Hur stort är Black Friday i Sverige?

Kort svar: Black Friday har ökat i betydelse för svensk handel varje år sedan den kom till Sverige runt 2015 och räknas numera som en de viktigaste försäljningstillfällena för handeln.

Black Friday infaller den fjärde fredagen i november och är en dag då handeln försöker sälja mer genom olika typer av lockpriser. I Sverige har dagen uppmärksammats sedan november 2015.

Intresseorganisationen Svensk Handel undersöker varje år olika högtiders betydelse för just handeln. Redan mellan 2015 och 2016 ökade andelen svenskar som ”handlade reavaror på Black Friday” från 22 procent till 29 procent och konsumtionen ökade från 2,3 till 3,6 miljarder.

Om man jämför hur många svenskar som planerar (Ja, definitivt eller Ja, antagligen) att handla under Black Friday så är siffrorna:

  • 2017 – 45 procent
  • 2018 – 47 procent
  • 2019 – 52 procent
  • 2020 – 57 procent

Det är alltså en tydlig ökning av andelen som handlar under Black Friday.

Planerar du att handla under årets Black Friday-rea? Diagrammet redovisar de som svarat ”Ja, definitivt” eller ”Ja, antagligen”

Under år 2019 räknade man Black Friday som ”femte viktigaste försäljningstillfället för handeln” på nästan samma nivå midsommar, nyår och påsk men fortfarande långt efter julhelgen.

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2018-11-11)

Källor: Black Friday – Köpfest på frammarsch” Svensk Handel 2017

Fortsatt tillväxt för Black Friday, men måttfull handel sett över året” Svensk Handel 2019

Black Friday 2020” Svensk Handel 2020

När kom Black Friday till Sverige?

Kort svar: Black Friday kom till Sverige runt år 2015.

Black Friday är i USA fredagen efter Thanksgiving day och med Black Friday så inleds traditionellt julhandeln. Likt många andra traditioner (ex. halloween, alla hjärtans dag och mors dag) från USA så har också Black Friday börjat användas av svenska affärer (särskilt inom teknik-branschen).

Ordentlig fart får Black Friday som koncept i Sverige runt 2015. I en artikel i SvD från 2015 spekuleras det i om Black Friday kommer att slå i Sverige. En analytiker menar att fler och fler söker på begreppet medan en annan analytiker inte tror att dagen får något genomslag eftersom det inte är någon klämdag.

Dock kan man se en oerhörd ökning av antalet annonser med ”Black Friday-reor” under 2015.

Annonser i SvD 2015.

I en intervju med DN 2018 säger Patrik Müller, E-handelsexpert på betalningsleverantören DIBS

Readagen Black Friday har vuxit varje år sedan genomslaget 2015, inte enbart i betydelse för handeln utan även i omfattning. Fredagen har gått från att vara en dag till en helg, i år omfamnar e-handeln en hel vecka.

I Sverige är alltså Black Friday inte nödvändigtvis en exakt dag utan dagar (upp till en hel vecka) i slutet av november med rea-erbjudanden. Black Friday har vuxit i betydelse under åren efter att dagen kom till Sverige.

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2018-11-11)

Vad är Black Friday i Sverige?

Kort svar: Black Friday (fredagen efter thanksgiving) är i USA starten på julhandeln och en rea-dag. Sedan 2015 är det också en rea-vecka i Sverige i slutet av november.

Thanksgiving Day är en av elva federala helgdagar i USA. Den 26 december 1941 undertecknade Dåvarande president Roosevelt en lag som bestämde att Thanksgiving Day hädanefter skulle vara en federal helgdag som firas den fjärde torsdagen i november. Fredagen efter Thanksgiving Day har kallas i USA för ”Black Friday” och är första dagen för julhandeln.

Exakt när termen ”Black Friday” började användas är oklart men sedan 2000-talets början är det en av de stora rea- och shopping-dagarna i USA. I Sverige började det rapporteras om från USA om Black Friday runt 2007. SvD har en helsida den 24 november 2007 med rubriken: ”Lockpriser fyller affärerna”.

SvD 2007-11-24

Ordentlig fart får Black Friday som koncept i Sverige runt 2015. I en artikel i SvD från 2015 spekuleras det i om Black Friday kommer att slå i Sverige. En analytiker menar att fler och fler söker på på begreppet medan en annan analytiker inte tror att dagen får något genomslag eftersom det inte är någon klämdag.

Dock kan man se en oerhörd ökning av antalet annonser med ”Black Friday-reor” under 2015.

Annonser i SvD 2015.

I en intervju med DN 2018 säger Patrik Müller, E-handelsexpert på betalningsleverantören DIBS

Readagen Black Friday har vuxit varje år sedan genomslaget 2015, inte enbart i betydelse för handeln utan även i omfattning. Fredagen har gått från att vara en dag till en helg, i år omfamnar e-handeln en hel vecka.

I Sverige är alltså Black Friday inte nödvändigtvis en exakt dag utan dagar (upp till en hel vecka) i slutet av november med rea-erbjudanden. Black Friday har vuxit i betydelse under åren efter att dagen kom till Sverige.

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2018-11-11)