Vilket datum är internationella kvinnodagen?

Kort svar: Internationella kvinnodagen är 8 mars.

Internationella kvinnodagen är en dag som likt mors dag och fars dag tillkommit (inga jämförelser i övrigt) under 1900-talet. Dagen började uppmärksammas på olika dagar (oftast i februari och mars) under 1900-talets första år. Främst var det socialistiska grupper och partier som krävde kvinnlig rösträtt och ett stopp för slavlöner och barnarbete.

Ordentlig fart fick internationella kvinnodagen åren strax innan första världskriget – 1913 och 1914. Att det blev just den 8 mars kan bero på att 8 mars var lördag respektive söndag dessa två år. Sedan dess har internationella kvinnodagen uppmärksammats 8 mars.

Internationella kvinnodagen var fram till slutet av 1960-talet en dag som främst firades i de kommunistiska länderna och av en del vänsterrörelser i Europa och USA.  Under den andra vågen av feminism under 1960- och 70-talet växte en ny medvetenhet om internationella kvinnodagen fram.

tumblr_lhqrb5GCGA1qbdppso1_500

Den 8 mars 1967 uppmärksammade en grupp feminister på University of Illinois, Chicago dagen och 1971 hölls demonstrationer den 8 mars i Boston och New York.

 

När FN firade Internationella kvinnoåret 1975 uppmärksammade man just 8 mars som en internationell kvinnodag och 1977 antog man en resolution att medlemsstaterna skulle uppmärksamma:

en dag för kvinnors rättigheter och internationell fred, vilken dag som helst på året i enlighet med ländernas historiska och nationella traditioner.

Skrivet av Mattias Axelsson (2017-03-08)

Källor:

International Women’s day. UN.org (8 mars 2008)

J. Boxer, Marilyn  ”International Women’s Day” in International Encyclopdia of Revolution and Protest, ed. Immanuel Ness (Blackwell Publishers, 2009), pp. 1750-1752.

Nelson, Jinty International Women’s Day: A Centenary to Celebrate – History Workshop Online 2011-03-08

När firades den första internationella kvinnodagen?

Kort svar: Den första internationella kvinnodagen firades den 19 mars 1911. En kvinnodag hade två år tidigare (23 februari 1909) uppmärksammats, men då bara i USA.

Internationella kvinnodagen är en dag som likt mors dag och fars dag tillkommit (inga jämförelser i övrigt) under 1900-talet.

womenandparties

Första gången som en  kvinnodagen uppmärksammades var det Woman’s National Committee of the Socialist Party som låg bakom. Dagen (23 februari 1909, en del källor anger istället den 28 februari) kallades National Woman’s Day och det var:

amerikanska socialister som möttes för att påminna om en demonstration föregående år då kvinnor på Lower East Side i New York City krävt kvinnlig rösträtt och ett stop för svältlöner och barnarbete. (Boxer, s. 1, min översättning)

Inspirerad av det amerikanska initiativet föreslog den tyska socialisten och feministen Clara Zetkin 1910 till International Conference of Working Women i Köpenhamn att:

the socialist women of all nationalities have to organize a special Women’s Day, which in first line has to promote Women Suffrage propaganda. This demand must be discussed in connection with the whole women’s question according to the socialist conception of social things. (Källa: Second International Conference of Socialist Women)

Den första internationella kvinnodagen firades året därpå – den 19 mars 1911  – i många europeiska länder. Att man valde 19 mars berodde, enligt den ryska socialisten och feministen Alexandra Kollontai, på att det var samma datum som revolutionen 1848 segrade i Tyskland. Alexandra Kollantai skrev om den första internationella kvinnodagen:

Dess framgång överträffade alla förväntningar. I Tyskland och Österrike var internationella kvinnodagen ett sjudande, darrande hav av kvinnor. Möten anordnades överallt (min översättning)

Under de kommande åren firades internationella kvinnodagen i olika länder på olika datum (oftast i slutet av februari eller början av mars).

I januari (1913) började bolsjevikerna, även Lenin, som skrev för tidningen Pravda att ha med en kvinnosektion i tidningen, för att hedra den första firandet av internationella kvinnodagen i Ryssland den 23 februari (Bobroff, 1974, min översättning)

Det mest dramatiska firandet av kvinnodagen i Ryssland skedde under revolutionsåret 1917 då ryska kvinnor den 23 februari på, visade det sig senare, ryska revolutionens första dag gick ut i demonstrationer för bl.a. sänkta brödpriser.

Det var dock den 23 februari enligt den julianska kalendern, vilken Ryssland använde fram till och med revolutionen, men den 8 mars i den gregorianska kalendern. När kommunisterna kom till makten i Ryssland blev 8 mars en helgdag. Lenin själv höll 8 mars 1921 ett tal där han sa:

Och på denna internationella kvinnodag kommer otaliga möten med arbetande kvinnor i alla länder i världen att skicka hälsningar till Sovjetryssland (min översättning)

Och det var främst i just kommunistiska länder som dagen fick uppmärksamhet under första hälften av 1900-talet. Men, som historikern Marilyn J. Boxer skriver:

Även om internationella kvinnodagen fortsatte att firas i Sovjetunionen så försvann ursprunget – att främja kvinnors rättigheter. Emedan de (Bolsjevikerna) hyllade framstående Bolsjevikkvinnor använde ledarna inom partiet dagen för att få kvinnor att stödja regeringens politik

Internationella kvinnodagen var fram till slutet av 1960-talet en dag som främst firades i de kommunistiska länderna och av en del vänsterrörelser i Europa och USA.  Under den andra vågen av feminism under 1960- och 70-talet växte en ny medvetenhet om internationella kvinnodagen fram.

tumblr_lhqrb5GCGA1qbdppso1_500

Den 8 mars 1967 uppmärksammade en grupp feminister på University of Illinois, Chicago dagen och 1971 hölls demonstrationer den 8 mars i Boston och New York.

För svensk del var skedde det första offentliga firandet av 8 mars 1972. Det var Svenska Kvinnors Vänsterförbund som uppmärksammade dagen. DN skrev dagen efter:

Det var öronbedövande när tusentals kvinnor stämde upp sina röster och sjöng ”tjejsånger” på det största kvinnomöte svenskarna upplevt på årtionden. Huvudparollerna var Arbete, Daghem, Fri abort och Internationell solidaritet.

När FN firade Internationella kvinnoåret 1975 uppmärksammade man just 8 mars som en internationell kvinnodag och 1977 antog man en resolution att medlemsstaterna skulle uppmärksamma:

en dag för kvinnors rättigheter och internationell fred, vilken dag som helst på året i enlighet med ländernas historiska och nationella traditioner.

Skrivet av Mattias Axelsson (2013-03-01, uppdaterad 2017-03-08)

Källor:

Olsson, Lena (red) (2002) Kärlek, makt & systerskap. 30 år av kvinnokamp

International Women’s day. UN.org (8 mars 2008)

Kaplan, Temma ”On the socialist origins of International Women’s Day
Feminist Studies 11, No. 1 (1985), pp. 163-171.

J. Boxer, Marilyn  ”International Women’s Day” in International Encyclopdia of Revolution and Protest, ed. Immanuel Ness (Blackwell Publishers, 2009), pp. 1750-1752.

Nelson, Jinty International Women’s Day: A Centenary to Celebrate – History Workshop Online 2011-03-08

Buhle, Mari Jo  ”Women & the Socialist Party”  Radical America Alternative Education Project, Feb. 1970

Bobroff, Anne ”The Bolsheviks and Working Women, 1905-20” Soviet Studies, Vol. 26, No. 4 (Oct., 1974), pp. 540-567

Kollontai, Alexandra ”International Women’s Day”, 1920 (översatt till engelska 1972)

Figes, Orlando ”The women’s protest that sparked the Russian Revolution” The Guardian 2017-03-08