Vilka var julvärdar i SVT 1969?

Kort svar: På julafton 1969 var det Anita Lindman och Lasse Holmqvist som delade på värdskapet i TV1.

Att vara julvärd är numera ett prestigefyllt uppdrag som varje år tilldelas en ny offentlig person i Sverige. Under 2000-talet har bl.a. Lasse Kronér, Babben Larsson och Tareq Taylor fungerat som julvärdar i SVT. Även under tevens barndom varierade det från år till vem som fick vara julvärd. Under de första åren var det oftast teve-hallåorna som fick vara julvärdar, men så småningom kom andra personer som Beppe Wolgers, Sven Lindberg och Arne Weise in i rutan.

På julafton 1969. då TV2 precis hade startat, var det Anita Lindman (senare mest känd för Televinken) och Lasse Holmqvist (känd bl.a. för Här är ditt liv) som fick vara julvärdar. Så här skrev Dagens Nyheter:

Julens programpresentatörer i TV 1 blir Anita Lindman och Lasse Holmqvist. Den 23 december fungerar Anita Lindman som programvärdinna från kl 12 till 16.30 och Lasse Holmqvist som program- värd från kl 20. På julafton blir Anita Lindman programpresentatör kl 10-18 och Lasse Holmqvist resten av kvällen. På juldagen blir det samma tider för de båda, och på annandag jul Anita Lindman kl 10-17.15, då Lasse Holmqvist avlöser henne.

Både Lasse Holmqvist och Anita Lindman fick beröm för sina insatser som julvärdar 1969 och de fick ”mycket personligt beröm” enligt en krönika i Dagens Nyheter.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2023-03-25

Källor:

Dagens Nyheter 1969-11-18

Dagens Nyheter 1969-12-27

Vem var julvärd i SVT 1970?

Kort svar: På julafton 1970 var det Sven Lindberg och Gunilla Marcus som var julvärd i TV1.

Sedan början av 1960-talet har olika personer, däribland givetvis Arne Weise, varit julvärdar. Liksom numera var 1960- och 1970-talet årtionden då det byttes julvärdar varje år. Ett år kunde Beppe Wolgers vara värd och ett annat år Isa Quensel och Olle Norell.

På julafton 1970 var det skådespelaren Sven Lindberg och teve-profilen Gunilla Marcus som fick äran att agera julvärd i TV1. Så här skrev Dagens Nyheter:

TV 1:s julvärd i år är Sven Lindberg, komediräven som lät sig lockas över till TV och som där utvecklat en ovanlig mängd fantasi och nya sidor. Men julen är lång, och inte ens den garanterat charmige Lindberg kan rimligen bära hela julvärd- skapet ensam på sina späda axlar: därför har vid hans sida inkallats en dame vid namn Gunilla Marcus, i vanliga fall en av TV 1:s flitigaste producenter, men nu sätter hon sig alltså framför kamerorna en stund.

Sven Lindberg var programvärd på olika sätt under hela julhelgen, även under uppesittarkvällen den 23 december. Då var även Gunilla Marcus med i studion tillsammans med Lindberg

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2023-03-27

Källor

Dagens Nyheter 1970-12-23

SvD 1970-12-24

Vilka var julvärdar i SVT på julafton 1966?

Kort svar: Arne Weise ledde sändningen på julafton mellan kl. 14 och 17 och sedan var det Alicia Lundberg som var hallåa på kvällen.

Sedan början av 1960-talet har det varje julafton varit lite olika personer som varit teve-hallåa eller lett olika studioprogram i teve. Den som varit julvärd flest gånger är Arne Weise men fram till 1980 var han bara julvärd vid två tillfällen – 1964 och 1966. Det finns återkommande uppgifter om att Weise var julvärd kontinuerligt från 1972 till 2002, men det stämmer alltså inte.

På julafton 1966 började teves sändningar 14.00 med programmet Jul i studion som beskrevs så här:

I tre timmar, ända fram till kl. 17, bjuds barnen julunderhållning från TV-studion, där flickor och pojkar samlats kring granen för lek och dans. Programvärd är Arne Weise. Sändningen inleds med att sista luckan i Adventskalendern öppnas.

Under de tre timmarna sändes också Kalle Anka sista gången med sitt originalprogram. Året därefter hade Bambi på isen, Pinocchio och Kalle Anka och nötkriget tagit bort.

Info i DN julafton 1966

När klockan slagit 17 på julafton 1967 var det färdigt för Arne Weise i rutan och istället tog programpresentatören Alicia Lundberg över. Hon återkom sedan på annadagskvällen.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2023-03-26

Källor:

SvD 1966-12-24

DN 1966-12-24

Vem var julvärd 1991?

Kort svar: Arne Weise var julvärd 1991, men tanken från början var att man skulle banda Marianne Moll som julvärd

Genom åren har många olika personer varit julvärd i SVT på julafton. Den första personen som går att bekräfta som julvärd är Ragna Nyblom som fungerade som tv-hallåa på julafton 1961. Arne Weise är den person suttit som julvärd flest gånger.

Under de första åren på 1980-talet var Weise värd, men på julafton 1988 var det ingen mindre än Björne (spelad av Jörgen Lantz) som fick vara julvärd. Han delade uppdraget med den ordinarie presentatören Per Öhnell som tog vid klockan sex. Björne gjorde det så bra att han även åren därefter (1989 och 1990) fick uppdraget. Då tillsammans med Johan Sandström.

Inför julen 1991 hade SVT planerat att banda det årets julvärd. Så här skrev SvD 19 december 1991:

Utan kontakter med TV-chefen Sam Nilsson väljer man att i smyg videobanda både julaftonens programvärd Marianne Moll och nyårsaftonens rutinerade TV-man Lennart Swahn. Bandningen skedde under tisdagen och onsdagen.

Kritiken blev dock för stor för SVT och direkt i anslutning till avslöjandet så backade man och ringde upp Arne Weise mitt i natten för att övertala honom att komma ner till studion på julafton och vara julvärd i direktsändning.

Så julen 1991 var det återigen Arne Weise som tände ljuset precis före Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul startade 15.00.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2021-12-08

Källor:

SvD 1991-12-19

SvD 1991-12-20

Vilka var julvärdar 1965?

Kort svar: På julafton 1965 var det Kerstin Sterner och Maud Husberg som var julvärdar.

Sedan början på 1960-talet har det återkommande varit en eller flera personer som suttit som programpresentatörer som suttit i teve-rutan under julafton och alltså fungerat som ”julvärdar”. Den som har varit julvärd flest gånger är Arne Weise trots att han inte blev regelbunden julvärd förrän 1980.

Fem år efter att Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul! visats först gången, alltså 1965, så var det Kerstin Sterner och Gina Sunesson som fick ansvaret att vara presentatörer på julafton.

Kerstin Sterner /../ tar hand om TV-hallået på julafton från kl 14 till kl 19. Avlösare blir Maud Husberg /../ som fortsätter fram till programmets slut, cirka 1 på natten.

Dagens Nyheter 1965-12-24

Skrivet av Mattias Axelsson gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2021-10-28)

Källa: De hallåar på julafton”. Dagens Nyheter: s. 30.

Vem var julvärd 1959 och 1960?

Kort svar: Det finns inga samtida belägg för att SVT hade någon programpresentatör på julafton som ska ha agerat julvärd.

Under 1950-talet gjorde televisionen sin entré i de svenska hemmen. Redan då kunde man på julafton se särskilda julaftonsprogram, som t.ex. midnattsmässan från Rom och ”Medan vi väntar på klapparna”. Sedan hade ju Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul! premiär på julafton 1960.

Enligt uppgifter som spridits av SVT m.fl. så var Bengt Feldreich julvärd bl.a. 1959 och 1960. Ibland sägs det att han var julvärd alla år mellan 1959 och 1972. Det senare går enkelt att vederlägga då han med säkerhet inte var julvärd vare sig 1961, 1962, 1963 eller något år därefter.

Klicka vidare för att läsa historien bakom Kalle Ankas julafton. Foto. SVT  Klicka vidare för att läsa historien bakom Kalle Ankas julafton. Foto. SVT  Kalles jul heter egentligen From us all to all of you och sändes första  gången i amerikansk tv 1958 som en del i ...

Påståendet att Bengt Feldreich skulle ha varit julvärd 1959 och 1960 går inte att belägga med några samtida källor. Det finns inga notiser i samtida tidningar vare sig om Bengt Feldreich eller ens att det skulle ha varit någon specifik programpresentatör just på julafton.

Det som kan ha startat ryktet om Bengt Feldreich som julvärd de tidiga åren är att han gjorde speakerrösten till Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul! redan från 1960.

Skrivet av Mattias Axelsson gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2021-10-28)

Vem var julvärd 1961?

Kort svar: På julafton 1961 var det Ragna Nyblom som var tv-hallåa (alltså julvärd) och på juldagen samma år var det Åke Edin.

Under de första åren av 1960-talet växte teve-tablån på julafton mer och mer för varje år. En viktig del under julaftonsdagen och kvällen var att fungera som programvärd mellan programmen.

Det var egentligen först med Arne Weise 1980 som det blev en kontinuitet i vem som skulle vara julvärd eftersom han satt som värd varje julafton fram till 2003 (undantag för åren 1988, 1989 och 1990 då Björne var ersatte).

Året efter att Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul! haft premiär 1960 var det Ragna Nyblom som fick fungera som julvärd. Aftonbladet skrev dagen före julafton, med tidstypisk sexism:

I TV får herrarna sitt lystmäte på julafton då Ragna Nyblom svarar för kvällens hallåande. Juldagen är det damernas tur att glädjas, för då hallåar Åke Edin.

Aftonbladet 1961-12-23

Ragna Nyblom, som dog 2017, var skådespelare, hallåa och röstskådespelare. Hon läste sagor och dubbade barnfilm, bl.a. Doktor Snuggles och Trolltyg i tomteskogen.

Skrivet av Mattias Axelsson gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2021-10-20)

Källa: ”Julens tomtar och troll i radio och tv” Aftonbladet 1961-12-23

Vilket år tände julvärden i SVT ett levande ljus första gången?

Kort svar: Troligen var det Arne Weise som, när han var julvärd själv för andra gången, 1982 tände ett ljus precis innan Kalle Anka började.

En tradition som förknippas med de SVT:s julvärdar är att tända ett levande ljus i studion runt klockan 15.00, eftersom Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul börjar då. Från 1981 och fram till och med 2002 var Arne Weise ensam julvärd (förutom 1988-1990).

Arne Weise i studion på julafton 1982

Troligen var det Weise som 1982 (samma år som Tjuren Ferdinand sändes efter ordinarie program) introducerade traditionen att tända ett levande ljus i studion. Åtminstone var det inget som förekom vare sig 1978, 1979, 1980 eller 1981.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-12-11

Julvärd 1982” från youtube

Vilka år var Arne Weise julvärd i teve?

Kort svar: Arne Weise var julvärd 1964 och 1966, sedan från 1980 till och med 2002 (med undantag för tre år under den perioden).

En ”julvärd” är en programpresentatör som på julafton möter tittarna mellan de ordinarie programmen. Symbolen för ”julvärd” i Sverige är utan tvivel Arne Weise som har mött svenskarna flest julaftnar.

Första gången som Arne Weise fungerade som julvärd var 1964. Under drygt fyra timmar. Från 14.00 till 18.10 fungerade han som programvärd på julafton.

SvD 1964-12-24

Två år senare – 1966 – står det att läsa i DN:

Arne Weise är värd för TV:s eftermiddagssändningar på julafton. Sändningen som, i första hand, riktar sig till barnen och innehåller blandade filmade och direktsända inslag, pågår mellan 14 och 17

Därefter förekommer det inga uppgifter att Arne Weise skulle ha förekommit som julvärd förrän 1980 då han är det tillsammans med Jeanette von Heidenstam. Stora delar av sändningen går att se på Youtube.

SvD 1980-12-24

Under de kommande sju åren 1981-1987 var det Arne Weise som var julvärd samtliga år och 1982 tände han ett levande ljus för första gången. På julafton 1988 var det ingen mindre än Björne (spelad av Jörgen Lantz) som fick vara julvärd. Han delade uppdraget med den ordinarie presentatören Per Öhnell som tog vid klockan sex. Björne gjorde det så bra att han även åren därefter (1989 och 1990) fick uppdraget. Då tillsammans med Johan Sandström

Därefter (1991) var dock Arne Weise tillbaka som julvärd. Egentligen var det tänkt att SVT skulle banda julvärden (Marianne Moll) det året. Men sedan SvD uppmärksammat SVT:s planer så blixtinkallades Weise för att, mot sin vilja troligen, ställa upp som julvärd.

Under de kommande elva åren (1992-2002) så var det alltid Arne Weise som satt i studion på julafton.

Sista sändningen med Arne Weise som julvärd 2002

Efter 2003 har det varit nya julvärdar varje år i SVT bl.a. Lotta Brommé, Ingvar Oldsberg och Lars Lerin.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-11-21

Källor: Tv-tablån SvD 1964-12-24

De håller öppet i alla kanaler” DN 1966-12-24

”Traditionellt julfirande med Kalle Anka” & Co. SvD 1980-12-24

TV-tablån” 1981-12-24

Julvärd 1982” från youtube

Julvärd 1983” från Youtube

Julvärd 1984” Youtube

Julvärd 1985” Youtube

Julvärd 1986” Youtube

Julvärd 1987” Youtube

Björne är julvärd” DN 1988-12-18

Björne julvärd i Kanal 1” DN 1990-10-27

Julafton i studion för Weise” SvD 1991-12-20

Julvärd 1992” Youtube

Julvärd 1993” Youtube

Julvärd 1994” Youtube

Julvärd 1994” Youtube

Julvärd 1995” Youtube

Julvärd 1996” Youtube

Julvärd 1997” Youtube

Julvärd 1998” Youtube

Julvärd 1999” Youtube

Julvärd 2000” Youtube

TV-tablån 2001

Hej då, Arne Weise!” SvD 2002-12-24

Vem var julvärd 1963?

Kort svar: Under julafton 1963 var det hallåorna Birgitta Sandstedt och Ewonne Christensen som skötte värdskapet i teve.

Under de första åren av 1960-talet växte teve-tablån på julafton mer och mer för varje år. En viktig del under julaftonsdagen och kvällen var att fungera som programvärd mellan programmen.

Det var egentligen först med Arne Weise 1980 som det blev en kontinuitet i vem som skulle vara julvärd eftersom han satt som värd varje julafton fram till 2003 (undantag för åren 1988, 1989 och 1990 då Björne var ersatte).

Tre år efter premiären av Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul (1960) var det två kvinnor som delade på värdskapet i teve under julaftonen. Precis som året före (1962) var det hallåor som fick uppdraget – Birgitta Sandstedt satt i studion under dagen och Ewonne Christensen under kvällen. Christensen hade sen också ”hallå-jour i TV under middagstid på juldagen”.

SvD 1963-12-24

Under julaftonen 1963 kunde man också titta på t.ex. Lennart Hyland, Gösta Knutsson och Farbror Sven.

Skrivet av Mattias Axelsson gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2020-11-20)

Källa: Fyra flickor klarar julhelgens TV-hallåa” SvD 1963-12-24