När började Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul sändas 15.00?

Kort svar: År 1976 blev 15.00 permanent starttid för Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul. Till julen 2021 ändrade SVT starttid till 15.05.

När God jul önskar Musse Pigg, Kalle Anka, Piff och Puff, Benjamin Syrsa m fl. visades på julafton 1960 så var det början på en av de mest långlivade teve-traditionerna i svensk historia. Första gången som programmet sändes så startade det dock 16.00 och hette God jul önskar Musse Pigg, Kalle Anka, Piff och Puff, Benjamin Syrsa m fl.).

De kommande åren varierade både starttiden och programmets namn något:

 • 1961 – kl. 15.45 ”God jul önskar Musse Pigg, Kalle Anka, Piff och Puff, Benjamin Syrsa m fl.”
 • 1962 – kl. 14.40 ”Walt Disney-filmer”
 • 1963 – kl. 15.40 ”Musse Pigg, Kalle Anka & co”
 • 1964 – kl. 14.10 ”Kalle Anka & co. Disneyfilmer”
 • 1965 – kl. 14.20 ”God jul!”
 • 1966 – då är programmet med som ett inslag i Jul i studion och sänds 15.00
 • 1967 – kl. 16.10 ”God jul.” och kallas då en av ”de pålitligaste jultraditionerna i svensk TV”
 • 1968 – kl. 15.00 ”God jul önskar Kalle Anka och hans vänner”
 • 1969 – kl. 15.30 ”Kalle Anka & Co. Kalle Anka önskar god jul”
 • 1970 – kl. 15.00 ”Kalle Anka och hans vänner önskar god jul”
 • 1971 – kl. 14.25 ”Kalle Anka och hans vänner önskar god jul”
 • 1972 – kl. 14.00 ”Kalle Anka och hans vänner önskar god jul”
 • 1973 – kl. 15.05 ”Kalle Anka och hans vänner önskar god jul”
 • 1974 – kl. 14.50 ”Kalle Anka och hans vänner önskar god jul”
 • 1975 – kl. 14.50 ”Kalle Anka och hans vänner önskar god jul”
 • 1976 – kl. 15.00 ”Kalle Anka och hans vänner önskar god jul”

Efter 1976 har programmet alltid börjat 15.00. Men 2021 bestämde SVT att flytta programmet fem minuter för att det årets julvärd Tareq Taylor skulle få tända ljuset kl. 15.00, en tradition som för övrigt Arne Weise startade när han tände ljus 1982.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2021-12-22

Källor: Så ändrar SVT jultraditionen – flyttar Kalle” Aftonbladet 2021-12-22

SvD:s TV-tablåer på julafton 1960-1979

När visades ”Musse Piggs husvagn” första gången på julafton?

Kort svar: ”Musses husvagn” eller ”Musse Pigg på camping” har visats inom ramen för ”Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul” sedan 1982.

Från det att Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul sändes första gången på julafton 1960 fram till slutet av 1970-talet byttes filmklippen i programmet ut ofta. Första gången man bytte filmer var 1967 då bl.a. Kalle och nötkriget och Pinocchio ersattes av bl.a. Nalle Puh och Plutos julgran. Därefter kom och gick flera inslag – bl.a. Skandal i hönsgården, Kalle Anka på camping, Kalle Anka jagar tjuvar och Törnrosa. Inget av de nyss nämnda inslagen är kvar på 2020-talet.

Tjuren Ferdinand, som sitter under sin korkek, började sändas 1971. Inför 1982 års julafton planerade man att ersätta det inslaget med Musses husvagn. Britt Linde från TV1 sa till SvD:

Nu ville vi visa Musse Pigg, Jan Långben och Pluto som inte förekommit på evigheter i TV och då måste något tas bort.

Musse Pigg och Pluto hade då inte varit med på julafton sedan 1968 (fjorton år) och Jan Långben sedan 1973 (sju år). Det man gjorde var att lyfta bort Tjuren Ferdinand och Skandal i hönsgården och ersätta de inslagen med Musses husvagn, Den fula ankungen och Pluto går i sömnen.

De senare av dessa tre var bara med ett år, medan Musses husvagn blev en klassiker som fortfarande visas på 2020-talet. Så fortfarande kan man funder på hur Jan Långbens majskolv blir till popcorn.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2021-12-20

Källor: Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul” Magic Movies

SvD 1982-12-08

Vilka år har Snövit visats på julafton?

Kort svar: Snövit har visats i Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul under samtliga år från 1960.

När God jul önskar Musse Pigg, Kalle Anka, Piff och Puff, Benjamin Syrsa m fl. visades på svensk teve kl. 16.00 julafton 1960 så var det början på en av de mest långlivade teve-traditionerna i svensk historia. Varje julafton sedan dess har Benjamin Syrsa presenterat några kortfilmer och inslag från några av Disneys långfilmer. Vilka kort- respektive långfilmer som förekommit har däremot varierat.

De kortfilmer som fanns med i den första sändningen 1960 var Santa’s Workshop (Jultomtens verkstadoch Kalle Anka och nötkriget (Toy Tinkers). Dessutom visades klipp från långfilmerna Lady och LufsenPeter PanAskungenBambiPinocchio och Snövit. Programmet slutade med att Cliff Edwards sjöng When you wish upon a star som Benjamin Syrsa.

Av inslagen är det som synes bara Jultomtens verkstad, Lady och Lufsen, Askungen och Snövit som fortfarande sänds. Askungen gjorde dock ett uppehåll 1969-1975 och 1978. Vilket gör att det bara är Snövit och Lady och Lufsen av långfilmerna som varit med varje år sedan 1960.

Snövit och de sju dvärgarna ,som filmen heter, kom 1937 och var världens första tecknade långfilm i färg. När den hade premiär i Sverige 1938 var det Tatjana Angelini som gjorde den svenska rösten som Snövit, Stig Järrel gjorde rösten som Butter och Hjördis Petterson var både häxan och drottningen.

När Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul hade premiär 1960 så ska det ha varit de engelska originalrösterna i samtliga långfilmer och Bengt Feldreichs lektorsdubbning på kortfilmerna. Det var inte förrän 1967 som man bytte de engelska originalljudspåren för långfilmerna, till det svenska.

När Snövit sedan dubbades om 1982 passade man även på att byta ljudspåren på julafton vilket gör att vi idag hör Anna-Lotta Larsson som Snövit, Olof Thunberg som Toker och Bert-Åke Varg som Prosit.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2021-12-20

Källor: Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul” Magic Movies

Vilka år visades ”Piff och Puff i hönsgården” på julafton?

Kort svar: ”Piff och Puff i hönsgården” visades som ett inslag i ”Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul” mellan 1971 och 1981.

Sedan 1960 har Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul visats på svensk teve varje julafton och det är fortfarande ett av de mest populära programmen.

Genom åren har flertalet inslag kommit och gott. De enda tre som varit med hela vägen från start till idag är Jultomtens verkstad, Lady och Lufsen samt Snövit. Piff och Puff är idag mest förknippade med inslaget Plutos julgran som varit ett fast inslag sedan 1983. Dock förekom de två jordekorrarna redan tidigare. Dels var Plutos julgran med 1967 och 1968, dels fanns det ett inslag som hette Skandal hönsgården.

Skandal i hönsgården eller Piff och Puff i hönsgården är en kort film som kom 1951 och har originaltiteln Chicken in the Rough. När den skulle visas första gången på svensk teve, julafton 1971, fanns det dock inte någon introduktion av Benjamin Syrsa som passade. Därför tog man introt från Plutos julgran och lät Bengt Feldreichs lektorsdubbning ligga över när Benjamin Syrsa och Piff och Puff pratar om hur de ska visa en film om hur de bar in granen.

Skandal i hönsgården visades sedan som en del av julaftonspaketet till och med julen 1981 då den ersattes av Musses husvagn.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2021-12-18

Källor: Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul” Magic Movies

Vilka år har Askungen visats på julafton?

Kort svar: Askungen har visats i samband med ”Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul” 1960-1968, 1976-1977 och från 1979 fram till dagens datum.

En av de långfilmer som fanns representerad redan God jul önskar Musse Pigg, Kalle Anka, Piff och Puff, Benjamin Syrsa m fl. sändes första gången 1960 var Askungen. Långfilmen hade haft svensk biopremiär drygt tio år tidigare – några dagar före julafton 1950.

I samband med att det gjordes en rad förändringar i programmet under slutet av 1960-talet togs även scenen ur Askungen bort. Julen 1969 visades istället klipp från Djungelboken och Törnrosa. Under flera år var Askungen inte med i julaftonsprogrammet.

Sedan återkom Askungen 1976 och har (förutom julen 1978) visats varje år på TV. Dessutom var Askungen med i den Disney-special som TV3 visade under 1990-talet.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-12-05

Källor: 

Ingen jul utan Feldreichs sång” SvD 1976-12-24

TV-tablån” julafton 1978

TV-tablån” julafton 1979

Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul” Magic Movies

Vilket år visades ”Jultomtens verkstad” första gången på julafton?

Kort svar: Jultomtens verkstad (Santa’s workshop) har visats varje år sedan starten av ”Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul” 1960.

Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul hade premiär 1960 men hette då God jul önskar Musse Pigg, Kalle Anka, Piff och Puff, Benjamin Syrsa m fl. Efter en välkomsthälsning var den första kortfilmen som visades Jultomtens verkstad (Santa’s Workshop). Då fick tittarna följa med till Nordpolen kvällen före juldagen och bl.a. lyssna på nissarna skönsång i den nykomponerade sången ”Merry Merry Men of the Midnight Sun”.

Den första tecknade kortfilmen i färg blev Blommor och träd (Flower and Trees) sommaren 1932. Samma år, lagom till jul, kom Jultomtens verkstad också den i färg. Så här beskrivs det i boken Disneys julafton:

Jultomtens verkstad är rena julkalaset för ögat tack var de färgglada, detaljerade leksakerna som hela tiden rör sig över filmduken. 

Under 1930-talet kom något som blev nästan lika revolutionerande för filmbranschen som ljudfilmen – färg. Walt Disney var snabb att sluta avtal med Technicolor vilket gav Disney studios ensamrätt att använda det nya systemet för trefärg. 

Under de första åren som programmet sändes på julafton var det i svartvitt och även sedan övriga programmet började sändas i färg fortsatte man att visa Jultomtens verkstad i svartvitt.

Ur SvD tv-tablå julafton 1978.

Det var först julen 1978 som också den svenska publiken kunde se ”de färgglada, detaljerade leksakerna som hela tiden rör sig över filmduken”.

Alltsedan premiären 1960 har Jultomtens verkstad varit ett stående inslag även om det är en förkortad version vi ser på julafton.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-12-11

Källor: Santa’s Workshop 1932” devianart

I jultomtens verkstad (1932)” Svensk filmdatabas

Ingen jul utan Kalle Anka” av Robert Andersson i boken Från oss alla till er alla…

Vilka år visades Pinocchio på julafton?

Kort svar: En scen ur långfilmen Pinocchio visades i samband med ”Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul” 1960-1966. Sedan återkom Pinocchio för ett gästspel 2008.

En av de viktigaste traditionerna för många svenskar på julafton är att kl. 15.00 titta på en timme tecknade Disney-filmer. Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul hade premiär 1960 men hette då God jul önskar Musse Pigg, Kalle Anka, Piff och Puff, Benjamin Syrsa m fl. 

Premiärprogrammet var identiskt  From All of Us to All of Yo som sänts i USA den 19 december. De kortfilmer som fanns med i den första sändningen 1958 var Santa’s Workshop (Jultomtens verkstad) och Toy TinkersDessutom visades klipp från långfilmerna Lady och LufsenPeter Pan, AskungenBambi, Pinocchio och SnövitProgrammet slutade med att Cliff Edwards sjunger When you wish upon a star som Benjamin Syrsa.

Pinocchio släpptes som tecknad långfilm av Disney 1940. Historien bygger på en italiensk berättelse från slutet av 1800-talet om dockmakaren Geppetto som gör docka vilken han ger namnet Pinocchio. Pinocchio får sedan liv.

Klippet från Pinocchio var ett av de första som försvann när man ändrade om i programmet inför julafton 1967. Förutom Pinocchio togs man också bort Bambi på isen och Kalle Anka och nötkriget. DN skriver i början av december 1967:

De tecknade filmarna på julaftons eftermiddag har dock stramats till efter den senaste kritiken mot våld och förföljelse i Disneyinslag. Sålunda försvinner ”Bambi” och ”Pinocchio”.

Därefter visades Pinocchio inte något mer, förutom en gång – på julafton 2008. Anledningen till den korta återkomsten var att Disney släpptes i en restaurerad utgåva på DVD i mars samma år.

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2020-12-11)

Källor: Trygg jul med Bengt Feldreich” ltz.se 2008-12-24

Mycket film i julens TV” DN 1967-12-03

Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul” Magic Movies

När delar jultomten ut julklappar i kortfilmen ”Jultomtens verkstad”?

Kort svar: Kortfilmen ”I jultomtens verkstad” (Santa’s workshop) från 1932 utspelar sig på julafton 24 december och jultomten åker iväg för att dela ut julklapparna under natten till 25 december.

För en svensk teve-tittar kan scenen i början av I jultomtens verkstad när en av nissarna sjunger ”We better hurry up, Tomorrow’s Christmas Day!” och bläddrar mellan 24 och 25 december i almanackan uppleves som förvirrande. Borde inte julklapparna delas ut på julafton 24 december?

Förklaringen är att det är skillnad mellan när och hur julklapparna delas ut i Sverige och USA (där filmen är producerad. I Sverige kommer jultomten på julafton den 24 december och delar ut klapparna helt synligt. Jultomten i USA – Santa Claus – kommer däremot i hemlighet på natten (gärna genom skorstenen) till den 25 december och delar ut klapparna. Det är därför man i jultomtens verkstad förbereder det sista den 24 december och jultomten själv åker iväg i sin släde med sina renar för att dela ut klapparna till den 25 december.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-12-07

Källa:

Ehrensvärd, Ulla (1979) Den svenska Tomten Svenska Turistföreningens förlag

Norlin, Arne (2012) Myten om tomten Arx förlag

Vilken sång sjungs i Jultomtens verkstad när jultomtens släde åker iväg?

Kort svar: Sången som sjungs, dels i början av kortfilmen ”Jultomtens verkstad” och dels när jultomten åker iväg på sin släde har inget officiellt namn utan kallas ibland ”Santa’s workshop” och ibland ”Merry Merry Men of the Midnight Sun”.

Under slutet av 1920-talet började Disney producera tecknade kortfilmer i en serie som fick namnet Silly symphonies. Den 10 december 1932 hade Santa’s workshop premiär och det är också den första kortfilmen i julprogrammet From alla of us to all of you som sändes i USA 1958.

På svensk teve sändes programmet första gången på julafton 1960 med den svenska titeln God jul önskar Musse Pigg, Kalle Anka, Piff och Puff, Benjamin Syrsa m fl. En av de kortfilmer som varit med hela tiden sedan 1960 är just Jultomtens verkstad även om vissa scener klippts bort.

Under den drygt sex minuter långa filmen Jultomtens verkstad förekommer en rad musikstycken. Den mesta av musiken är skriven direkt för filmen av Frank Churchill, men musiken som spelas under leksaksparaden heter Militärmarschen (i original Marche Militare No 1) och är komponerad av Frans Schubert.

Sången som sjungs, dels i början och dels när jultomten åker iväg på sin släde, har inget officiellt namn utan kallas ibland ”Santa’s workshop” och ibland ”Merry Merry Men of the Midnight Sun”.

Under tiden som startbilden visas sjunger en kör:

Near the far North Pole in a distant land, Lives Santa Claus with a merry band, Of tiny elves who sing and work, They’re making toys for girls and boys!

Därefter – och det är här klippet börjar i den version vi kan se på SVT1 varje julafton – klipps vi sedan in på en bild av jultomtens verkstad på Nordpolen och hans hjälpredor sjunger:

We’re the merry, merry men of the midnight sun, We work for Santa and have a lot of fun, With a hi-hi-ho and a hi-hi-hey, We better hurry up, Tomorrow’s Christmas Day!

I den här scenen kan vi för övrigt se några av namnen på jultomtens renar – Donner och Blitzen. Sedan får vi också se de övriga renarna.

I slutet av filmen sjunger jultomten själv en textrad som är bortklippt från den svenska versionen:

Goodbye, my merry little gnomes, Goodbye, goodbye, goodbye, I’m bringing joy to a million homes, Goodbye, goodbye, goodbye!

När jultomtens släde sedan lyfter och flyger bort mot månen sjungs återigen:

We’re the merry, merry men of the midnight sun, We work for Santa and have a lot of fun, With a hi-hi-ho and a hi-hi-hey, Santa claus will bring to you a very, very merry Christmas Day!

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-12-06

Källor: Santa’s Workshop 1932” devianart

I jultomtens verkstad (1932)” Svensk filmdatabas

Vad hette ”Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul!” första gången det sändes?

Kort svar: På julafton 1960 hette programmet ”God jul önskar Musse Pigg, Kalle Anka, Piff och Puff, Benjamin Syrsa m fl.”

julafton 1960 startar en jultradition i Sverige när Disneys program From All of Us to All of Yo sänds med svensk inramning i form av Bengt Feldreichs röst. Vissa försök att lägga ner programmet har gjorts men dessa har misslyckats och varje julafton tittar flera miljoner svenskar på gamla och några nyare Disneyfilmer.

Första gången som programmet sänds (1960) kallas det ”God jul önskar Musse Pigg, Kalle Anka, Piff och Puff, Benjamin Syrsa m fl.” i teve-tablån.

fullskarmsinfangning-2016-11-08-225733
Klipp från Svenska Dagbladet 1960-12-24 (första gången som programmet sändes i svensk teve)

Andra året står det samma sak i tevetablån som premiären. Två år senare heter det kort och gott ”Walt Disney-filmer” och sändes 14.40.

SvD-tablå 1962-12-24

Och fortsättningsvis kallas programmet följande:

1963 – ”Musse Pigg, Kalle Anka & co” starttid 15.40
1964 – ”Kalle Anka & co. Disneyfilmer” starttid 14.10
1965 – ”God jul!” starttid 14.20
1966 – då är programmet med som ett inslag i Jul i studion och sänds 15.00
1967 – ”God jul.” starttid 16.10 och kallas då en av ”de pålitligaste jultraditionerna i svensk TV”
1968 – ”God jul önskar Kalle Anka och hans vänner” – starttid 15.00
1969 – ”Kalle Anka & Co. Kalle Anka önskar god jul” – starttid 16.30
1970 – ”Kalle Anka och hans vänner önskar god jul” starttid 15.00

Även om starttiden varier något de kommande åren är det från 1970 som programmet får det namn som det fortfarande bär och från 1976 blir starttiden 15.00.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-12-05

Källor: TV-tablån för SvD 1960-1980