Vilket år skrevs ”Jul, jul, strålande jul”?

Kort svar: ”Jul, jul, strålande jul” skrevs första gången 1920 men omarbetades för kör 1940.

Kring december i allmänhet och julhelgen i synnerhet finns det mängder av musik. Allt från äldre tiders julpsalmer som ”Nu tändas tusen juleljus” och ”Gläns över sjö och strand” till modernare popmusik som ”Tänd ett ljus” med Triad.

En av mest inkomstbringande jullåtarna, som finns i mängder av inspelningar, är ”Jul, jul, strålande jul”. Enligt en vanligt förekommande uppgift så skrevs den 1921 av Gustav Nordqvist (musik) och Edvard Evers (text).

Dock finns det belägg redan från julen 1920 att ”Jul, jul, strålande jul” ska ha framförts på julottor i Stockholm. Så här skriver SvD:

Två julottor hållas i år i Adolf Fredriks kyrka. /../ Dessutom sjunges av kören Gustav Nordqvists ”Jul, jul, strålande jul” samt av en gosskör ”Stilla natt, heliga natt”

Sedan dröjde det knappt två decennier innan den omarbetad för kör 1940.

Annons 1921 för ”Jul, jul, strålande jul” i DN

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2021-12-12

Källa: SvD 1920-12-18

Dagens Nyheter 1921-12-18

SMDB ”Jul, jul, strålande jul

Vilket år kom ”Nu tändas tusen juleljus”?

Kort svar: Den första tryckta versionen av julsången ”Nu tändas tusen juleljus” kom 1899.

Julen är den högtid som mest förknippas med olika sånger. Det är allt från relativt modern popmusik, t.ex. ”Tänd ett ljus” med Triad eller ”Mer jul” med Adolphson och Falk till äldre melodier med religiöst innehåll som ”Stilla natt” och ”Gläns över sjö och strand”.

En av de mest populära melodierna i den senare kategorin är ”Nu tändas tusen juleljus”. Både text och musik skrevs av Emmy Köhler i slutet av 1800-talet. Köhler var levde mellan 1858 och 1925 och arbetade som lärare, författare och tonsättare.

Hennes mest kända melodi är ”Nu tändas tusen juleljus” och den publicerades i jultidning Korsblomman inför julen 1899. När man 1944 skulle välja ut tjugo stycken ”stamsånger” som alla svenska barn skulle lära sig i skolan ingick ”Nu tändas tusen juleljus” och 1986 togs sången upp i Den svenska psalmboken.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2021-12-12

Mormors julsång i nytt ljus” Sollentuna-journalen nr 8 2006

Vilka ändringar gjorde Alice Tegnér på texten i ”Gläns över sjö och strand”?

Kort svar: När Alice Tegnér tonsatte Viktor Rydbergs dikt Betlehemsstjärnan så la hon till en textrad och ändrade på två ord.

En av de populäraste julsångerna är ”Gläns över sjö och strand” från 1891. Texten är ursprungligen en dikt som Viktor Rydberg skrev till sin bok Vapensmeden. När texten tonsattes första gången var det Alice Tegnér som gjorde det till sin sångbok Sjung med oss, mamma! 1893.

För att texten skulle passa ihop med musiken gjorde Tegnér tre smärre förändringare:

 1. Efter den inledande meningen i dikten lägger Tegnér till raden ”Stjärnan från Betlehem/ leder ej bort, men hem.”
 2. Sista ordet i första stycket är ändrat från ”Betlehemsstjärna” till ”strålande stjärna” och det sjungs två gånger
 3. Raderna ”ute å fjället” och ”inne i tjället” är strukna
 4. Till sista är det ett långt stycke som börjar med ”fram genom hindrande jordiska fängsel” som tagits bort

Det är alltså smärre förändringar som gjorts av Tegnér.

Rydbergs originaltext i en utgåva från 1914

Skrivet av Mattias Axelsson (2021-11-17)

Källor: Betlehems stjärna (Ur »Vapensmeden») (1914)

Gläns över sjö och strand” Lieder.net

När skrev Viktor Rydberg ”Gläns över sjö och strand?”

Kort svar: Viktor Rydberg skrev dikten ”Betlehemsstjärnan” med den inledande raden ”Gläns över sjö och strand” 1891.

En av alla svenska julsånger som spelats in av otaliga artister är ”Gläns över sjö och strand”. Från början är det en juldikt som Viktor Rydberg skrev till sin bok Vapensmeden som kom ut 1891. Så här skrev man inför en nyare utgåva av boken:

själfva boken [är] utarbetad på mycket kort tid i full arbetsglädje efter en sjukdom, som han lyckligen genomgått. Den börjades på våren 1891 och utgafs på hösten samma år.

I boken Vapensmeden ingår bl.a. dikten ”Betlehemsstjärnan” vars inledande rader är just ”Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran”.

Notis i Utkiken 1891-11-30

Två år senare (1893) tonsatte Alice Tegnér dikten och den har sedan dess spelats in av otaliga artister. När Alice Tegnér tonsatte texten 1893 så passade hon också på att ändra och lägga till några rader. Direkt i första versen har hon lagt till raden ”Stjärnan från Betlehem/ leder ej bort, men hem” och sedan har hon bytt några ytterligare ord.

Skrivet av Mattias Axelsson (2021-11-17)

Källor: Betlehems stjärna (Ur »Vapensmeden») (1914)

Gläns över sjö och strand” Lieder.net

Vem skrev musiken till ”Stilla Natt”?

Kort svar: Musiken till julsången Stilla Natt skrevs av organisten Franz Xaver Gruber i Österrike 1818.

Julen förknippas med många olika sorters musik – från religiösa psalmer som ”Nu tändas tusen juleljus” till modern popmusik som ”Tänd ett ljus” och mycket däremellan. En mycket populär julsång är ”Stilla Natt”. Den finns i många olika populärinspelningar och är psalm nummer 114 i 1986 års psalmbok.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är stille_nacht.jpg

”Stilla Natt” skrevs ursprungligen på tyska i den österrikiska orten Mariapfarr 1816 av prästen Joseph Mohr. Två år senare tonsattes den av organisten Franz Xaver Gruber. Det var vid midnattsmässan Oberndorf an Der Salzachs bykyrka 1818 som ”Stille Nacht” framfördes offentligt första gången.

Originalnoterna till ”Stille Nacht” från 1818, som är skrivna för gitarr, är försvunna. Dock finns det fem bevarade originalnoter från senare i Grubers liv. Redan på 1800-talet översattes texten till svenska och det finns en rad olika översättningar som är mer eller mindre lika det tyska originalet.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2021-11-17

Källor: Egan, Bill (December 1999). ”Silent Night, Holy Night”. Soundscapes. University of Groningen.

Från vilket land kom julsången ”Stilla natt”?

Kort svar: Julsången ”Stilla natt” har sitt ursprung i Österrike under början av 1800-talet.

Ingen högtid är så förknippad med sånger och melodier som julen är. Allt från medeltida kyrkosånger till nyinspelad popmusik, via de mest sålda skivorna som ex. ”White Christmas med Bing Crosby. En mycket populär melodi, både att sjunga i kyrkan och att göra nyinspelningar av, är den som kallas ”Stilla natt”.

Texten och musiken till ”Stilla Natt” skrevs i början av 1800-talet. Texten, på tyska, skrevs 1816 av den österrikiske prästen Joseph Mohr. Mohr skrev texten ”Stille Nacht” (på tyska) direkt efter att Napoleonkrigen. När texten skrevs befann sig Mohr i staden Mariapfarr i Österrike.

Manuskript av sången från 1860 (ca)

Två år senare, på julaftonskvällen 1818, framfördes ”Stille Nacht” för första gången. Då hade organisten Franz Xaver Gruber tonsatt Mohrs text och i Oberndorf an Der Salzachs bykyrka hördes sången sjungas till gitarrkomp under midnattsmässan. Att det blev just gitarrkomp, vilket var ovanligt under den här tidsperioden, finns det många mer eller mindre fantasifulla förklaringar till. Några menar att möss skulle ha ätit sig in i kyrkans orgel och förstört den medan andra menar att det var en översvämning som var orsaken till att orgel inte användes.

Journalisten Bill Egan har skrivit om sångens tillblivelse och menar att det mesta är just fantasier:

In this age of tabloid journalism, it’s not surprising that some feel it necessary to invent frivolous anecdotes and create fables for a story that is quite beautiful in its simplicity.

Det vi med säkerhet vet är att ”Stilla natt, heliga natt” skrevs på tyska i Österrike under det tidiga 1800-talet. Redan på 1800-talet översattes texten till svenska och det finns en rad olika översättningar som är mer eller mindre lika det tyska originalet.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2021-11-17

Källor: Egan, Bill (December 1999). ”Silent Night, Holy Night”. Soundscapes. University of Groningen.

När blev ”Tänd ett ljus” en jullåt?

Kort svar: ”Tänd ett ljus” med Triad släpptes till julen 1987.

Av alla svenska jullåtar är Tänd ett ljus med Triad en av de mest spelade. Låten är också med på den klassiska samlingsskivan Absolute Christmas från 1994.

Gruppen Triad bestod av musikerna Janne Bark, Lasse Lindbom och Niklas Strömstedt. Deras absolut största hit blev jullåten Tänd ett ljus som skrevs och spelades in inför julen 1987. Processen beskriva så här av Lasse Lindbom:

Inte för att jag minns några detaljer men en dag 1987 kom jag hem med hela refrängen till ”Tänd ett ljus” färdig i huvudet. Kände direkt att det var nå’t bra så jag tog med låten upp till Kjell A och han tände direkt. Detta var äntligen någonting för Triad. Housemartins ”Caravan of love” hade precis varit på tapeten och vi kände att det vore kul att göra låten a cappella. 

Låten gick in på Svensktoppen fyra dagar före julafton 1987 och låg kvar på listan till februari året efter. På den svenska försäljningslistan har Tänd ett ljus återkommit på topp 20 med regelbundenhet ändå sedan låten släpptes.

Till det självbetitlad albumet som släpptes 1988 spelade Triad in en ny version av låten som innehöll instrument.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-11-21

Källor: Triad” lasselindbom.se

Swedish charts

Svensktoppen 1987 sverigesradio.se

Svensktoppen 1988 – sverigesradio.se

Vilket år släpptes samlingsskivan ”Absolute Christmas”?

Kort svar: Asbolute Christmas släpptes 24 november 1994.

Alltsedan White Christmas släpptes 1942 har fler och fler jullåtar lagts till samlingen av julmusik. Under CD-skivans guldålder (1990-talet) släppte skivbolaget EVA Records regelbunder samlingsskivor i serien Absolute Music. I november 1994 släpptes det som kommit att bli en av de mest sålda samlingsskivorna i Sverige.

Så här beskriver Lasse Höglund på EVA Records det hela:

Det är samlingarnas samling i Sverige. Den gjorde jag den superheta sommaren 1994 och när den sedan kom 25 november så slog den ner som en bomb. På en månad sålde den i 200 000 ex och sedan har det bara fortsatt.

Albumet Absolute Christmas är en dubbel-CD med 17 låtar på varje skiva. Det är mestadels de populäraste svenska (t.ex. Mer jul med Adolphson & Falk och Tänd ett ljus med Triad) och engelska (t.ex. White Christmas med Bing Crosby och ”Last Christmas” med Wham) låtar, men också en på spanska (Feliz Navidad med José Feliciano) och en på iriska (Oiche Chiún med Enya).

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-11-25

Källa: Dokument Eva Records” Musikindustrin 2015-05-18

Vilken är den populäraste svenska jullåten?

Kort svar: Vilken jullåt som är mest populär beror givetvis på hur man mäter, men ”Tänd ett ljus” med Triad och ”Mer jul” med Adolphson & Falk ligger i topp på de flesta listorna.

Under december månad går det inte att gå in i en affär utan att julmusik strömmar ur högtalarna – alltifrån 1940-talslåtar som White Christmas til nyare musik. Även om det släpps ny julmusik varje år så är det ofta gamla låtar som toppar listorna över mest spelade i december.

Stim skriver:

Julen är inte tänkt att vara en utmaning, snarare en trygg favoritfåtölj som man gärna sitter och myser i ett par dagar om året, 

De mest  mest intäktsbringande svenska jullåtarna 2019 var:

 1. ”Tänd ett ljus” med Triad från 1987
 2. Jul, jul, strålande jul” som sjungits in av flera olika artister, t.ex. Carola (1991) och Tommy Körberg (1989).
 3. Mer jul” med Adolphson & Falk. Låten spelades först in till Eldorado 1981 men släpptes som singel 1984.
 4. ”Välkommen hem” som finns i två versioner, en med Magnus Carlsson (2006) och en med EMD (2009).
 5. ”Jag kommer hem igen till jul” med Peter Jöback från 2002.

När Stim 2010 sammanställde de mest spelade jullåtarna i radio under 2000-talet blev det följande topplista:

 1. Mer jul” med Adolphson & Falk
 2. ”Juligen” med Just D
 3. ”Tänd ett ljus” med Triad

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-11-25

Källor: ”Mer jul” mest spelade jullåten” svd.se 2010-12-17

De mest spelade jullåtarna” stim.se 2019-12-10

När blev ”Mer jul” en jullåt?

Kort svar: Adolphson & Falk spelade in ”Mer jul” till radioprogrammet Eldorado 20 december 1981. Låten släpptes som singel i december 1984.

Alltsedan White Christmas på 1940-talet är julen den högtid som det släpps ojämförligt mest högtidsrelaterad musik. En av de mest spelade svenska låtarna är Mer jul med Adolphson & Falk. Texten är en uppradning av diverse julrelaterade företeelser som man vill ha mer av – t.ex. ”Mer Arne Weise i rutan

Adolphson & Falk – Mer Jul Lyrics | Genius Lyrics

Första gången som låten spelades var i radioprogrammet Eldorados julspecial den 20 december 1981. Så här skriver gruppen på sin egen hemsida:

Till sista programmet för året vill Alinge ha en egen julsång och vi skriver och spelar in ” Mer jul” i en talstudio i radiohuset. 

Låten kom sedan med på en samlingsplatta (Eldorado. Stjärnornas musik) året efter. Förutom Mer jul är låtarna Astronaut, Blinkar blå och Bärande våg som alla är skapade Adolphson & Falk med på skivan.

Inför julen 1984 hade låten redan spelats så mycket i radio att gruppen bestämde sig för att de behövde göra en bättre version. Det är den inspelningen från 1984 som numera hörs på radio och är med på diverse samlingsalbum, t.ex. Absolute Christmas.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-11-21

Källor: 50 år med Adolphson & Falk” adolphsonfalk.se