Varför firas Cinco de Mayo?

Kort svar: Cinco de Mayo firas den 5 maj (främst i USA) för att minnas att mexikanska trupper besegrade franska vid slaget om Puebla den 5 maj 1862.

I USA finns tio federala helgdagar, men också en rad andra dagar som firas i olika stor utsträckning. Cinco de Mayo är en dag som är stor, framför allt i den mexikanska befolkningen.

Men varför firar man 5 maj? Det är inte Mexikos självständighet som man kan tro, utan ett slag i kriget mot Frankrike.

Under mitten av 1800-talet krigade liberala och konservativa mexikaner mot varandra i vad som kommit att kallas Reformkriget (1857-1861). När liberalerna med president Benito Juarez i spetsen 1861 stod som segrare var det med stora skulder. Skulder som man lät bli att betala.

Den inställda återbetalningarna gjorde att Frankrike, Spanien och Storbritannien 1861 tog kontroll över Mexikos viktigaste hamn Vera Cruz. Storbritannien och Spanien lämnade relativt snabbt, men Frankrike var kvar och krigade mellan 1861 till 1867 tillsammans med konservativa mexikaner mot mexikanska republikaner.

Cinco de Mayo festival – Portland, Oregon

Den 5 maj 1862 besegrade de mexikanska republikanerna de franska styrkorna vid slaget om Puebla – och det är denna händelse som firas på Cinco de Mayo.

I Mexiko firas Cinco de Mayo mest i delstaten Puebla, men det är inte någon helgdag. Norr om gränsen – i USA – firas dock Cinco de Mayo desto livligare. Sedan 1980-talet, då öltillverkare lanserade reklamkampanjer i samband med dagen är Cinco de Mayo en av de dagar då de säljs mest öl (mer än på St Patrick’s day).

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2019-05-01)

Källa:Why is Cinco de Mayo Popular in America?” (US News 2012-05-04)

Vilken dag är Columbus Day i USA?

Kort svar: Columbus Day är en federal helgdag i USA och infaller den andra måndagen i oktober. År 2017 är det 9 oktober.

USA är en federation bestående av femtio delstater. Varje delstat har i enlighet med konstitutionen ett stort mått av självstyre, bl.a. är det upp till varje delstat att själv bestämma vilka dagar som ska vara helgdagar. Kongressen kan bara bestämma helgdagar för de som är anställda inom staten (federal employees). Tio dagar är federala helgdagar i USA (elva om det är installation av en ny president).

De federala helgdagar i USA är nästa uteslutande av icke-religiös karaktär (till skillnad från t.ex. de svenska helgdagarna). William J. Connell skriver:

In a country of diverse religious faiths and national origins like the United States, it made sense to develop a holiday system that was not entirely tied to a religious calendar. (Christmas survives here, of course, but in law it’s a secular holiday much like New Year’s Day.)

Tre av helgdagarna i USA är kopplade till historiska personer – George Washingtons födelsedag (som firas tredje måndagen i februari), Marin Luther King Jr:s födelsedag (som firas tredje måndagen i januari) och slutligen den dag då Christofer Columbus skepp anlände till Nya världen (12 oktober 1492).

468px-CristobalColon.jpg

Columbus-dagen (eller Columbus Day som den heter i USA) firades av italienska immigranter så tidigt som i slutet av 1700-talet då USA var en mycket ung nation. Den första delstaten som gjorde dagen till en officiell helgdag var Colorado år 1907. Knappt trettio år senare gjorde president Franklin D Roosevelt och kongressen Columbus-dagen (12 oktober) till ”public holiday”.

I en större reform som kongressen och dåvarande president Lyndon B Johnson genomförde år 1968 flyttades tre federala helgdagar – Veterans Day, Washingtons födelsedag och Memorial Day – till närmast liggande måndag. Samtidigt blev Columbus Day en federal helgdag i lag. På så vis fick USA fem stycken tre-dagars-helger.

Att det är en federal helgdag betyder att alla som arbetar inom federal förvaltning är lediga men delstaterna väljer själva om de uppmärksammar dagen eller inte.

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2017-10-07)

Källor:  

Stathis, Stephen  ”Federal Holidays: Evolution and Application”CRS Report for Congress 1999

Connell, William J. ”What Columbus Day Really Means” The American Schoolar 2012-10-04

Shugerman, Emlly ”Columbus Day 2017: When is it, and what are Americans celebrating?” The Independent 2017-10-04

Vilken dag är Martin Luther King-day i USA 2023?

Kort svar: Martin Luther King Jr. Day eller Birthday of Martin Luther King, Jr. är en federal helgdag i USA som infaller den tredje måndagen i januari (2023 blir det 16 januari).

USA är en federation bestående av femtio delstater. Varje delstat har i enlighet med konstitutionen ett stort mått av självstyre, bl.a. är det upp till varje delstat att själv bestämma vilka dagar som ska vara helgdagar. Kongressen kan bara bestämma helgdagar för de som är anställda inom staten (federal employees). Tio dagar är federala helgdagar i USA (elva om det är installation av en ny president).

De amerikanska helgdagarna har utvecklats under de dryga två sekel som USA funnits som stat. De första dagarna som blev helgdagar var nyårsdagen, George Washingtons födelsedag, Independence Day (Självständighetsdagen), Thanksgiving Day och juldagen. Under 1870-talet blev dessa dagar lediga dagar för anställda i Washington DC och år 1885 blev de fem helgdagarna lediga dagar för alla statligt anställda.

Under slutet av 1800-talet och första hälften av 1900-talet kom en handfull nya federala helgdagar, bl.a. Columbus Day. Två personer (den förste presidenten George Washington och upptäcktsresanden Christopher Columbus) hade alltså egna helgdagar.

USMC-09611

Våren 1968 sköts baptistpastorn och ledaren för medborgarrättsrörelsen Martin Luther King Jr. till döds. Snabbt därefter kom förslag på att göra hans födelsedag (15 januari) till federal helgdag. Redan 1979 var det nära, då Representanthuset röstade med 252 för och 133 mot. Det saknades dock fyra röster för att uppnå tvåtredjedelsdels majoritet.

Men 1983 gick så förslaget att göra den tredje måndagen i januari till federal helgdag till minne av Martin Luther King Jr:s födelsedag igenom och den 19 oktober 1983 skrev president Ronald Reagan under lagen. Att det blev just tredje måndagen beror på att man i USA 1968 fått igenom ett förslag att flytta flera helgdagar (t.ex. Washingtons födelsedag och Memorial Day) till närmaste måndag.

Skrivet av Mattias Axelsson (2015-01-08, uppdaterat 2021-01-04)

Källa:  Stathis, Stephen  ”Federal Holidays: Evolution and Application”. CRS Report for Congress 1999