Vilken dag är Martin Luther King-day i USA 2023?

Kort svar: Martin Luther King Jr. Day eller Birthday of Martin Luther King, Jr. är en federal helgdag i USA som infaller den tredje måndagen i januari (2023 blir det 16 januari).

USA är en federation bestående av femtio delstater. Varje delstat har i enlighet med konstitutionen ett stort mått av självstyre, bl.a. är det upp till varje delstat att själv bestämma vilka dagar som ska vara helgdagar. Kongressen kan bara bestämma helgdagar för de som är anställda inom staten (federal employees). Tio dagar är federala helgdagar i USA (elva om det är installation av en ny president).

De amerikanska helgdagarna har utvecklats under de dryga två sekel som USA funnits som stat. De första dagarna som blev helgdagar var nyårsdagen, George Washingtons födelsedag, Independence Day (Självständighetsdagen), Thanksgiving Day och juldagen. Under 1870-talet blev dessa dagar lediga dagar för anställda i Washington DC och år 1885 blev de fem helgdagarna lediga dagar för alla statligt anställda.

Under slutet av 1800-talet och första hälften av 1900-talet kom en handfull nya federala helgdagar, bl.a. Columbus Day. Två personer (den förste presidenten George Washington och upptäcktsresanden Christopher Columbus) hade alltså egna helgdagar.

USMC-09611

Våren 1968 sköts baptistpastorn och ledaren för medborgarrättsrörelsen Martin Luther King Jr. till döds. Snabbt därefter kom förslag på att göra hans födelsedag (15 januari) till federal helgdag. Redan 1979 var det nära, då Representanthuset röstade med 252 för och 133 mot. Det saknades dock fyra röster för att uppnå tvåtredjedelsdels majoritet.

Men 1983 gick så förslaget att göra den tredje måndagen i januari till federal helgdag till minne av Martin Luther King Jr:s födelsedag igenom och den 19 oktober 1983 skrev president Ronald Reagan under lagen. Att det blev just tredje måndagen beror på att man i USA 1968 fått igenom ett förslag att flytta flera helgdagar (t.ex. Washingtons födelsedag och Memorial Day) till närmaste måndag.

Skrivet av Mattias Axelsson (2015-01-08, uppdaterat 2021-01-04)

Källa:  Stathis, Stephen  ”Federal Holidays: Evolution and Application”. CRS Report for Congress 1999