Vilken dag är Kristi förklarings dag 2023?

Kort svar: Kristi förklarings dag firas femton veckor efter påsk i Sverige. År 2023 är det söndagen 6 augusti.

Bland helgdagarna i kristna länder har Kristusdagarna en särställning. De viktigaste är givetvis påsk (till minne av Jesus död och uppståndelse) och jul (till minne av Jesus födelse), men därtill finna en rad andra Kristusdagar – bl.a. Kristi förklarings dag som i Sverige firas söndagen femton veckor efter påsk.

Eftersom påsken är en rörlig helg så är också Kristi förklarings dag rörlig – den kan infalla som tidigast 5 juli och som senast 8 augusti.

Kristi förklaring refererar till en händelse, berättad i evangelierna, som Religionslexikonet beskriver så här:

Den i evangelierna omtalade händelsen då Jesus messianska värdighet uppenbarades på ett berg och hur hans gestalt förvandlades, ”förklarades” och blev lysande.

Katolska kyrkan firar Kristi förklaring den 6 augusti sedan slutet av medeltiden men i Sverige har dagen sedan reformationen firats söndagen femton veckor efter påsk eller sju söndagar efter trefaldighetssöndagen.

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2018-07-15, uppdaterad 2022-06-07)

Källa: Religionslexikonet (1996) uppslagsord: ”Kristi förklaring”

Vad är Kristi förklarings dag?

Kort svar: Kristi förklarings dag (som firas femton veckor efter påsk i Sverige) firas till minne av en händelse i evangelierna där Jesus förvandlas inför några utvalda lärjungar och det förklaras vem Jesus är (Guds son).

Bland helgdagarna i kristna länder har Kristusdagarna en särställning. De viktigaste är givetvis påsk (till minne av Jesus död och uppståndelse) och jul (till minne av Jesus födelse), men därtill finna en rad andra Kristusdagar – bl.a. Kristi förklarings dag som i Sverige firas söndagen femton veckor efter påsk.


”The Transfiguration” av Raphael.

Kristi förklaring refererar till en händelse, berättad i evangelierna, som Religionslexikonet beskriver så här:

Den i evangelierna omtalade händelsen då Jesus messianska värdighet uppenbarades på ett berg och hur hans gestalt förvandlades, ”förklarades” och blev lysande.

Jesus natur är en central del i den kristna teologin. I Matteus 17:5 (som är ifrån textstycket kring Kristi förklaring) säger ”en röst ut molnen”:

Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!

Katolska kyrkan firar Kristi förklaring den 6 augusti sedan slutet av medeltiden men i Sverige har dagen sedan reformationen firats söndagen femton veckor efter påsk eller sju söndagar efter trefaldighetssöndagen.

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2018-07-15)

Källa: Religionslexikonet (1996) uppslagsord: ”Kristi förklaring”