Är dagen efter nationaldagen (7 juni) ledig dag 2019?

Kort svar: Även om 7 juni infaller på en fredag så är det inte automatiskt en ledig dag. Om du är ledig eller inte beror på ditt kollektivavtal.

Sedan 2005 är Sveriges nationaldag (6 juni) röd dag och därmed uppstår ibland ”klämdagar”, t.ex. 2019 då dagen efter nationaldagen är en fredag och därmed kläms in emellan en röd dag och en ledig dag – lördag (som också råkar vara pingstafton).

Dock är det inte självklart att man får en ledig bara för att det är klämdag. Så här skriver fackförbundet Unionen:

Det är vanligast med normal arbetstid under dag före röd dag samt på klämdagar, men det finns något enstaka kollektivavtal som ger arbetstagare rätt till ledighet på klämdagen samt halvdag dag före röd dag. Ofta är det lokala fackklubbar som har förhandlat fram sådana förmåner som gäller just den arbetsplatsen.

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2019-06-05)

Källor:
Dag före röd dag/Dag före helgdag” unionen.se
Klämdag” ne.se

Är en ”klämdag” en ledig dag?

Kort svar: En klämdag är inte automatiskt en ledig dag, det beror på det avtal som gäller på arbetsplatsen.

Ordet klämdag finns belagt i svenska språket sedan 1964. Enligt ne.se är klämdag

benämning på enstaka arbetsdag som infaller mellan en helgdag och en annan arbetsfri dag.

En klämdag som återkommer varje år är fredagen efter Kristi himmelsfärdsdagen. Att detta alltid blir en klämdag beror på att Kristi himmelsfärd är en röd dag och alltid infaller på en torsdag – således är fredagen efter en enstaka arbetsdag mellan två röda dagar. När nationaldagen infaller på en torsdag (som 2019) så blir fredagen 7 juni en klämdag.

Dock är det inte självklart att en ledig på en klämdag. Så här skriver fackförbundet Unionen:

Det är vanligast med normal arbetstid under dag före röd dag samt på klämdagar, men det finns något enstaka kollektivavtal som ger arbetstagare rätt till ledighet på klämdagen samt halvdag dag före röd dag. Ofta är det lokala fackklubbar som har förhandlat fram sådana förmåner som gäller just den arbetsplatsen.

Skrivet av Mattias Axelsson (2013-05-06)

Källor:

Dag före röd dag/Dag före helgdag” unionen.se

Klämdag” ne.se