Hur stort är Black Friday i Sverige?

Kort svar: Black Friday har ökat i betydelse för svensk handel varje år sedan den kom till Sverige runt 2015 och räknas numera som en de viktigaste försäljningstillfällena för handeln.

Black Friday infaller den fjärde fredagen i november och är en dag då handeln försöker sälja mer genom olika typer av lockpriser. I Sverige har dagen uppmärksammats sedan november 2015.

Intresseorganisationen Svensk Handel undersöker varje år olika högtiders betydelse för just handeln. Redan mellan 2015 och 2016 ökade andelen svenskar som ”handlade reavaror på Black Friday” från 22 procent till 29 procent och konsumtionen ökade från 2,3 till 3,6 miljarder.

Om man jämför hur många svenskar som planerar (Ja, definitivt eller Ja, antagligen) att handla under Black Friday så är siffrorna:

  • 2017 – 45 procent
  • 2018 – 47 procent
  • 2019 – 52 procent
  • 2020 – 57 procent

Det är alltså en tydlig ökning av andelen som handlar under Black Friday.

Planerar du att handla under årets Black Friday-rea? Diagrammet redovisar de som svarat ”Ja, definitivt” eller ”Ja, antagligen”

Under år 2019 räknade man Black Friday som ”femte viktigaste försäljningstillfället för handeln” på nästan samma nivå midsommar, nyår och påsk men fortfarande långt efter julhelgen.

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2018-11-11)

Källor: Black Friday – Köpfest på frammarsch” Svensk Handel 2017

Fortsatt tillväxt för Black Friday, men måttfull handel sett över året” Svensk Handel 2019

Black Friday 2020” Svensk Handel 2020