När kom Black Friday till Sverige?

Kort svar: Black Friday kom till Sverige runt år 2015.

Black Friday är i USA fredagen efter Thanksgiving day och med Black Friday så inleds traditionellt julhandeln. Likt många andra traditioner (ex. halloween, alla hjärtans dag och mors dag) från USA så har också Black Friday börjat användas av svenska affärer (särskilt inom teknik-branschen).

Ordentlig fart får Black Friday som koncept i Sverige runt 2015. I en artikel i SvD från 2015 spekuleras det i om Black Friday kommer att slå i Sverige. En analytiker menar att fler och fler söker på begreppet medan en annan analytiker inte tror att dagen får något genomslag eftersom det inte är någon klämdag.

Dock kan man se en oerhörd ökning av antalet annonser med ”Black Friday-reor” under 2015.

Annonser i SvD 2015.

I en intervju med DN 2018 säger Patrik Müller, E-handelsexpert på betalningsleverantören DIBS

Readagen Black Friday har vuxit varje år sedan genomslaget 2015, inte enbart i betydelse för handeln utan även i omfattning. Fredagen har gått från att vara en dag till en helg, i år omfamnar e-handeln en hel vecka.

I Sverige är alltså Black Friday inte nödvändigtvis en exakt dag utan dagar (upp till en hel vecka) i slutet av november med rea-erbjudanden. Black Friday har vuxit i betydelse under åren efter att dagen kom till Sverige.

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2018-11-11)

Vilken dag är Martin Luther King-day i USA 2023?

Kort svar: Martin Luther King Jr. Day eller Birthday of Martin Luther King, Jr. är en federal helgdag i USA som infaller den tredje måndagen i januari (2023 blir det 16 januari).

USA är en federation bestående av femtio delstater. Varje delstat har i enlighet med konstitutionen ett stort mått av självstyre, bl.a. är det upp till varje delstat att själv bestämma vilka dagar som ska vara helgdagar. Kongressen kan bara bestämma helgdagar för de som är anställda inom staten (federal employees). Tio dagar är federala helgdagar i USA (elva om det är installation av en ny president).

De amerikanska helgdagarna har utvecklats under de dryga två sekel som USA funnits som stat. De första dagarna som blev helgdagar var nyårsdagen, George Washingtons födelsedag, Independence Day (Självständighetsdagen), Thanksgiving Day och juldagen. Under 1870-talet blev dessa dagar lediga dagar för anställda i Washington DC och år 1885 blev de fem helgdagarna lediga dagar för alla statligt anställda.

Under slutet av 1800-talet och första hälften av 1900-talet kom en handfull nya federala helgdagar, bl.a. Columbus Day. Två personer (den förste presidenten George Washington och upptäcktsresanden Christopher Columbus) hade alltså egna helgdagar.

USMC-09611

Våren 1968 sköts baptistpastorn och ledaren för medborgarrättsrörelsen Martin Luther King Jr. till döds. Snabbt därefter kom förslag på att göra hans födelsedag (15 januari) till federal helgdag. Redan 1979 var det nära, då Representanthuset röstade med 252 för och 133 mot. Det saknades dock fyra röster för att uppnå tvåtredjedelsdels majoritet.

Men 1983 gick så förslaget att göra den tredje måndagen i januari till federal helgdag till minne av Martin Luther King Jr:s födelsedag igenom och den 19 oktober 1983 skrev president Ronald Reagan under lagen. Att det blev just tredje måndagen beror på att man i USA 1968 fått igenom ett förslag att flytta flera helgdagar (t.ex. Washingtons födelsedag och Memorial Day) till närmaste måndag.

Skrivet av Mattias Axelsson (2015-01-08, uppdaterat 2021-01-04)

Källa:  Stathis, Stephen  ”Federal Holidays: Evolution and Application”. CRS Report for Congress 1999

När är Thanksgiving Day i USA 2023?

Kort svar: Thanksgiving Day (ungefär tacksägelsedagen i svensk översättning) infaller i USA den fjärde torsdagen i november. Thanksgiving Day 2023 är alltså torsdag 23 november.

USA har elva federala helgdagar och av dem är Thanksgiving Day en av de äldsta. Redan den första presidenten – George Washington – utropade under sitt första år som landets statschef den fjärde torsdagen i november (som 1789 var 26 november) till:

a day of public thanksgiving and prayer to be observed by acknowledging with grateful hearts the many signal favors of Almighty God

Därefter dröjde det fem år till nästa gång Washington utropade Thanksgiving och först i och med att Abraham Lincoln år 1863 proklamerad sista torsdagen i november som Thanksgiving blev det en årligen återkommande tradition. År 1870 gjorde Kongressen Thanksgiving Day till en federal helgdag.

667872_22138476

I mer än ett halvsekel proklamerade den amerikanske presidenten att fjärde torsdagen i november skulle vara Thanksgiving Day. Men när Franklin D. Roosevelt skulle proklamera Thanksgiving Day år 1939 valde han istället tredje torsdagen. Syftet att flytta fram Thanksgiving var att han ansåg att Thanksgiving Day kom för när julhandeln. Samma sak skedde 1940, men i maj 1941 insåg Vita Huset att experimentet inte lyckats.

Den 26 december 1941 undertecknade Roosevelt en lag som bestämde att Thanksgiving Day hädanefter skulle vara en federal helgdag som firas den fjärde torsdagen i november.

Thanksgiving Day ska inte förväxlas med den svenska tacksägelsedagen.

Skrivet av Mattias Axelsson (2014-11-01, uppdaterad 2021-01-06)

Källa:  Stathis, Stephen  ”Federal Holidays: Evolution and Application”. CRS Report for Congress 1999

Vilka dagar är helgdagar i USA?

Kort svar: USA har tio federala helgdagar (då alla som är statligt anställda är lediga) – nyårsdagen, Martin Luther King-dagen, Washingtons födelsedag, Memorial Day, Självständighetsdagen, Labor Day, Columbusdagen, Veterans Day, Thanksgiving och Juldagen. Vart fjärde år är också Inauguration day helgdag.

USA är en federation bestående av femtio delstater. Varje delstat har i enlighet med konstitutionen ett stort mått av självstyre, bl.a. är det upp till varje delstat att själv bestämma vilka dagar som ska vara helgdagar. Kongressen kan bara bestämma helgdagar för de som är anställda inom staten (federal employees).

Följande dagar är ”federal holidays” i USA:

Ovanstående elva federala helgdagar är också helgdagar i samtliga USA:s delstater (även om delstaterna inte är tvungna att införa dem). Förutom dessa dagar har varje delstat olika helgdagar som är specifika för respektive delstat. I Kalifornien t.ex. är även César Chávez Day (31 mars) och fredagen efter Thanksgiving helgdagar.

mG2XP3e

USA:s helgdagar – historia

De första dagarna som blev helgdagar genom beslut i kongressen var nyårsdagen, George Washingtons födelsedag, Independence Day, Thanksgiving Day och juldagen. Under 1870-talet blev dessa dagar lediga dagar för anställda i Washington DC. År 1885 blev de fem helgdagarna lediga dagar för alla statligt anställda.

År 1888 och 1894 blev först Memorial Day (då kallad Decoration Day) och sedan Labor Day helgdagar. Memorial Day skapades för att överlevande i inbördeskriget skulle hedra minnet av de stupade och Labor Day skapades som ett alternativ till den mer socialistiska första maj.

Kongressen beslöt år 1938 att göra 11 november till helgdag med namnet  Armistice Day och 1954 bytte den namn till Veterans Day. År 1941 fick Thanksgiving Day sitt fasta datum – fjärde torsdagen i november.

Samtidigt som Washingtons födelsedag, Memorial Day och Veterans Day flyttades till måndagar 1968 i och med Monday Holiday Law  blev också Columbus Day helgdag och slutligen blev Martin Luther King-day helgdag 1983.

Skrivet av Mattias Axelsson (2014-08-08)

Källa:  Stathis, Stephen  ”Federal Holidays: Evolution and Application”. CRS Report for Congress 1999