Vilken dag är Nobeldagen?

Kort svar: Nobeldagen är 10 december.

December är en månad späckad med festdagar – advent, lucia, julafton, nyårsafton. Förutom alla de dagar som förknippas med äldre traditioner finns i början av december en nykomling: Nobeldagen den 10 december.

Att Nobeldagen infaller just den 10 december beror på att Alfred Nobel – som givetvis gett namn åt dagen – dog just 10 december år 1896. I sitt testamente hade han skrivit:

Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiserade till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta

Pengarna skulle delas i fem lika stora delar och delas ut i fem kategorier: fysik, kemi, medicin, litteratur och ”den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser”. Notera att det inte står något om nobelpris i ekonomi eftersom det är något som Riksbanken själva tagit initiativ till senare.

Alfred Nobels testamente

Första gången som nobelpriserna delades ut var på 10 december 1901. Vad gäller att flaggningen på Nobeldagen och övriga högtidsdagar så fanns det i början av 1900-talet inga tydliga regler för vilka dagar som det skulle flaggas på. Först 1939 kom det på ett enskilt initiativ av Bestyrelsen för svenska flaggans dag en rekommendation om vilka dagar som skulle vara flaggdagar och där fanns Nobeldagen med. År 1982 fattade regeringen beslut om vilka dagar som ska vara allmänna flaggdagar i Sverige.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2022-11-29

Källor: Källstrand, Gustav (2007). Forskning och vetenskap: aspekter på naturvetenskapen i offentligheten i samband med Nobelprisen i fysik och kemi 1903. Nobel Museum occasional papers, 1652-9855 ; 3. Stockholm: Nobel Museum

Alfred Nobels testamente” nobelprize.org

Varför firar vi Nobeldagen 10 december i Sverige?

Kort svar: Att Nobeldagen (10 december) firas i Sverige beror på att Alfred Nobel dog detta datum 1896 och då delas Nobelpriset ut.

Den svenske uppfinnaren och ingenjören Alfred Nobel dog den 10 december 1896. Då hade han testamenterat pengar till ett Nobelpris som årligen skulle delas ut i fem kategorier – fysik, kemi, medicin, litteratur och fred.

Priset delades ut första gången den 10 december 1901, på dagen fem år efter Nobels död. Redan när priset delades ut första gången kallade man i tidningarna 10 december för Nobeldagen och så har den fått heta sedan dess.

Artikel i Borås Tidning 1901-12-10

Nobeldagen har alltså firats den 10 december sedan de första prisen delades ut 1901. Om firandet 1903 skriver Gustav Källstrand så här:

Nobeldagen 1903 var en gråkall torsdag. Temperaturen låg mellan 3 och 4 plusgrader, och en svag men kall vind drog in från sydöst. Det vintermörka Stockholm kunde knappast sägas visa sig från sin bästa sida, även om regnet upphörde framåt eftermiddagen. En sådan väderlek är nu inte helt oväntad i svensk december, men situationen förvärrades genom att uppmaningen till allmän flaggning inte hörsammats i någon större utsträckning. Att flagga var annars den mest grundläggande symboliska handlingen i offentliga festligheter.


Vad gäller att flaggningen på Nobeldagen och övriga högtidsdagar så fanns det i början av 1900-talet inga tydliga regler för vilka dagar som det skulle flaggas på. Först 1939 kom det på ett enskilt initiativ av Bestyrelsen för svenska flaggans dag en rekommendation om vilka dagar som skulle vara flaggdagar och där fanns Nobeldagen med. År 1982 fattade riksdagen beslut om vilka dagar som ska vara allmänna flaggdagar i Sverige.

Källor: Källstrand, Gustav (2007). Forskning och vetenskap: aspekter på naturvetenskapen i offentligheten i samband med Nobelprisen i fysik och kemi 1903. Nobel Museum occasional papers, 1652-9855 ; 3. Stockholm: Nobel Museum

Varför är 10 december flaggdag i Sverige?

Kort svar: Att 10 december är flaggdag i Sverige beror på att det är Nobeldagen.

December är en månad späckad med festdagar – adventlucia, julafton, nyårsafton. Förutom alla de dagar som förknippas med äldre traditioner finns i början av december en nykomling – Nobeldagen den 10 december.

nobelpriset_s

Att Nobeldagen infaller just den 10 december beror på att Alfred Nobel – som gett namn åt dagen – dog just detta datum år 1896. Nobeldagen är såklart intimt förknippat med utdelningen av de olika nobelprisen i fysik, kemi, medicin och litteratur samt fredspriset. Nobeldagen har firats den 10 december sedan de första prisen delades ut 1901.

Vad gäller att flaggningen på Nobeldagen och övriga högtidsdagar så fanns det i början av 1900-talet inga tydliga regler för vilka dagar som det skulle flaggas på.  Om firandet 1903 skriver Gustav Källstrand t.ex. så här (min fetning):

Nobeldagen 1903 var en gråkall torsdag. Temperaturen låg mellan 3 och 4 plusgrader, och en svag men kall vind drog in från sydöst. Det vintermörka Stockholm kunde knappast sägas visa sig från sin bästa sida, även om regnet upphörde framåt eftermiddagen. En sådan väderlek är nu inte helt oväntad i svensk december, men situationen förvärrades genom att uppmaningen till allmän flaggning inte hörsammats i någon större utsträckning. Att flagga var annars den mest grundläggande symboliska handlingen i offentliga festligheter.

Först 1939 kom det på ett enskilt initiativ av Bestyrelsen för svenska flaggans dag en rekommendation om vilka dagar som skulle vara flaggdagar och där fanns Nobeldagen med. År 1982 fattade riksdagen beslut om vilka dagar som ska vara allmänna flaggdagar i Sverige och sedan dess är 10 december (Nobeldagen) allmän flaggdag.

Skrivet av Mattias Axelsson (2013-10-07)

Källor: Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar

Gustav Källstrand, Forskning och vetenskap: aspekter på naturvetenskapen i offentligheten i samband med Nobelprisen i fysik och kemi 1903, Stockholm: Nobelmuseet, 2007

Vilken dag infaller alltid den 10 december?

Kort svar: Nobeldagen infaller alltid den 10 december.

December är en månad späckad med festdagar – advent, lucia, julafton, nyårsafton. Förutom alla de dagar som förknippas med äldre traditioner finns i början av december en nykomling – Nobeldagen den 10 december.

Att Nobeldagen infaller just den 10 december hänger samman med att Alfred Nobel -s om gett namn åt dagen – dog just detta datum år 1896. I sitt testamente hade han skrivit:

Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiserade till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta

nobelpriset_s

Pengarna skulle delas i fem lika stora delar och delas ut i fem kategorier: fysik, kemi, medicin, litteratur och ”den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser”. Notera att det inte står något om nobelpris i ekonomi eftersom det är något som Riksbanken själva tagit initiativ till senare.

Nobeldagen har firats den 10 december sedan de första prisen delades ut 1901. Om firandet 1903 skriver Gustav Källstrand så här:

Nobeldagen 1903 var en gråkall torsdag. Temperaturen låg mellan 3 och 4 plusgrader, och en svag men kall vind drog in från sydöst. Det vintermörka Stockholm kunde knappast sägas visa sig från sin bästa sida, även om regnet upphörde framåt eftermiddagen. En sådan väderlek är nu inte helt oväntad i svensk december, men situationen förvärrades genom att uppmaningen till allmän flaggning inte hörsammats i någon större utsträckning. Att flagga var annars den mest grundläggande symboliska handlingen i offentliga festligheter.


Vad gäller att flaggningen på Nobeldagen och övriga högtidsdagar så fanns det i början av 1900-talet inga tydliga regler för vilka dagar som det skulle flaggas på. Först 1939 kom det på ett enskilt initiativ av Bestyrelsen för svenska flaggans dag en rekommendation om vilka dagar som skulle vara flaggdagar och där fanns Nobeldagen med. År 1982 fattade riksdagen beslut om vilka dagar som ska vara allmänna flaggdagar i Sverige.

Skrivet av Mattias Axelsson (2013-01-18)

Källor: Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar

Gustav Källstrand, Forskning och vetenskap: aspekter på naturvetenskapen i offentligheten i samband med Nobelprisen i fysik och kemi 1903, Stockholm: Nobelmuseet, 2007