Vilken dag är Columbus Day i USA?

Kort svar: Columbus Day är en federal helgdag i USA och infaller den andra måndagen i oktober. År 2017 är det 9 oktober.

USA är en federation bestående av femtio delstater. Varje delstat har i enlighet med konstitutionen ett stort mått av självstyre, bl.a. är det upp till varje delstat att själv bestämma vilka dagar som ska vara helgdagar. Kongressen kan bara bestämma helgdagar för de som är anställda inom staten (federal employees). Tio dagar är federala helgdagar i USA (elva om det är installation av en ny president).

De federala helgdagar i USA är nästa uteslutande av icke-religiös karaktär (till skillnad från t.ex. de svenska helgdagarna). William J. Connell skriver:

In a country of diverse religious faiths and national origins like the United States, it made sense to develop a holiday system that was not entirely tied to a religious calendar. (Christmas survives here, of course, but in law it’s a secular holiday much like New Year’s Day.)

Tre av helgdagarna i USA är kopplade till historiska personer – George Washingtons födelsedag (som firas tredje måndagen i februari), Marin Luther King Jr:s födelsedag (som firas tredje måndagen i januari) och slutligen den dag då Christofer Columbus skepp anlände till Nya världen (12 oktober 1492).

468px-CristobalColon.jpg

Columbus-dagen (eller Columbus Day som den heter i USA) firades av italienska immigranter så tidigt som i slutet av 1700-talet då USA var en mycket ung nation. Den första delstaten som gjorde dagen till en officiell helgdag var Colorado år 1907. Knappt trettio år senare gjorde president Franklin D Roosevelt och kongressen Columbus-dagen (12 oktober) till ”public holiday”.

I en större reform som kongressen och dåvarande president Lyndon B Johnson genomförde år 1968 flyttades tre federala helgdagar – Veterans Day, Washingtons födelsedag och Memorial Day – till närmast liggande måndag. Samtidigt blev Columbus Day en federal helgdag i lag. På så vis fick USA fem stycken tre-dagars-helger.

Att det är en federal helgdag betyder att alla som arbetar inom federal förvaltning är lediga men delstaterna väljer själva om de uppmärksammar dagen eller inte.

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2017-10-07)

Källor:  

Stathis, Stephen  ”Federal Holidays: Evolution and Application”CRS Report for Congress 1999

Connell, William J. ”What Columbus Day Really Means” The American Schoolar 2012-10-04

Shugerman, Emlly ”Columbus Day 2017: When is it, and what are Americans celebrating?” The Independent 2017-10-04