När började man fira mors dag i USA?

Kort svar: Det första officiella mors dags-firandet i USA hölls den 10 maj 1908.

Initiativet till mors dags-firandet i USA togs av lärarinnan Anna Jarvis i början av 1900-talet. Den 10 maj 1908 firades en gudstjänst med fokus på det fjärde budet och moderskärlek i St Andrew’s Methodist Church i Grafton, West Virginia. Jarvis själv pyntade kyrkan och delade ut vita nejlikor till alla besökare. Dagen (10 maj) valdes eftersom det var Jarvis mammas dödsdag (eller rättare sagt den söndag som låg närmast hennes mammas dödsdag – 9 maj 1905).

Jarvis drev sedan en kampanj för att får Mors dag till att bli en amerikansk nationell helgdag. Delstaten West Virginia utropade Mors dag som helgdag 1910, och resten av delstaterna följde sedan snabbt efter

Den 10 maj 1913 antog den amerikanska kongressen en resolution som uppmanade alla federala regeringstjänstemän att bära en vit nejlika dagen därpå för att hedra Mors dag. I maj året därefter antog kongressen en lag som gjorde andra söndagen i maj till Mors dag. President Woodrow Wilson förklarade sedan den 10 maj som den första nationella mors dag i USA.

Därefter har mors dag alltid firats den andra söndagen i maj i USA. Till Sverige kom sedan dagen 1919 men då valde man sista söndagen i maj.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2022-05-29

Litteratur: 

Herlitz, Gillis (2007) Mors dag och Halloween. Festseder i förändring. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

Är thanksgiving day sista eller fjärde torsdagen i november?

Kort svar: Sedan 1941 är det fjärde torsdagen i november (som oftast också är sista torsdagen i november) som är thanksgiving day i USA.

USA har elva stycken federala helgdagar varav en är thanksgiving day som infaller fjärde torsdagen i november. Thanksgiving day har firats i USA sedan slutet av 1700-talet och var från början en helgdag som firades på den sista torsdagen i november. Varje år var det upp till den sittande presidenten att bestämma datum, vilket fick till följd att datum thanksgiving varierade.

Under den långa period då Franklin D Roosevelt var president i USA kom det ibland önskemål från affärsinnehavare att flytta helgdagen en vecka. Det var de år då den sista torsdagen också var den sista dagen i månaden november, ex. 1933. Anledningen till att man ville flytta dagen en vecka bakåt var för att den kom för nära julhandeln i december. Detta ledde till viss förvirring under 1930-talet.

För att lösa problemen så bestämde USA:s kongress 1941 att fatta ett beslut om när thanksgiving skulle infalla. Den ena av kamrarna, representanthuset, bestämde att thanksgiving skulle infalla ”den sista torsdagen i november”. Men senaten ändrade det till att thanksgiving skulle vara ”den fjärde torsdagen i november”, vilket representanthuset gick med på.

Så sedan dess har thanksgiving day i USA alltid varit den fjärde torsdagen i november.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2021-11-25

Källor: Congress Establishes Thanksgiving” The Center for Legislative Archives 2021-03-09

How Did Thanksgiving End Up On The Fourth Thursday?” NPR 2012-11-21

Varför firas Cinco de Mayo?

Kort svar: Cinco de Mayo firas den 5 maj (främst i USA) för att minnas att mexikanska trupper besegrade franska vid slaget om Puebla den 5 maj 1862.

I USA finns tio federala helgdagar, men också en rad andra dagar som firas i olika stor utsträckning. Cinco de Mayo är en dag som är stor, framför allt i den mexikanska befolkningen.

Men varför firar man 5 maj? Det är inte Mexikos självständighet som man kan tro, utan ett slag i kriget mot Frankrike.

Under mitten av 1800-talet krigade liberala och konservativa mexikaner mot varandra i vad som kommit att kallas Reformkriget (1857-1861). När liberalerna med president Benito Juarez i spetsen 1861 stod som segrare var det med stora skulder. Skulder som man lät bli att betala.

Den inställda återbetalningarna gjorde att Frankrike, Spanien och Storbritannien 1861 tog kontroll över Mexikos viktigaste hamn Vera Cruz. Storbritannien och Spanien lämnade relativt snabbt, men Frankrike var kvar och krigade mellan 1861 till 1867 tillsammans med konservativa mexikaner mot mexikanska republikaner.

Cinco de Mayo festival – Portland, Oregon

Den 5 maj 1862 besegrade de mexikanska republikanerna de franska styrkorna vid slaget om Puebla – och det är denna händelse som firas på Cinco de Mayo.

I Mexiko firas Cinco de Mayo mest i delstaten Puebla, men det är inte någon helgdag. Norr om gränsen – i USA – firas dock Cinco de Mayo desto livligare. Sedan 1980-talet, då öltillverkare lanserade reklamkampanjer i samband med dagen är Cinco de Mayo en av de dagar då de säljs mest öl (mer än på St Patrick’s day).

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2019-05-01)

Källa:Why is Cinco de Mayo Popular in America?” (US News 2012-05-04)

Vilken dag är Columbus Day i USA?

Kort svar: Columbus Day är en federal helgdag i USA och infaller den andra måndagen i oktober. År 2017 är det 9 oktober.

USA är en federation bestående av femtio delstater. Varje delstat har i enlighet med konstitutionen ett stort mått av självstyre, bl.a. är det upp till varje delstat att själv bestämma vilka dagar som ska vara helgdagar. Kongressen kan bara bestämma helgdagar för de som är anställda inom staten (federal employees). Tio dagar är federala helgdagar i USA (elva om det är installation av en ny president).

De federala helgdagar i USA är nästa uteslutande av icke-religiös karaktär (till skillnad från t.ex. de svenska helgdagarna). William J. Connell skriver:

In a country of diverse religious faiths and national origins like the United States, it made sense to develop a holiday system that was not entirely tied to a religious calendar. (Christmas survives here, of course, but in law it’s a secular holiday much like New Year’s Day.)

Tre av helgdagarna i USA är kopplade till historiska personer – George Washingtons födelsedag (som firas tredje måndagen i februari), Marin Luther King Jr:s födelsedag (som firas tredje måndagen i januari) och slutligen den dag då Christofer Columbus skepp anlände till Nya världen (12 oktober 1492).

468px-CristobalColon.jpg

Columbus-dagen (eller Columbus Day som den heter i USA) firades av italienska immigranter så tidigt som i slutet av 1700-talet då USA var en mycket ung nation. Den första delstaten som gjorde dagen till en officiell helgdag var Colorado år 1907. Knappt trettio år senare gjorde president Franklin D Roosevelt och kongressen Columbus-dagen (12 oktober) till ”public holiday”.

I en större reform som kongressen och dåvarande president Lyndon B Johnson genomförde år 1968 flyttades tre federala helgdagar – Veterans Day, Washingtons födelsedag och Memorial Day – till närmast liggande måndag. Samtidigt blev Columbus Day en federal helgdag i lag. På så vis fick USA fem stycken tre-dagars-helger.

Att det är en federal helgdag betyder att alla som arbetar inom federal förvaltning är lediga men delstaterna väljer själva om de uppmärksammar dagen eller inte.

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2017-10-07)

Källor:  

Stathis, Stephen  ”Federal Holidays: Evolution and Application”CRS Report for Congress 1999

Connell, William J. ”What Columbus Day Really Means” The American Schoolar 2012-10-04

Shugerman, Emlly ”Columbus Day 2017: When is it, and what are Americans celebrating?” The Independent 2017-10-04

Vilken dag är Martin Luther King-day i USA 2023?

Kort svar: Martin Luther King Jr. Day eller Birthday of Martin Luther King, Jr. är en federal helgdag i USA som infaller den tredje måndagen i januari (2023 blir det 16 januari).

USA är en federation bestående av femtio delstater. Varje delstat har i enlighet med konstitutionen ett stort mått av självstyre, bl.a. är det upp till varje delstat att själv bestämma vilka dagar som ska vara helgdagar. Kongressen kan bara bestämma helgdagar för de som är anställda inom staten (federal employees). Tio dagar är federala helgdagar i USA (elva om det är installation av en ny president).

De amerikanska helgdagarna har utvecklats under de dryga två sekel som USA funnits som stat. De första dagarna som blev helgdagar var nyårsdagen, George Washingtons födelsedag, Independence Day (Självständighetsdagen), Thanksgiving Day och juldagen. Under 1870-talet blev dessa dagar lediga dagar för anställda i Washington DC och år 1885 blev de fem helgdagarna lediga dagar för alla statligt anställda.

Under slutet av 1800-talet och första hälften av 1900-talet kom en handfull nya federala helgdagar, bl.a. Columbus Day. Två personer (den förste presidenten George Washington och upptäcktsresanden Christopher Columbus) hade alltså egna helgdagar.

USMC-09611

Våren 1968 sköts baptistpastorn och ledaren för medborgarrättsrörelsen Martin Luther King Jr. till döds. Snabbt därefter kom förslag på att göra hans födelsedag (15 januari) till federal helgdag. Redan 1979 var det nära, då Representanthuset röstade med 252 för och 133 mot. Det saknades dock fyra röster för att uppnå tvåtredjedelsdels majoritet.

Men 1983 gick så förslaget att göra den tredje måndagen i januari till federal helgdag till minne av Martin Luther King Jr:s födelsedag igenom och den 19 oktober 1983 skrev president Ronald Reagan under lagen. Att det blev just tredje måndagen beror på att man i USA 1968 fått igenom ett förslag att flytta flera helgdagar (t.ex. Washingtons födelsedag och Memorial Day) till närmaste måndag.

Skrivet av Mattias Axelsson (2015-01-08, uppdaterat 2021-01-04)

Källa:  Stathis, Stephen  ”Federal Holidays: Evolution and Application”. CRS Report for Congress 1999

När är Thanksgiving Day i USA 2023?

Kort svar: Thanksgiving Day (ungefär tacksägelsedagen i svensk översättning) infaller i USA den fjärde torsdagen i november. Thanksgiving Day 2023 är alltså torsdag 23 november.

USA har elva federala helgdagar och av dem är Thanksgiving Day en av de äldsta. Redan den första presidenten – George Washington – utropade under sitt första år som landets statschef den fjärde torsdagen i november (som 1789 var 26 november) till:

a day of public thanksgiving and prayer to be observed by acknowledging with grateful hearts the many signal favors of Almighty God

Därefter dröjde det fem år till nästa gång Washington utropade Thanksgiving och först i och med att Abraham Lincoln år 1863 proklamerad sista torsdagen i november som Thanksgiving blev det en årligen återkommande tradition. År 1870 gjorde Kongressen Thanksgiving Day till en federal helgdag.

667872_22138476

I mer än ett halvsekel proklamerade den amerikanske presidenten att fjärde torsdagen i november skulle vara Thanksgiving Day. Men när Franklin D. Roosevelt skulle proklamera Thanksgiving Day år 1939 valde han istället tredje torsdagen. Syftet att flytta fram Thanksgiving var att han ansåg att Thanksgiving Day kom för när julhandeln. Samma sak skedde 1940, men i maj 1941 insåg Vita Huset att experimentet inte lyckats.

Den 26 december 1941 undertecknade Roosevelt en lag som bestämde att Thanksgiving Day hädanefter skulle vara en federal helgdag som firas den fjärde torsdagen i november.

Thanksgiving Day ska inte förväxlas med den svenska tacksägelsedagen.

Skrivet av Mattias Axelsson (2014-11-01, uppdaterad 2021-01-06)

Källa:  Stathis, Stephen  ”Federal Holidays: Evolution and Application”. CRS Report for Congress 1999

Vilka dagar är helgdagar i USA?

Kort svar: USA har tio federala helgdagar (då alla som är statligt anställda är lediga) – nyårsdagen, Martin Luther King-dagen, Washingtons födelsedag, Memorial Day, Självständighetsdagen, Labor Day, Columbusdagen, Veterans Day, Thanksgiving och Juldagen. Vart fjärde år är också Inauguration day helgdag.

USA är en federation bestående av femtio delstater. Varje delstat har i enlighet med konstitutionen ett stort mått av självstyre, bl.a. är det upp till varje delstat att själv bestämma vilka dagar som ska vara helgdagar. Kongressen kan bara bestämma helgdagar för de som är anställda inom staten (federal employees).

Följande dagar är ”federal holidays” i USA:

Ovanstående elva federala helgdagar är också helgdagar i samtliga USA:s delstater (även om delstaterna inte är tvungna att införa dem). Förutom dessa dagar har varje delstat olika helgdagar som är specifika för respektive delstat. I Kalifornien t.ex. är även César Chávez Day (31 mars) och fredagen efter Thanksgiving helgdagar.

mG2XP3e

USA:s helgdagar – historia

De första dagarna som blev helgdagar genom beslut i kongressen var nyårsdagen, George Washingtons födelsedag, Independence Day, Thanksgiving Day och juldagen. Under 1870-talet blev dessa dagar lediga dagar för anställda i Washington DC. År 1885 blev de fem helgdagarna lediga dagar för alla statligt anställda.

År 1888 och 1894 blev först Memorial Day (då kallad Decoration Day) och sedan Labor Day helgdagar. Memorial Day skapades för att överlevande i inbördeskriget skulle hedra minnet av de stupade och Labor Day skapades som ett alternativ till den mer socialistiska första maj.

Kongressen beslöt år 1938 att göra 11 november till helgdag med namnet  Armistice Day och 1954 bytte den namn till Veterans Day. År 1941 fick Thanksgiving Day sitt fasta datum – fjärde torsdagen i november.

Samtidigt som Washingtons födelsedag, Memorial Day och Veterans Day flyttades till måndagar 1968 i och med Monday Holiday Law  blev också Columbus Day helgdag och slutligen blev Martin Luther King-day helgdag 1983.

Skrivet av Mattias Axelsson (2014-08-08)

Källa:  Stathis, Stephen  ”Federal Holidays: Evolution and Application”. CRS Report for Congress 1999