När är domssöndagen?

Kort svar: Domssöndagen infaller söndagen före första advent vilket är söndagen mellan 20 och 26 november.

Kyrkoåret, till skillnad från det borgerliga året, börjar den första söndagen i advent. Det betyder att söndagen före första advent är den sista söndagen i kyrkoåret. Den sista söndagen på kyrkoåret kallas för domssöndagen och så här beskrivs den av Svenska kyrkan:

Domssöndagen handlar om att tiden är begränsad, men också om framtiden och om Guds rike. Domssöndagstiden är en tid för eftertanke. Kyrkoårets texter handlar om hur vi människor behöver ansvara för hur vi lever våra liv. Vi blir påminda om döden.

Med domssöndagen avslutas också den trefaldighetstid som inletts i och med trefaldighetssöndagen. Eftersom domssöndagen är den sista söndagen på kyrkoåret så kan den infalla mellan 20 och 26 november, alltså en vecka före första advent.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2022-11-20

Källa: Kyrkoårets texter – Domsöndagen

Domsöndagen – Svenska kyrkan

När är trefaldighetssöndagen?

Kort svar: Trefaldighetssöndagen eller heliga trefaldighets dag infaller söndagen efter pingstdagen vilket innebär att den kan vara från 17 maj till 20 juni.

När pingstdagen har varit är de söndagar som direkt förknippas med påskens berättelser över och nästföljande söndag kallas för trefaldighetssöndagen. Med trefaldighetssöndagen inleds det som kallas trefaldighetstiden som löper hela veckan till domssöndagen som är söndagen direkt före första advent.

Så här förklarar Svenska kyrkan trefaldighetstiden:

Trefaldighetstiden är veckorna mellan pingst och domssöndagen i november. Trefaldighetstiden handlar om att lära känna Gud och växa som människa. /../ På Heliga trefaldighets dag firar vi treenigheten, att Gud är en men samtidigt tre: Gud, Jesus och den heliga anden. 

Eftersom trefaldighetssöndagen är beroende av pingstdagen som i sin tur är beroende av påskdagen så kan trefaldighetssöndagen infalla som tidigast den 17 maj och som senast 20 juni, alltså 56 dagar efter påskdagen.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2022-05-26

Källor: Heliga trefaldighets dag” svenskakyrkan.se (läst 2022-05-06)