Är tacksägelsedagen och thanksgiving day samma sak?

Kort svar: Nej, tacksägelsedagen och thanksgiving day är två olika traditioner.

Under hösten är det i många kulturer vanligt med olika typer av skördefester. Historiskt har mickelsmäss varit en sådan i Sverige. En annan dag, som inte fått lika mycket uppmärksamhet är tacksägelsedagen som infaller andra söndagen i oktober.

Så här skriver Svenska kyrkan om tacksägelsedagen:

Tacksägelsedagen ligger andra söndagen i oktober för att vi ska få tillfälle att tacka för skörd, för svamp och frukt, det som jorden ger oss. En utbredd tradition är att på denna dag föra frukter och annat till kyrkan som man ibland säljer eller auktionerar ut till förmån för behövande eller delar ut i församlingen. 

Tacksägelsedagen har ett namn som är samma som thanksgiving day. Skillnaden är dock att thanksgiving day är en helgdag i USA som firas den fjärde torsdagen i november och den firas av helt andra skäl än den svenska tacksägelsedagen.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-09-15

Källor: Tacksägelsedagen” svenskakyrkan.se

Nordisk familjebok 1905. Uppslagsord: ”Böndagar

Stathis, Stephen  ”Federal Holidays: Evolution and Application”CRS Report for Congress 1999

När är tacksägelsedagen 2023?

Kort svar: Tacksägelsedagen (inte att sammanblanda med Thanksgiving) infaller andra söndagen i oktober. År 2023 är det söndagen den 8 oktober.

Den fjärde torsdagen i november firar man i USA Thanksgiving day. På svenska blir det ungefär tacksägelsedagen, men det finns redan en sådan dag i den svenska almanackan – andra söndagen i oktober.

Äpple

Så här skriver Svenska kyrkan om tacksägelsedagen:

Tacksägelsedagen ligger andra söndagen i oktober för att vi ska få tillfälle att tacka för skörd, för svamp och frukt, det som jorden ger oss. En utbredd tradition är att på denna dag föra frukter och annat till kyrkan som man ibland säljer eller auktionerar ut till förmån för behövande eller delar ut i församlingen. 

Bakgrunden till firandet av tacksägelsedagen är de böndagar som funnits i Sverige i hundratals år. Dagarnas placering i almanackan har varierat men 1807 bestämdes att böndagarna alltid skulle vara på söndagar och kallas:

  • botdagen
  • reformationsfesten
  • missionsfesten
  • tacksägelsedagen

Dessa separata böndagar avskaffades i och med 1983 års evangeliebok, men tacksägelsedagen finns kvar som en egen helgdag, alltid på en söndag.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-09-15

Källor: Tacksägelsedagen” svenskakyrkan.se

Nordisk familjebok 1905. Uppslagsord: ”Böndagar