Hur kom fars dag till Sverige?

Kort svar: Det var Stockholms Herrekiperingsförening som i november 1932 lanserades fars dag i Sverige.

Fars dag började uppmärksammas under 1910-talet i USA. Det var amerikanskan Sonora Dodd hylla sin far som tidigt blivit änkeman och ensam uppfostrat sex barn. Hon var med och arrangera det första kända fars dags-firandet i juni 1910.

Affisch till det första fars dags-firandet 1932.

Till Sverige kom fars dag under 1932. Det var i november 1932 som de första annonserna för att handla slipsar och liknande till ”far” dyker upp i tidningarna. Att fars dag lanserades var en mycket medveten kampanj. Så här skriver Orsi Husz och Klara Arnberg:

Initiativtagaren för lanseringen i Sverige var den då nybildade Stockholms Herrekiperingsförening. De valde dock en annan dag och istället för i juni som i USA, förlades Fars dag i Sverige till andra söndagen i november, eftersom det annars var ”en tyst tid inom affärslivet”

Under hösten 1932 hade Svenska Kommittén för Fars dag bildats och de arbetade med att ”främja dagen genom samordning av fönsterskyltningar och annonsering. Personer som deltog i kommittén var bland andra reklammannen Tom Björklund, då försäljningsdirektör hos NK och Harald Rosenberg, dekorationschef och direktörsassistent, sedermera direktör på MEA.

Fars dag har dock aldrig fått något starkt genomslag i Sverige och har genom åren varit i skuggan av mors dag som är populärare. Så här skriver organisationen Svensk Handel:

Fars dag kan inte riktigt mäta sig med julen som är överlägset viktigast, inte heller med påsk, midsommar eller nyår men hamnar strax därefter, precis efter Mors dag, när svenska handlare rangordnar dem. 

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2022-11-19

Litteratur:

Far i fönstret. Kommersiell konstruktion av kön och den nya mannen i 1930-talets skyltfönster av Orsi Husz och Klara Arnberg i Carlsson K. & Lennartsson R. (2021). Bakom stadens kulisser: Genus och gränser i Stockholm 1800 – 2000.

Fars dag” svenskhandel.se, 2022-11-09 

Varför är fars dag andra söndagen i november?

Kort svar: När fars dag infördes i Sverige 1932 tyckte man att det ursprungliga datumet i juni låg för nära mors dag så då flyttade man firandet till andra söndagen i november.

Fars dag (liksom mors dagimporterades från USA under första hälften av 1900-talet. Enligt vissa källor (ex. Nordiska museet) började fars dag firas i Sverige redan 1931, men jag skulle snarare säga att det är året efter – 1932 – som fars dag uppmärksammas i Sverige första gången.

Det var i november 1932 som de första annonserna för att handla slipsar och liknande till ”far” dyker upp i tidningarna. Att fars dag lanserades var en mycket medveten kampanj. Så här skriver Orsi Husz och Klara Arnberg:

Initiativtagaren för lanseringen i Sverige var den då nybildade Stockholms Herrekiperingsförening. De valde dock en annan dag och istället för i juni som i USA, förlades Fars dag i Sverige till andra söndagen i november, eftersom det annars var ”en tyst tid inom affärslivet”

I USA:s infaller fars dag tredje söndagen i juni, men att man valda andra söndagen i november beror alltså på att det 1932 saknades någon högtid under november. Dessutom ligger en söndag i juni nära mors dag (sista söndagen i maj) och det finns en stor risk att det sammanfaller med midsommar.

Skrivet av Mattias Axelsson gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2020-11-02, uppdateras 2022-11-19)

Källa: Nordiska museet: Fars dag

Far i fönstret. Kommersiell konstruktion av kön och den nya mannen i 1930-talets skyltfönster av Orsi Husz och Klara Arnberg i Carlsson K. & Lennartsson R. (2021). Bakom stadens kulisser: Genus och gränser i Stockholm 1800 – 2000.

När kom fars dag till Sverige?

Kort svar: Fars dag kom till Sverige i början av 1930-talet, troligen första gången 1932.

Att avgöra när en tradition firas för första gången i Sverige är inte alldeles enkelt. Fars dag (liksom mors dag) importerades från USA under första hälften av 1900-talet. Enligt vissa källor (ex. Nordiska museet) började fars dag firas i Sverige redan 1931, men jag skulle snarare säga att det är året efter – 1932 – som fars dag uppmärksammas i Sverige första gången.

De två stora Stockholmstidningarna (DN och SvD) har år 1931 inga annonser för fars dag (vare sig i november eller någon annan gång på året), men året efter (1932) är det snarare ett överflöda av annonser för kostymer och slipsar. I en av annonserna står t.o.m. att ”om söndag är det fars dag för första gången”.

Annons i SvD 1932-11-09.


Annons i SvD 1932-11-10

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2018-11-09)

När är fars dag 2023 i Sverige?

Kort svar: Fars dag infaller i Sverige den andra söndagen i november. År 2023 är det den 12 november.

Liksom mors dag är fars dag en import från USA. År 1910 (alltså bara obetydligt efter de första försöken att skapa Mors dag) ville amerikanskan Sonora Dod hylla sin far som tidigt blivit änkeman och ensam uppfostrat sex barn. Hon var med och arrangera det första kända fars dags-firandet i juni 1910.

President Lyndon Johnson gjord 1963 fars dag till helgdag i USA och dagen infaller sedan dess alltid den tredje söndagen i juni i USA.

Fars dag introducerades i Sverige under tidigt 1930-tal. Enligt Nordiska Museet kom Fars dag till Sverige 1931, men de tidigaste beläggen med annonser för fars dag i SvD och DN har jag hittat i november 1932 och i en av annonserna står också att fars dag 1932 är ”för första gången”.

Annons i SvD 1932-11-09

Danmark firar fars dag den 5 juni (samma dag som deras grundlagsdag) medan övriga nordiska länder (däribland Sverige) firar fars dag den andra söndagen i november.

År 1949 bildades en nordisk kommitté av köpmän som skulle verka för att fars dag spred sig. Likt t.ex. mors dag, halloween och alla hjärtans dag så är spridandet av fars dag mycket en konsekvens av handelns behov av att sälja produkter.

Skrivet av Mattias Axelsson (2013-11-09, uppdaterad 2021-01-06)

Källor: Schmidt, Leigh Eric (1997). Consumer Rites: The Buying and Selling of American Holidays. Princeton University Press.

Nordiska museet: Fars dag

Vem kom på fars dag?

Kort svar: Den person som oftast tillskrivs som skapare av fars dag är Sonora Dod ifrån USA som 1910 tog initiativet till det första fars dags-firandet. 

Mors dag kom till Sverige från USA under första hälften av 1900-talet – på samma sätt är det med fars dag. Mors dag hade firats första gången i USA 1908 och det var förmodligen ofrånkomligt att en fars dag skulle växa fram i kölvattnet.

Enligt de flesta uppgifter så var det amerikanskan Sonora Dod som 1910 genomförde det första firandet av fars dag. Sonora Dod besökte året innan (1909) en gudstjänst under mors dag och där hade pastorn pratat om mödraskap. Dod var dotter till en änkeman som själv uppfostrat sex barn sedan hans fru dött i tidig ålder.

Sonora Dod föreslog under sommaren 1910 – tillsammans med det lokala YMCA – att kyrkan i Spokane (där hon var medlem) skulle uppmärksamma ”fars dag” på samma sätt som ”mors dag”. Valet av datum föll på tredje söndagen i juni.

Under de första åren var firandet av fars dag en lokal företeelse och när Sonora Dod flyttade från Spokane försvann firandet nästan helt. När Dod sedan återvände till Spokane på 1930-talet tog hon hjälp av  New York Associated Men’s Wear Retailers (en sammanslutning av köpmän) för att sprida firandet. Dock är det först under senare delen av 1900-talet som fars dag fått större uppmärksamhet i USA.

Fars dag i Sverige

Första gången som fars dags-firande förekom i Sverige var 1931 eller 1932 (jag tror på det senare). På samma sätt som handeln drev på fars dags-firandet i USA så var det handeln som i Sverige först tog till sig idén. 

farsdag1932111.png
Annons i SvD 1932-11-11

Det var i november 1932 som de första annonserna för att handla slipsar och liknande till ”far” dyker upp i tidningarna. Att fars dag lanserades var en mycket medveten kampanj. Så här skriver Orsi Husz och Klara Arnberg:

Initiativtagaren för lanseringen i Sverige var den då nybildade Stockholms Herrekiperingsförening. De valde dock en annan dag och istället för i juni som i USA, förlades Fars dag i Sverige till andra söndagen i november, eftersom det annars var ”en tyst tid inom affärslivet”

När Nordiska museet 1963 samlade in uppgifter om mors- och farsdagsfirande framkom att många äldre till en början var negativa till högtiden, som bland annat kallades ”onödigt fjäsk”.

Eftersom handeln ansåg att tredje söndagen i juni låg för nära mors dag (sista söndagen i maj) flyttades det svenska fars dags-firandet till andra söndagen i november.

Skrivet av Mattias Axelsson (2013-11-09, uppdaterad 2022-11-19)

Källor: Schmidt, Leigh Eric (1997). Consumer Rites: The Buying and Selling of American Holidays. Princeton University Press.

Nordiska museet: Fars dag

Far i fönstret. Kommersiell konstruktion av kön och den nya mannen i 1930-talets skyltfönster av Orsi Husz och Klara Arnberg i Carlsson K. & Lennartsson R. (2021). Bakom stadens kulisser: Genus och gränser i Stockholm 1800 – 2000.

När är Fars dag 2008?

Kort svar: Fars dag 2008 infaller söndagen den 9 november.

Liksom Mors dag är Fars dag en import från USA. År 1910 (alltså bara obetydligt efter de första försöken att skapa Mors dag) ville amerikanskan John Bruce Dodd hylla sin far som tidigt blivit änkeman och ensam uppfostrat sju barn. President Lyndon Johnson gjord 1963 Fars dag till helgdag i USA och dagen infaller sedan dess altid den tredje söndagen i juni.

Till Sverige kom Fars dag redan 1931och 1949 bildades en nordisk kommitté av köpmän som skulle verka för att Fars dag spred sig. Så liksom ex. mors dag, halloween och alla hjärtans dag så är spridandet av fars dag mycket en konsekvens av handelns behov av att sälja produkter.

Dock kunde denna nordiska kommité inte komma överens om ett gemensamt datum. Därför firar Danmark fars dag den 5 juni (samma dag som deras grundlagsdag) med övriga nordiska länder (däribland Sverige) firar fars dag den andra söndagen i november. Således infaller Fars dag 2008 söndagen den 9 november.

Källa: Svenska traditioner av Jan-Öyvind Swahn

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,