Är thanksgiving day sista eller fjärde torsdagen i november?

Kort svar: Sedan 1941 är det fjärde torsdagen i november (som oftast också är sista torsdagen i november) som är thanksgiving day i USA.

USA har elva stycken federala helgdagar varav en är thanksgiving day som infaller fjärde torsdagen i november. Thanksgiving day har firats i USA sedan slutet av 1700-talet och var från början en helgdag som firades på den sista torsdagen i november. Varje år var det upp till den sittande presidenten att bestämma datum, vilket fick till följd att datum thanksgiving varierade.

Under den långa period då Franklin D Roosevelt var president i USA kom det ibland önskemål från affärsinnehavare att flytta helgdagen en vecka. Det var de år då den sista torsdagen också var den sista dagen i månaden november, ex. 1933. Anledningen till att man ville flytta dagen en vecka bakåt var för att den kom för nära julhandeln i december. Detta ledde till viss förvirring under 1930-talet.

För att lösa problemen så bestämde USA:s kongress 1941 att fatta ett beslut om när thanksgiving skulle infalla. Den ena av kamrarna, representanthuset, bestämde att thanksgiving skulle infalla ”den sista torsdagen i november”. Men senaten ändrade det till att thanksgiving skulle vara ”den fjärde torsdagen i november”, vilket representanthuset gick med på.

Så sedan dess har thanksgiving day i USA alltid varit den fjärde torsdagen i november.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2021-11-25

Källor: Congress Establishes Thanksgiving” The Center for Legislative Archives 2021-03-09

How Did Thanksgiving End Up On The Fourth Thursday?” NPR 2012-11-21

Är tacksägelsedagen och thanksgiving day samma sak?

Kort svar: Nej, tacksägelsedagen och thanksgiving day är två olika traditioner.

Under hösten är det i många kulturer vanligt med olika typer av skördefester. Historiskt har mickelsmäss varit en sådan i Sverige. En annan dag, som inte fått lika mycket uppmärksamhet är tacksägelsedagen som infaller andra söndagen i oktober.

Så här skriver Svenska kyrkan om tacksägelsedagen:

Tacksägelsedagen ligger andra söndagen i oktober för att vi ska få tillfälle att tacka för skörd, för svamp och frukt, det som jorden ger oss. En utbredd tradition är att på denna dag föra frukter och annat till kyrkan som man ibland säljer eller auktionerar ut till förmån för behövande eller delar ut i församlingen. 

Tacksägelsedagen har ett namn som är samma som thanksgiving day. Skillnaden är dock att thanksgiving day är en helgdag i USA som firas den fjärde torsdagen i november och den firas av helt andra skäl än den svenska tacksägelsedagen.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-09-15

Källor: Tacksägelsedagen” svenskakyrkan.se

Nordisk familjebok 1905. Uppslagsord: ”Böndagar

Stathis, Stephen  ”Federal Holidays: Evolution and Application”CRS Report for Congress 1999

När är Thanksgiving Day i USA 2023?

Kort svar: Thanksgiving Day (ungefär tacksägelsedagen i svensk översättning) infaller i USA den fjärde torsdagen i november. Thanksgiving Day 2023 är alltså torsdag 23 november.

USA har elva federala helgdagar och av dem är Thanksgiving Day en av de äldsta. Redan den första presidenten – George Washington – utropade under sitt första år som landets statschef den fjärde torsdagen i november (som 1789 var 26 november) till:

a day of public thanksgiving and prayer to be observed by acknowledging with grateful hearts the many signal favors of Almighty God

Därefter dröjde det fem år till nästa gång Washington utropade Thanksgiving och först i och med att Abraham Lincoln år 1863 proklamerad sista torsdagen i november som Thanksgiving blev det en årligen återkommande tradition. År 1870 gjorde Kongressen Thanksgiving Day till en federal helgdag.

667872_22138476

I mer än ett halvsekel proklamerade den amerikanske presidenten att fjärde torsdagen i november skulle vara Thanksgiving Day. Men när Franklin D. Roosevelt skulle proklamera Thanksgiving Day år 1939 valde han istället tredje torsdagen. Syftet att flytta fram Thanksgiving var att han ansåg att Thanksgiving Day kom för när julhandeln. Samma sak skedde 1940, men i maj 1941 insåg Vita Huset att experimentet inte lyckats.

Den 26 december 1941 undertecknade Roosevelt en lag som bestämde att Thanksgiving Day hädanefter skulle vara en federal helgdag som firas den fjärde torsdagen i november.

Thanksgiving Day ska inte förväxlas med den svenska tacksägelsedagen.

Skrivet av Mattias Axelsson (2014-11-01, uppdaterad 2021-01-06)

Källa:  Stathis, Stephen  ”Federal Holidays: Evolution and Application”. CRS Report for Congress 1999