Vilket år kom morsdagsfirandet till Sverige?

Kort svar: Första gången som det uppmanades till firande av mors dag i Sverige var år 1919.

Firandet av mors dag har, liksom exempelvis halloween och alla hjärtans dag, kommit till Sverige ifrån USA. Initiativet till morsdagsfirandet i USA togs av lärarinnan Anna Jarvis i början av 1900-talet.

Den 10 maj 1908 firades en gudstjänst med fokus på det fjärde budet och moderskärlek i St Andrew’s Methodist Church i Grafton, West Virginia. Jarvis själv pyntade kyrkan och delade ut vita nejlikor till alla besökare. Dagen (10 maj) valdes eftersom det var Jarvis mammas dödsdag (eller rättare sagt den söndag som låg närmast hennes mammas dödsdag – 9 maj 1905). Dagen vann snabbt popularitet, så här skriver Herlitz:

Redan 1910 hade sedvänjan att fira mors dag den andra söndagen i maj vunnit betydande framsteg och firades i 45 delstater och i maj 1913 antogs en resolution i kongressen och senaten [sic] , i vilken man uppdrog åt presidenten att årligen anvisa andra söndagen i maj som mors dag.

Drygt tio år efter det första firandet i USA började mors dag uppmärksammas i Sverige. Det första belägget som jag har hittat är från januari 1918 i tidningen Rösträtt för kvinnor.

morsdag1918

Det dröjde dock till året efter – 1919 – som idén om firande av mors dag fick spridning i Sverige. Då skrev arton svenskar (bl.a. Cecilia Bååth-Holmberg) ett upprop som publicerades i tidningen På vakt, utgiven av Sveriges riksförbund för sedlig kultur.

Mer än någonsin behöfva vi samlas omkring något gemensamt något som värmer alla och lyser för alla. Ett lifsvärde finns som, i alltings växling står fast och orubbadt samt bevarar utan förminskning och nötning sin makt och skönhet: vår moders vård och kärlek.

De undertecknade föreslog sista söndagen i maj som svensk mors dag. Så här skriver man i SvD:

morsdag_svd_1919-02-11.png
Ur SvD 1919-02-11

Anledningen till att man valde att föreslå sista söndagen i maj var alltså för att då

är försommarens tid inne och sippor och guldvivor skola skänka sin doft och skönhet till ära för mor i det hem där hon lever och verkar, eller på hennes grav om hon gått bort.

På sista söndagen i maj har den firats sedan dess. Året efter – 1920 – publicerades en liten skrift med anvisningar till firandet av mors dag. Däri står bl.a. att:

  1. Mor hälsas på morgonen med sång av barnen.
  2. Hon bjudes före uppstigandet på godt kaffe och bröd, beredt av barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva.

Gillis Herlitz har i boken Mors dag och Halloween studerat spridningen av mors dag i Sverige och konstaterar att redan 1919 fanns dikter eller notiser om mors dag i de flesta av de större svenska tidningarna. Vid 30-talets början hade även annonseringen från olika butiker för mors dag kommit igång, t.ex. fanns i Uppsala Nya Tidning 23 annonser för mors dag 1930.

Dock har mors dag inte fått ”den betydelse för familj eller individ som stämningsskapare eller bemärkelsedag som till exempel jul eller påsk har” (Herlitz, s. 81).

Skrivet av: Mattias Axelsson (2013-05-26)

Källor: 

Herlitz, Gillis (2007) Mors dag och Halloween. Festseder i förändring. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

Tornbjer, Charlotte (1999) Den goda modern. Nationell gemenskap i texter kring Mors dag i Sverige 1919-1950Arbetshäften ”Gemenskaper” nr 20 Florens/Berlin

En tanke på “Vilket år kom morsdagsfirandet till Sverige?

  1. Pingback: Morsdag och dans! | livetssidor

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s