Är måndagen före nationaldagen (5 juni) ledig dag 2023?

Kort svar: Om du är ledig måndag 5 juni 2023 beror på ditt kollektivavtal. Det är inte automatiskt en ledig dag.

När annandag pingst 2005 avskaffades som röd dag till förmån för Sveriges nationaldag (6 juni) blev det utslaget på en flerårsperiod färre röda dagar eftersom annandag pingst alltid infaller en måndag medan nationaldagen kan vara på vilken veckodag som helst.

När nationaldagen infaller på en torsdag (som 2019) eller när den infaller på en tisdag (som 2023) så blir det en klämdag i anslutning till nationaldagen. Klämdagar är inte automatiskt röda dagar, men det finns reglerat i vissa kollektivavtal om ledighet i anslutning till nationaldagen. T.ex. finns det med i Måleriavtalet:

Den 6 juni infaller på en tisdag 2023. Det ger möjlighet för målare att vara ledig med helglön både måndagen och tisdagen, sommaren kan inledas med en skön långhelg

Så målare som jobbar på ett företag med kollektivavtal är alltså lediga med lön måndag 5 juni, liksom alla andra som har det inskrivet i sitt kollektivavtal.

Källor:

Helglön målare: Ledighet och röda dagar 2023” Målarnas facktidning

Hur länge har ”klämdag” funnits i Sverige?

Kort svar: Ordet klämdag började användas i Sverige på 1960-talet som beteckning på en dag som blev ledig dag p.g.a. den inföll mellan två andra lediga dagar.

Enligt Nationalencyklopedin är klämdag en ”benämning på enstaka arbetsdag som infaller mellan en helgdag och en annan arbetsfri dag”. Det tidigaste belägget i tidningstext för ordet ”klämdag” är från 1960. Det är Aftonbladet som 19 maj skriver att kontorsanställda i Stockholms stad ska börja få lördagsledigt.

S.k. klämdag dvs. en dag som kommer i kläm mellan två helgledigheter, blir fridag efter stadskollegiets beslut i varje särskilt fall och behöver – i motsats till tidigare – inte inarbetas.

Första gången som fredagen efter Kristi himmelsfärdsdag nämns som ”klämdag” är i Svenska Dagbladet 1965. Där skriver man att ”arbetet inställs den 28 maj, som är en ‘klämdag’ mellan Kristi himmelsfärdsdag och den lediga lördagen.”

Svenska Dagbladet 1965-04-29

Andra dagar som fungerat som klämdagar är t.ex. dagen efter trettondagen (om trettondagen infallit på en torsdag). Detta orsakade viss kritik 1966 då många statliga och kommunala verk hållit stängt just p.g.a. att fredagen blev en klämdag.

GT 1966-01-09

Under 1960-talet var det långt ifrån klart huruvida man var ledig på en klämdag eller inte. Inför fredagen efter Kristi himmelsfärd 1966 frågade sig en man ”inom produktionen” inom ”vilka stadens inrättningar det kommer att råda söndagsfrid”.

GP 1966-05-18

Drygt tio år senare verkade dock klämdagen mellan Kristi himmelsfärd och lördagen vara etablerad. När Svenska Dagbladet 1978 skrev ett reportage visade sig att ”alla var lediga”.

Expressen 1978-05-06

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2020-05-21) 

Källor:

Klämdag” ne.se

Är dagen efter nationaldagen (7 juni) ledig dag 2019?

Kort svar: Även om 7 juni infaller på en fredag så är det inte automatiskt en ledig dag. Om du är ledig eller inte beror på ditt kollektivavtal.

Sedan 2005 är Sveriges nationaldag (6 juni) röd dag och därmed uppstår ibland ”klämdagar”, t.ex. 2019 då dagen efter nationaldagen är en fredag och därmed kläms in emellan en röd dag och en ledig dag – lördag (som också råkar vara pingstafton).

Dock är det inte självklart att man får en ledig bara för att det är klämdag. Så här skriver fackförbundet Unionen:

Det är vanligast med normal arbetstid under dag före röd dag samt på klämdagar, men det finns något enstaka kollektivavtal som ger arbetstagare rätt till ledighet på klämdagen samt halvdag dag före röd dag. Ofta är det lokala fackklubbar som har förhandlat fram sådana förmåner som gäller just den arbetsplatsen.

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2019-06-05)

Källor:
Dag före röd dag/Dag före helgdag” unionen.se
Klämdag” ne.se

Är en ”klämdag” en ledig dag?

Kort svar: En klämdag är inte automatiskt en ledig dag, det beror på det avtal som gäller på arbetsplatsen.

Ordet klämdag finns belagt i svenska språket sedan 1960. Enligt ne.se är klämdag

benämning på enstaka arbetsdag som infaller mellan en helgdag och en annan arbetsfri dag.

En klämdag som återkommer varje år är fredagen efter Kristi himmelsfärdsdagen. Att detta alltid blir en klämdag beror på att Kristi himmelsfärd är en röd dag och alltid infaller på en torsdag – således är fredagen efter en enstaka arbetsdag mellan två röda dagar. När nationaldagen infaller på en torsdag (som 2019) så blir fredagen 7 juni en klämdag.

Dock är det inte självklart att en ledig på en klämdag. Så här skriver fackförbundet Unionen:

Det är vanligast med normal arbetstid under dag före röd dag samt på klämdagar, men det finns något enstaka kollektivavtal som ger arbetstagare rätt till ledighet på klämdagen samt halvdag dag före röd dag. Ofta är det lokala fackklubbar som har förhandlat fram sådana förmåner som gäller just den arbetsplatsen.

Skrivet av Mattias Axelsson (2013-05-06)

Källor:

Dag före röd dag/Dag före helgdag” unionen.se

Klämdag” ne.se