring halloween är intimt förknippat med USA, även första gången som uttrycket ”trick or treat” finns belagt i text är det i en kanadensisk text från 1927.

Så här skriver Lisa Morton:

By the 1930s, the phrase in connection with Halloween and costumed children seemed to be working its way down through the northern USA, as states like Oregon reported that “young goblins and ghosts, employing modern shakedown methods, successfully worked the “trick or treat” system.”

Efter andra världskriget etablerade sig halloweentraditionen med att klä ut sig den 31 oktober och att gå ”trick or treating” i USA.

Halloweenpumpa

Till Sverige kom halloweenfirandet via köpmän i slutet av 1980-talet. Redan runt 1990 gjordes de första försöken från Hard Rock Cafe i Stockholm tillsammans med Buttericks att få svenskar att fira halloween. Men det var först i slutet av 90-talet som firandet (eller åtminstone affärernas annonsering kring firandet) exploderade.

Problemet när vi ska bestämma vilken dag ”trick or treating” eller ”bus eller godis” ska ske är detsamma som när vi ska enas om vilken dag halloween ska firas. Halloween betyder alla helgons afton (alltså kvällen före 1 november). Problemet när halloween skall överföras i en svensk kontext är att vi i Sverige inte längre firar allhelgonadagen den 1 november, utan alla helgons dag den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november. Kvällen före alla helgons dag kan alltså vara vilket datum som helst mellan 30 oktober och 5 november.

Dock menar många att den ”riktiga” halloween (då barn kan gå ”bus eller godis”) alltid är 31 oktober, men många skolor och föreningar väljer att anordna halloweenfester och halloweendiscon på fredagen i allhelgonaveckan – alltså den svenska alla helgons afton.

Skrivet av Mattias Axelsson (2014-10-17)

Källor: Herlitz, Gillis (2007) Mors dag och Halloween. Festseder i förändring. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

Morton, Lisa (2012) Trick or Treat: A History of Halloween Reaktion Books:London

När är halloween i Sverige 2014?

Reklam: Missa inte podcasten Det ska gudarna veta – en podcast om religion och livsåskådning

Kort svar: Halloween betyder ”alla helgons afton” och firas dagen före allhelgonadagen – alltså den 31 oktober.

Halloween betyder, översatt till svenska, alla helgons afton (alltså kvällen före alla helgons dag). Alla helgons dag har historiskt (och i de allra flesta länder är det så fortfarande) firats den 1 november. I Sverige är det sedan 1953 lördagen i allhelgonaveckan som är den röda dagen och kallas alla helgons dag, 1 november har namnet allhelgonadagen men är inte röd dag.

Således kan man argumentera att ”svensk halloween” bör firas (t.ex. genom att gå och fråga om ”bus eller godis”) fredagen före alla helgons dag, eftersom det är alla helgons dag och inte allhelgonadagen som är röd dag i Sverige.

Halloween är en tradition som har sina rötter på Irland och som via nordamerikansk påverkan fick sitt nuvarande innehåll. Till Sverige kom halloween från USA på 1990-talet. I USA firas halloween alltid den 31 oktober och det finns många som menar att vi i Sverige bör följa det mönstret och alltid fira halloween 31 oktober. Därför uppstår det inte sällan diskussioner om vilket datum ”svensk halloween” egentligen infaller.

Halloweenpumpa

I år (2014) är det dock inga problem. Alla helgons dag och allhelgonadagen infaller nämligen på samma datum i år (1 november), alltså bör halloween även i Sverige firas den 31 oktober 2014.

Skrivet av Mattias Axelsson (2014-10-06)

Källa: Herlitz, Gillis (2007) Mors dag och Halloween. Festseder i förändring. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

När är halloween i Sverige 2013?

Kort svar: Halloween firas normalt den 31 oktober, men eftersom traditionen är relativt ny i Sverige firas den ibland på fredagen i allhelgonaveckan (i år den 1 november).

Halloween betyder. översatt till svenska, alla helgons afton. Alla helgons dag har historiskt (och i de allra flesta länder är det så fortfarande) firats den 1 november. Sedan 1953 är det lördagen i allhelgonaveckan som är den röda dagen och kallas alla helgons dag, 1 november har namnet allhelgonadagen men är inte röd dag.

Halloween är en tradition som har sina rötter på Irland och som via nordamerikansk påverkan fick sitt nuvarande innehåll. Till Sverige kom halloween från USA på 1990-talet.

Problemet när den amerikanska traditionen halloween skall införlivas i den svenska festkalendern är att två kalendariska synsätt kolliderar. Å ena sidan den amerikanska att alltid fira halloween 31 oktober oavsett veckodag, å andra sidan den svenska att fira allhelgona på lördagen i allhelgonaveckan.

Halloweenpumpa

Den ”riktiga” halloween är således alltid 31 oktober, men många skolor och föreningar väljer att anordna halloweenfester och halloweendiscon på fredagen i allhelgonaveckan – alltså den svenska alla helgons afton.

Skrivet av Mattias Axelsson (2013-10-03)

Källa: Herlitz, Gillis (2007) Mors dag och Halloween. Festseder i förändring. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

Varför dekorerar man pumpor på halloween?

Kort svar: Traditionen att dekorera olika sorters grönsaker går långt tillbaka och kan associeras med skördefester. Pumporna började användas vid halloween i samband med att traditionen fick fäste i USA vid  slutet av 1800-talet av den enkla anledningen att tillgången på pumpor var riklig under slutet av oktober.

Den symbol som allra tydligaste förknippas med halloween är helt säkert pumpan. På samma sätt som granen symboliserar jul och majstång symboliserar midsommar har den stora oranga grönsaken kommit att symbolisera halloween.

Halloween firas i månadsskiftet oktober/november och har sina rötter i den förkristna festen Samhain som firades på nuvarande Irland. Festen har sedan på olika vägar kommit att bli vårt moderna halloweenfirande.

Vad som är intressant är att det redan långt tillbaka går att hitta belägg för att en av de viktiga inslagen i firandet var att man använda olika sorters grönsaker, rovor och betor. Dessa karvade man ut och använde som lyktor. Även i norra Sverige finns äldre belägg (1800-talet) för att ungdomar på hösten gröpte ur foderbetor eller andra rotfrukter för att på så vis tillverka lyktor. Ungdomarna gick sedan runt i byarna för att skrämma folk med sin spökliknande lyktor. Dessa upptåg verkar dock inte vara knutet till någon särskild dag.

img_20161028_161345

Användandet av olika grönsaker i firandet beror på att det var under hösten man skördade dessa och i oktober fanns riklig tillgång på rovor och betor av olika slag.

Pumpan är en gurkväxt som har sitt ursprung i Amerika och den skördas från juli fram till den första frosten. Pumpan var ett inslag på skördefester i USA långt innan den började associeras med halloween.

När miljontals irländska migranter på 1800-talet flyttade till USA tog man med sig sina traditioner (däribland att göra ljuslyktor av rovor). När de irländska sederna blandades med redan existerande (såsom mexikanska dios de los muertos och engelska Guy Fawkes day) blev en förändring av halloweenfirandet av rovorna ersättas av den betydligt större och färggladare pumpan.

Det var under slutet av 1800-talet som pumpan på allvar kom att bli symbolen för halloween. År 1866 är det äldsta belägget för att pumpan direkt har associerats med halloweenfirandet. Idag är pumpan den entydigt viktigaste symbolen för halloween (en enkel bildsökning ger ett övertydligt resultat).

Källa: Herlitz, Gillis (2007) Mors dag och Halloween. Festseder i förändring. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

Skrivet av: Mattias Axelsson (2012-10-14)

När är halloween 2012 i Sverige?

Kort svar: Ska man fira halloween enligt amerikansk modell är det 31 oktober som gäller. Ska man fira halloween som dagen före alla helgons dag är det 2 november som gäller.

Som brukligt är i oktober månad kommer många frågor om vilket datum som halloween i Sverige egentligen infaller. Och svaret på den frågan är tyvärr inte så enkelt som det kan tyckas.

Visserligen skulle man med enkelhet kunna hävda att halloween är en amerikansk högtid som kom till Sverige under 1990-talet och att den därför bör firas enligt amerikansk modell – 31 oktober.

Amerikansk halloween firas nämligen aftonen före 1 november då ordet halloween är en sammandragning av all hallows even vilket betyder ungefär ”alla helgons afton”. I större delen av den kristna världen (och så även i Sverige fram till 1772) är det 1 november som är Alla helgons dag och då blir det ju lämpligt att fira alla helgons afton den 31 oktober.

Sverige valde dock att 1772 – vid det som kommit att kallas stora helgdöden – att avskaffa 1 november som röd dag. Namnet ”All helgons dag” fanns dock kvar men det var som vilken arbetsdag som helst. Först 1953 blev alla helgons dag återigen röd dag, men då inte 1 november utan den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november.

Sedan 1953 finns det alltså i den svenska almanackan två alla helgons dagar – 1 november som kallas allhelgonadagen och lördagen mellan 31 oktober och 6 november som kallas alla helgons dag.

Halloweenpumpa

Eftersom en högtid, när den börjar firas i en ny kultur såsom är fallet med halloween i Sverige, genomgår den vanligtvis vissa förändringar. En sådan skulle kunna vara datumet som högtiden firas på.

Min bedömning är att de flesta menar att ”den riktiga halloween” infaller 31 oktober, men att man kan ha ex. en halloweenfest på fredagen före alla helgons dag – vilket i år (2012) skulle blir 2 november.

Källa: Mors dag och Halloween av Gillis Herlitz.

Skrivet av: Mattias Axelsson (2012-10-14)

När är Halloween 2011 i Sverige?

Kort svar: Ska du fira enligt amerikansk tradition är det 31 oktober som gäller. Dock kan du även fira aftonen före alla helgons dag (vilket i år är 4 november).

En av de vanligaste frågorna jag får till Högtidsbloggen i oktober är vilket datum Halloween ska firas. Problemet med att ge ett kort och rakt svar på frågan är att Halloween är en relativt sentida import från USA som delvis krockar med ett förvisso också sentida, dock något äldre bruk att fira Alla helgons dag i Sverige.

Ska man strikt följa det amerikanska firandet av Halloween så är det 31 oktober som gäller. Det är datumet som man i den anglosaxiska världen firar Halloween och det beror på att datumet är dagen före Allhelgonadagen i den västerländska kristenheten. Halloween kommer just av ordet All Hallows eve (dvs alla helgons afton – dagens före Allhelgonadagen).

Nu finns det också ett – inte så litet – förkristet inslag i Halloweenfirandet som kan spåras till Irland och firandet av övergången från sommarhalvåret till vinterhalvåret. Att dra direkta paralleller mellan nutida Halloweenfirande och förkristet firande på Irland går dock inte, mycket har hänt på vägen.

När Halloween kom till Sverige under 1990-talet blev det viss diskussion vilken dag man egentligen skulle fira det svenska Halloween. Problemet för svenska förhållande är nämligen att vi (till skillnad från övriga västerländska kristenheten) inte firar Allhelgona på Allhelgonadagen 1 november, utan har lagt till en egen dag Alla helgons dag (första lördagen i november). Problemet blir då att Alla helgons afton (alltså vårt Halloween) blir fredagen före lördagen som är Alla helgons dag. År 2011 är Alla helgons dag 5 november – alltså infaller Alla helgons afton 4 november.

Tidigare år har det förekommit diskussioner här på bloggen att vi i Sverige inte kan välja en egen dag att fira Halloween på utan måste följa det amerikanska. Problemet med att argumentera på det sättet är att vi redan valt att fira vissa högtidsdagar på datum som skiljer sig från ursprungsland. Jul firar vi ju i Sverieg den 24 december medan resten (så gott som) av världen firar 25 december. Midsommarafton infaller i Sverige alltid på en fredag (19-25 juni), medan den riktiga midsommarafton är 23 juni.

Källa: Mors dag och Halloween av Gillis Herlitz.

När infaller halloween 2010 i Sverige?

–> Vill du veta mer om halloween? Kolla in Högtider på Facebook<—

Kort svar: Ska du följa seden från USA ska du fira halloween 31 oktober. Men den svenska alla helgons afton (som då skulle kunna vara svenska halloween) är i år den 5 november.

Så här i oktober brukar ett vanligt diskussionsämne vara vilken dag halloween infaller egentligen. Om inte annat så märks det i sökstatistiken för min blogg.

Även om halloween verkar avta i popularitet så är frågan ändå intressant att diskutera eftersom det är går att resonera sig fram till två skilda svar, beroende på vilket perspektiv man lägger på högtider och traditioner.

Halloween är en högtid som relativt sent (mitten på nittiotalet) kommit till Sverige i någon större skala. Och till skillnad från t.ex. Eid al fitr så är det en högtid som inte kommit vi invandrare från andra kulturer utan via köpmän som velat lansera helgen.

Till Sverige kom halloween från USA. Det är den amerikanska varianten av halloween som vi i Sverige tagit efter. Den amerikanska bygger i sin tur på den irländska traditionen men har i USA förändrats från sitt ursprung. På samma sätt förändras och försvenskas såklart halloween när högtiden ska firas i en svensk kontext. Särskilt som den tidsmässigt ibland krockar med det svenska allhelgonafirandet att sätta ljus på gravar.

Halloweenpumpa

Och här närmare vi oss det problematiska. För i USA (och för den delen Irland) firas halloween alltid 31 oktober (eftersom det ju är alla helgons afton). Kruxet är att i Sverige firar vi inte längre allhelgonadagen 1 november utan alla helgons dag, vilken alltid är på en lördag (2010 – den 6 november). Därför är den svenska alla helgons afton i år (2010) 5 november.

För om man ska ha ett halloweenfirande bör det ske på kvällen före själva alla helgons dag. Problemet blir att vi i Sverige då avviker från det datum som är ursprungsdatumet, men å andra sidan är det precis sådant som sker när en högtid börjar firas i en ny kontext.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,