Vilket år kom mors dags-firandet till Sverige?

Kort svar: Första gången som det uppmanades till firande av mors dag i Sverige var år 1919.

En dag som kallats ”mors dag” i Sverige är morsmässa den 8 september, alltså jungfru Marie födelsedag. Detta vara en helgdag fram till 1571, men benämndes under 1800-talet som mors dag. Det mer moderna mors dags-firandet kom, liksom exempelvis halloween och alla hjärtans dag, till Sverige ifrån USA.

Initiativet till mors dags-firandet i USA togs av lärarinnan Anna Jarvis i början av 1900-talet. Det var i maj 1908 som hon såg till att det firades en gudstjänst i St Andrew’s Methodist Church i Grafton, West Virginia. Därefter blev andra söndagen i maj snabbt etablerat som ”mors dag” i USA”.

Tio år efter det första firandet i USA började mors dag uppmärksammas i Sverige. Det finns spridda belägg under 1910-talet att olika dagar benämns som ”mors dag”. Ett tidigt belägg är från januari 1918 i tidningen Rösträtt för kvinnor.

Det skulle dock dröja till 1919 som idén om firande av mors dag fick spridning i Sverige. Då skrev arton svenskar (bl.a. Cecilia Bååth-Holmberg) ett upprop som publicerades i tidningen På vakt, utgiven av Sveriges riksförbund för sedlig kultur.

Mer än någonsin behöfva vi samlas omkring något gemensamt något som värmer alla och lyser för alla. Ett lifsvärde finns som, i alltings växling står fast och orubbadt samt bevarar utan förminskning och nötning sin makt och skönhet: vår moders vård och kärlek.

De undertecknade föreslog sista söndagen i maj som svensk mors dag. Så här skriver man i SvD:

Vi föreslå, att sista söndagen i maj varje år bestämmes till Mora dag. Då är försommarens tid inne och sippor och guldvivor skola skänka sin doft och skönhet till ära för mor i det hem, där hon lever och verkar, eller på hennes grav, om hon gått bort. Vi mana alla att omfatta denna sak och förverkliga den, en var i sitt hem. Särskilt torde den, uppmärksammas och föras fram av präster, av folkskolans lärare och lärarinnor, av de manliga och kvinnliga läroverkens ledare, av folkhögskolor, av alla slags ungdomsföreningar, av K. F. U. M. och K. F. U. K. och andra hop slutningar.

På sista söndagen i maj har mors dag firats sedan dess. Året efter – 1920 – publicerades en liten skrift med anvisningar till firandet av mors dag. Däri står bl.a. att:

  1. Mor hälsas på morgonen med sång av barnen.
  2. Hon bjudes före uppstigandet på godt kaffe och bröd, beredt av barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva.

Gillis Herlitz har i boken Mors dag och Halloween studerat spridningen av mors dag i Sverige och konstaterar att redan 1919 fanns dikter eller notiser om mors dag i de flesta av de större svenska tidningarna. Vid 30-talets början hade även annonseringen från olika butiker för mors dag kommit igång, t.ex. fanns i Uppsala Nya Tidning 23 annonser för mors dag 1930.

Dock har mors dag inte fått ”den betydelse för familj eller individ som stämningsskapare eller bemärkelsedag som till exempel jul eller påsk har” (Herlitz, s. 81).

Skrivet av: Mattias Axelsson (2013-05-26, uppdaterad 2022-05-29)

Källor: 

Herlitz, Gillis (2007) Mors dag och Halloween. Festseder i förändring. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

Tornbjer, Charlotte (1999) Den goda modern. Nationell gemenskap i texter kring Mors dag i Sverige 1919-1950Arbetshäften ”Gemenskaper” nr 20 Florens/Berlin

SvD 1919-02-11

2 tankar om “Vilket år kom mors dags-firandet till Sverige?

  1. Pingback: Morsdag och dans! | livetssidor

  2. Jag är född 12 maj 1940 och av min mamma har alltid sagt att det var en söndag, pingstdag och morsdag. Söndag och pingstdag har jag konstaterat är rätt, men mors dag är ett?- Lill Lindfors är född samma dag och i en radiointervju nyligen sa hon också att hon var född på Mors dag! Kan ni ta reda på detta?
    Stort Tack
    Inger

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s