Är tacksägelsedagen och thanksgiving day samma sak?

Kort svar: Nej, tacksägelsedagen och thanksgiving day är två olika traditioner.

Under hösten är det i många kulturer vanligt med olika typer av skördefester. Historiskt har mickelsmäss varit en sådan i Sverige. En annan dag, som inte fått lika mycket uppmärksamhet är tacksägelsedagen som infaller andra söndagen i oktober.

Så här skriver Svenska kyrkan om tacksägelsedagen:

Tacksägelsedagen ligger andra söndagen i oktober för att vi ska få tillfälle att tacka för skörd, för svamp och frukt, det som jorden ger oss. En utbredd tradition är att på denna dag föra frukter och annat till kyrkan som man ibland säljer eller auktionerar ut till förmån för behövande eller delar ut i församlingen. 

Tacksägelsedagen har ett namn som är samma som thanksgiving day. Skillnaden är dock att thanksgiving day är en helgdag i USA som firas den fjärde torsdagen i november och den firas av helt andra skäl än den svenska tacksägelsedagen.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-09-15

Källor: Tacksägelsedagen” svenskakyrkan.se

Nordisk familjebok 1905. Uppslagsord: ”Böndagar

Stathis, Stephen  ”Federal Holidays: Evolution and Application”CRS Report for Congress 1999

När är black friday i Sverige 2023?

Kort svar: Black friday infaller den fjärde fredagen i november. År 2023 är det 24 november.

Black friday är en av många traditioner (eller vad man nu ska kalla det) som importerats till Sverige från USA (tillsammans med bl.a. mors dag, alla hjärtans dag och halloween). Idén med black friday är att det ska vara rea på olika varor och att folk därmed ska konsumera mer.

Dagen har ökat i betydelse för svensk handel varje år sedan den kom till Sverige runt 2015 och räknas numera som en de viktigaste försäljningstillfällena för handeln.

Annons i SvD 2021

När dagen introducerades i USA var det pga det var en klämdag efter thanksgiving day som är en helgdag i USA. Thanksgiving day infaller den fjärde torsdagen i november vilket gör att black friday infaller den fjärde fredagen i november.

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2021-11-25)

Källor: Black Friday – Köpfest på frammarsch” Svensk Handel 2017

Fortsatt tillväxt för Black Friday, men måttfull handel sett över året” Svensk Handel 2019

Black Friday 2020” Svensk Handel 2020

Hur stort är Black Friday i Sverige?

Kort svar: Black Friday ökade i betydelse under slutet av 2010-talet, men efter 2020 har man kunnat se en minskad konsumtion i anslutning till dagen. Den räknas som ett av de viktigaste försäljningstillfällena för handeln.

Black Friday infaller den fjärde fredagen i november och är en dag då handeln försöker sälja mer genom olika typer av lockpriser. I Sverige har dagen uppmärksammats sedan november 2015.

Intresseorganisationen Svensk Handel undersöker varje år olika högtiders betydelse för just handeln. Redan mellan 2015 och 2016 ökade andelen svenskar som ”handlade reavaror på Black Friday” från 22 procent till 29 procent och konsumtionen ökade från 2,3 till 3,6 miljarder.

Om man jämför hur många svenskar som planerat att handla under Black Friday så ser det ut enligt följande:

  • 2017 – 45 procent
  • 2018 – 48 procent
  • 2019 – 52 procent
  • 2020 – 57 procent
  • 2021 – 56 procent
  • 2022 – 52 procent

Det är alltså en tydlig ökning av andelen som handlar under Black Friday fram till 2020, därefter har handeln minskat.

Under år 2019 räknade man Black Friday som ”femte viktigaste försäljningstillfället för handeln” på nästan samma nivå midsommar, nyår och påsk men fortfarande långt efter julhelgen.

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2018-11-11, uppdaterad 2022-11-25)

Källor: Black Friday – Köpfest på frammarsch” Svensk Handel 2017

Fortsatt tillväxt för Black Friday, men måttfull handel sett över året” Svensk Handel 2019

Black Friday 2020” Svensk Handel 2020

Black Friday 2022” Svensk Handel 2022