Vad är surströmming?

Kort svar: Surströmming är strömming som konserverats genom jäsning och därmed får en mycket karaktäristisk smak. Surströmming äts enligt traditionen i slutet av augusti.

Tillsammans med kräftorna och möjligen sill och potatis är förmodligen surströmmingen den maträtt som är mest ”typiskt svensk”. Surströmming är känt i Sverige sedan åtminstone 1700-talet, förmodligen har det ätits betydligt längre tillbaka i tiden. Förr var surströmming något av basföda för stora delar av den svenska allmogen. Men vad är egentligen surströmming?

Om vi börjar med själva strömmingen så är det sill som fångats i Östersjön, norr om Kalmar. Sill och strömming är alltså samma art (Clupea harengus), även om skillnader finns i utseende. På 1500-talet utgick ett påbud från kungen om att ”sill som fångats öster om en linje mellan Kalmar och den polska kusten kallas för strömming”.

Förr, när det inte fanns kylskåp eller frys, var folk tvungna att använda olika metoder för att konservera maten. En metod som är känd mycket långt tillbaka i tiden är jäsning och det är precis den metod som används när surströmming tillverkas. Att jäsa strömmingen under sommaren var alltså ett sätt att bevara den under hösten och vintern.

För att göra surströmming behövs för det första strömming. Den strömming som används för att göra surströmming är mager strömming som leker under senvåren. Den fångas när det är lekmogna och saltas in i tunnor. Tunnorna förvaras i rumstemperatur i knappat en månad innan de läggs på burkar. Detta brukar ske i augusti.

Fram till 1989 reglerades surströmmingspremiären i Livsmedelslagen. Surströmming fick börja säljas tidigast den tredje torsdagen i augusti. Anledningen var att Livsmedelsverket ville undvika försäljning av dåligt jäst och omogen fisk. Numer finns inga regler för surströmmingspremiären, men många tillverkare och handlare håller fortfarande på traditionen att inte sälja surströmming före den tredje torsdagen i augusti.

Skrivet av Mattias Axelsson (2013-07-10)

Källor: ”Surströmming – säker mat” – Livsmedelsverket (2013-02-21)

När är surströmmingspremiären 2009?

Kort svar: Numer finns inget i lag fastställt datum för surströmmingspremiären, men många tillverkare försöker hålla tredje torsdagen i augusti som premiärdatum. Således blir surströmmingspremiären 2009 den 20 augusti.

Liksom med kräftor så är surströmmingspremiären fast rotad i augusti, även om det inte längre finns några regler för när surströmming får börja säljas.

Fram till 1998 fanns dock regler för surströmmingenspremiären. Så här står det i Livsmedelsverkets kungörelse om fiskvaror (SLV FS 1979:6):

surströmming får i detaljhandeln saluhållas tidigast den tredje torsdagen i augusti månad det år då strömmingen blivit beredd

Anledningen till att Livsmedelsverket bestämde ett datum var:

en gammal praktisk regel som kommit till för att förhindra att dåligt jäst och omogen fisk går till försäljning.

År 1998 valde dock Livsmedelsverket att upphäva den gamla kungörelsen. Statsinspektör Hans Brådenmark förklarar:

Det finns inget livsmedelshygieniskt motiv för en sådan bestämmelse. Strömmingen blir lekmogen vid olika tider längs Norrlandskusten, och inläggningen blir därför klar vid olika tider

Dock försöker de allra flesta producenter hålla på datumet – tredje torsdagen i augusti – även om tidigare års inläggningar kan säljas före detta datum.

Årets surströmmingspremiär – 2009- blir alltså torsdag 20 augusti.

Läs även andra bloggare om , , , , ,

Vilken dag är det surströmmingspremiär 2023?

Kort svar: Traditionellt har surströmmingspremiären i Sverige varit den  tredje torsdagen i augusti. Numera finns det dock inget i lag fastställt datum för surströmmingspremiären, men många tillverkare försöker hålla fast vi den tredje torsdagen i augusti som premiärdatum. År 2023 blir det torsdag 17 augusti.

Surströmming med mandelpotatis och smör är en klassisk svensk mattradition. Liksom med kräftor så är surströmmingspremiären fast rotad i augusti, även om det inte längre finns några exakta regler för när surströmming får börja säljas. 

Fram till 1998 fanns dock regler för surströmmingspremiären. Så här står det i Livsmedelsverkets kungörelse om fiskvaror (SLV FS 1979:6):

surströmming får i detaljhandeln saluhållas tidigast den tredje torsdagen i augusti månad det år då strömmingen blivit beredd

Anledningen till att Livsmedelsverket bestämde ett datum var:

en gammal praktisk regel som kommit till för att förhindra att dåligt jäst och omogen fisk går till försäljning.

År 1998 valde dock Livsmedelsverket att upphäva den gamla kungörelsen. Statsinspektör Hans Brådenmark förklarar:

Det finns inget livsmedelshygieniskt motiv för en sådan bestämmelse. Strömmingen blir lekmogen vid olika tider längs Norrlandskusten, och inläggningen blir därför klar vid olika tider

Dock försöker de allra flesta producenter hålla på datumet – tredje torsdagen i augusti – även om tidigare års inläggningar kan säljas före detta datum.

Skriven av Mattias Axelsson (2008-08-12, uppdaterad 2021-01-06)

Källor:

Snell-Lumio, Christina (2005) Surströmmingens historia och tradition i Norrbotten

Strid om premiärdatum för surströmming” Aftonbladet 1998-08-20