Vem var julvärd 1961?

Kort svar: På julafton 1961 var det Ragna Nyblom som var tv-hallåa (alltså julvärd) och på juldagen samma år var det Åke Edin.

Under de första åren av 1960-talet växte teve-tablån på julafton mer och mer för varje år. En viktig del under julaftonsdagen och kvällen var att fungera som programvärd mellan programmen.

Det var egentligen först med Arne Weise 1980 som det blev en kontinuitet i vem som skulle vara julvärd eftersom han satt som värd varje julafton fram till 2003 (undantag för åren 1988, 1989 och 1990 då Björne var ersatte).

Året efter att Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul! haft premiär 1960 var det Ragna Nyblom som fick fungera som julvärd. Aftonbladet skrev dagen före julafton, med tidstypisk sexism:

I TV får herrarna sitt lystmäte på julafton då Ragna Nyblom svarar för kvällens hallåande. Juldagen är det damernas tur att glädjas, för då hallåar Åke Edin.

Aftonbladet 1961-12-23

Ragna Nyblom, som dog 2017, var skådespelare, hallåa och röstskådespelare. Hon läste sagor och dubbade barnfilm, bl.a. Doktor Snuggles och Trolltyg i tomteskogen.

Skrivet av Mattias Axelsson gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2021-10-20)

Källa: ”Julens tomtar och troll i radio och tv” Aftonbladet 1961-12-23

Vilket år tände julvärden i SVT ett levande ljus första gången?

Kort svar: Troligen var det Arne Weise som, när han var julvärd själv för andra gången, 1982 tände ett ljus precis innan Kalle Anka började.

En tradition som förknippas med de SVT:s julvärdar är att tända ett levande ljus i studion runt klockan 15.00, eftersom Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul börjar då. Från 1981 och fram till och med 2002 var Arne Weise ensam julvärd (förutom 1988-1990).

Arne Weise i studion på julafton 1982

Troligen var det Weise som 1982 (samma år som Tjuren Ferdinand sändes efter ordinarie program) introducerade traditionen att tända ett levande ljus i studion. Åtminstone var det inget som förekom vare sig 1978, 1979, 1980 eller 1981.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-12-11

Julvärd 1982” från youtube

Vilka år var Arne Weise julvärd i teve?

Kort svar: Arne Weise var julvärd 1964 och 1966, sedan från 1980 till och med 2002 (med undantag för tre år under den perioden).

En ”julvärd” är en programpresentatör som på julafton möter tittarna mellan de ordinarie programmen. Symbolen för ”julvärd” i Sverige är utan tvivel Arne Weise som har mött svenskarna flest julaftnar.

Första gången som Arne Weise fungerade som julvärd var 1964. Under drygt fyra timmar. Från 14.00 till 18.10 fungerade han som programvärd på julafton.

SvD 1964-12-24

Två år senare – 1966 – står det att läsa i DN:

Arne Weise är värd för TV:s eftermiddagssändningar på julafton. Sändningen som, i första hand, riktar sig till barnen och innehåller blandade filmade och direktsända inslag, pågår mellan 14 och 17

Därefter förekommer det inga uppgifter att Arne Weise skulle ha förekommit som julvärd förrän 1980 då han är det tillsammans med Jeanette von Heidenstam. Stora delar av sändningen går att se på Youtube.

SvD 1980-12-24

Under de kommande sju åren 1981-1987 var det Arne Weise som var julvärd samtliga år och 1982 tände han ett levande ljus för första gången. På julafton 1988 var det ingen mindre än Björne (spelad av Jörgen Lantz) som fick vara julvärd. Han delade uppdraget med den ordinarie presentatören Per Öhnell som tog vid klockan sex. Björne gjorde det så bra att han även åren därefter (1989 och 1990) fick uppdraget. Då tillsammans med Johan Sandström

Därefter (1991) var dock Arne Weise tillbaka som julvärd. Egentligen var det tänkt att SVT skulle banda julvärden (Marianne Moll) det året. Men sedan SvD uppmärksammat SVT:s planer så blixtinkallades Weise för att, mot sin vilja troligen, ställa upp som julvärd.

Under de kommande elva åren (1992-2002) så var det alltid Arne Weise som satt i studion på julafton.

Sista sändningen med Arne Weise som julvärd 2002

Efter 2003 har det varit nya julvärdar varje år i SVT bl.a. Lotta Brommé, Ingvar Oldsberg och Lars Lerin.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-11-21

Källor: Tv-tablån SvD 1964-12-24

De håller öppet i alla kanaler” DN 1966-12-24

”Traditionellt julfirande med Kalle Anka” & Co. SvD 1980-12-24

TV-tablån” 1981-12-24

Julvärd 1982” från youtube

Julvärd 1983” från Youtube

Julvärd 1984” Youtube

Julvärd 1985” Youtube

Julvärd 1986” Youtube

Julvärd 1987” Youtube

Björne är julvärd” DN 1988-12-18

Björne julvärd i Kanal 1” DN 1990-10-27

Julafton i studion för Weise” SvD 1991-12-20

Julvärd 1992” Youtube

Julvärd 1993” Youtube

Julvärd 1994” Youtube

Julvärd 1994” Youtube

Julvärd 1995” Youtube

Julvärd 1996” Youtube

Julvärd 1997” Youtube

Julvärd 1998” Youtube

Julvärd 1999” Youtube

Julvärd 2000” Youtube

TV-tablån 2001

Hej då, Arne Weise!” SvD 2002-12-24

Vem var julvärd 1963?

Kort svar: Under julafton 1963 var det hallåorna Birgitta Sandstedt och Ewonne Christensen som skötte värdskapet i teve.

Under de första åren av 1960-talet växte teve-tablån på julafton mer och mer för varje år. En viktig del under julaftonsdagen och kvällen var att fungera som programvärd mellan programmen.

Det var egentligen först med Arne Weise 1980 som det blev en kontinuitet i vem som skulle vara julvärd eftersom han satt som värd varje julafton fram till 2003 (undantag för åren 1988, 1989 och 1990 då Björne var ersatte).

Tre år efter premiären av Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul (1960) var det två kvinnor som delade på värdskapet i teve under julaftonen. Precis som året före (1962) var det hallåor som fick uppdraget – Birgitta Sandstedt satt i studion under dagen och Ewonne Christensen under kvällen. Christensen hade sen också ”hallå-jour i TV under middagstid på juldagen”.

SvD 1963-12-24

Under julaftonen 1963 kunde man också titta på t.ex. Lennart Hyland, Gösta Knutsson och Farbror Sven.

Skrivet av Mattias Axelsson gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2020-11-20)

Källa: Fyra flickor klarar julhelgens TV-hallåa” SvD 1963-12-24

Vem var julvärd 1962?

Kort svar: På julafton 1962 var det Jeanette von Heidenstam, Katarina Widell och Barbro Elfström var programvärdar i teve.

Under slutet av 1950-talet hade teve börjat sändas i Sverige och vid skiftet till sextiotalet hade teven tagit klivet in i folkhemmet – bl.a. genom fotbolls-VM 1958 och OS i Rom 1960.

Julafton 1960 hade Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul sänts första gången och teven fick större och större plats i svenskars julfirande.

SvD 1962-12-23

Under julafton 1962 var det tre ”jourhavande hallåor” som log ”mot svenska folket från julhelgens digra program”. De tre var Jeanette von Heidenstam, Katarina Widell och Barbro Elfström. En av dem – Jeanette von Heidenstam – skulle återkomma som julvärd 1978, 1979 och 1980 (sista året i par med Arne Weise).

Skrivet av Mattias Axelsson gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2020-11-20)

Källa: Julhelgens hallåande damer” SvD 1962-12-13

Vilka var julvärdar 1972?

Kort svar: Julafton 1972 var det Olle Norell och Isa Quensel som var julvärdar i teve.

Det finns en myt, spridd på flera ställen, om att Bengt Feldreich och Arne Weise ensamma hade hand om julvärdsskapet mellan 1959 och 2003. Men under 1960- och 1970-talet varierade det frisk vem som var julvärd – ett år kunde det vara Beppe Wolgers och ett annat år Lasse Holmqvist.

På julafton 1972 var det journalisten Olle Norell och skådespelerskan Isa Quensel som delade på programledarskapet.

Förutom Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul! kl. 14.00 så innehöll julaftonen i TV 1972 bl.a. En spökhistoria vid jul, Taube på Gröna Lund samt Midnattsmässan från Rom.

Skrivet av Mattias Axelsson gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2020-11-02)

Källa: De firar jul med oss i TV” SvD 1971-12-24

Vem var julvärd 1971?

Kort svar: Julvärd i teve 1971 var Lasse Holmqvist.

Det förekommer flertalet uppgifter om att Bengt Feldreich och Arne Weise var julvärdar i ett långt sträck från 1959 till 2003. Det stämmer att Arne Weise med undantag för åren 1988, 1989 och 1990 (då Björne var ersatte) var julvärd 1980-2002, men dessförinnan varierade det.

Under julhelgen 1971 var det Lasse Holmqvist från Malmö som fick uppdraget. Så här skriver DN 17 december:

Det börjar med julafton då Lasse Holmqvist fungerar som värd ända fram till den traditionella midnattsmässan.

Sedan hade Lasse Holmqvist en rad program under helgdagarna där han träffade olika kända människor

SvD 1971-12-24

Samma år som Lasse Holmqvist var julvärd i teve var för övrigt Beppe Wolgers, som ju varit julvärd 1968, radions värd under julafton.

Skrivet av Mattias Axelsson gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2020-11-19)

Källor: TV1-jul från Malmö” DN 1971-12-17

Vem var julvärd 1968?

Kort svar: 1968 var Beppe Wolgers julvärd i teve.

Förutom under den ganska långa period mellan 1981 och 2002 (med undantag för 1988, 1989 och 1990 då det var Björne) då Arne Weise var julvärd i SVT så har olika personer suttit i rutan under julafton, även om Arne Weise faktiskt debuterade redan 1964.

Julen 1968 blev lite speciell eftersom Apollo 8 – den andra månfärden – planerade anlända till månen just under julhelgen. Därför stöpte man hastigt om i tablån, men julvärden fick vara den planerade – nämligen Beppe Wolgers. Men flera program fick utgå och Beppe hade istället gäster som Monica Nielsen, Sunge Mangs och Thore Skogman i studion.

SvD 1968-12-21

Samma år som Beppe var julvärd hade också Djungelboken premiär i Sverige, men filmklippet som visades i Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul! kom inte med förrän året efter.

Skrivet av Mattias Axelsson gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2020-11-19)

Källor: ”Rymdextra nya inslag i jul-TV” SvD 1968-12-24

Vem var julvärd 1978 och 1979?

Kort svar: Julvärd 1978 och 1979 var Jeanette von Heidenstam.

Förutom under den ganska långa period mellan 1981 och 2002 (med undantag för 1988, 1989 och 1990 då det var Björne) då Arne Weise var julvärd i SVT så har olika personer suttit i rutan under julafton.

Inför julen 1978 skrev SvD om det årets julhelg:

Jeanette von Heidenstam, Thomas Olofsson och Barbro Francke heter de tre som tar hand om värdskapet under julen i TV1. Jeanette von Heidenstam firar julafton med titarna.

Även året därefter var det Jeanette von Heidenstam som satt julvärd på julafton under ”70-talets sista julafton”.

Under 80-talets första julafton var det också von Heidenstam som presenterade programmen, men då i par med Arne Weise som sedan tog över som ensam värd.

Skrivet av Mattias Axelsson gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2020-11-02)

Källor:
Tre julvärdar i Tv1” SvD 1978-12-10

Vem var julvärd 1964?

Kort svar: Julvärd 1964 var Arne Weise.

Sedan 2003 har det varit olika personer som suttit som programpresentatör under julafton och därmed kallats ”julvärd”. Dessförinnan var Arne Weise julvärd under väldigt många år i rad från 1980 då han delade rollen med Jeanette von Heidenstam och från 1981 ensam (med undantag för 1988, 1989 och 1990 då det var Björne som skötte uppgiften).

SvD 1964-12-24

Första gången som Arne Weise benämns som julvärd eller ”programvärd” på julafton som det kallas då i tidningen är på julafton 1964. Arne Weise har i senare intervjuer påstått att han var julvärd redan året innan – 1963, men i tablån för julafton 1963 finns inga spår av Arne Weise (däremot både Lennart Hyland och Gösta Knutsson).

Skrivet av Mattias Axelsson gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2020-11-02)

Källor:
Tv-tablån SvD 1964-12-24

Weise trivs i rollen som trevlig julvärd” SvD 1987-12-24