När lanserades Blossa som glögg?

Kort svar: Varumärket ”Blossa” registrerades i oktober 1993.

Glögg är en av många drycker som förknippas med julen och det har den gjort sedan slutet av 1800-talet. Från 1917 så tillverkade det nybildade Aktiebolaget Spritcentralen (senare AB Vin & Spritcentralen) all glögg i Sverige. Enligt blossa.com så kom receptet till ”riksglöggen” som den kallades från Grönstedts Vinhandel.

Receptet till Blossa Glögg kommer från 1895 och kommer från Grönstedts Vinhandel i Gamla Stan. När V&S (Vin & Sprit) förvärvade Grönstedts Vinhandel fick man också glöggreceptet. Under monopoltiden producerade V&S olika sorters glögg utifrån detta recept

Varumärket ”Blossa” är dock inte lika gammalt som receptet. Det är först 1993 som det registreras av Vin & Sprit enligt en notis i Dagens Nyheter 19 oktober-

Nyttig vit glögg, om med så dan avses alkholfri (sic!), kommer att finnas till glöggtid, meddelades på gårdagens NoN-sida. Blossa heter den dessutom. Vin & Sprit inkommer frustande med informationstillägg till detta intressanta ärende. Blossa kommer att finnas såväl med som utan alkohol, från 2,2 volymprocent, vilket räknas som inget alls, till 16 volymprocents alkohol.

Och redan till julen 1993 fanns Blossa i flera olika varianter i Systembolagets utbud. En flaska Blossa Röd starkvinsglögg Nr 8516 kostade då 53 kronor.

Inför julen 2003 lanserade Blossa sin första årgångsglögg som då hade smaken ”Pomerans”. Varje år kommer det en ny smak av deras glögg och den säljs bara under just den säsongen.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2022-11-04

Källor:

Vanliga frågor” blossa.com (läst 2022-11-04)

DN (1993-10-19)

När började Blossa med årsgångsglögg?

Kort svar: Inför julen 2003 lanserade Blossa sin första årgångsglögg som då hade smaken ”Pomerans”.

Glögg är varmt och kryddat vin tillrätt med socker och ibland någon form sprit. Själva ordet ”ordet ”glögg” kommer av glödga som betyder just ”värma upp”. Att man kryddade vinet dels för att dölja dålig smak och dels för att det ansågs hälsobringande är känt sedan antiken. Dock dyker uttrycket ”glödgat vin” upp i skriven form på svenska första gången i början av 1600-talet.

Formen ”glögg” började användas under 1800-talet och det är i slutet av detta sekel som glöggen blir en juldryck eftersom socker och sprit blev billigare och mer lättillgängligt under just 1800-talet. Från 1917 så tillverkade det nybildade Aktiebolaget Spritcentralen (senare AB Vin & Spritcentralen) all glögg i Sverige.

Blossa är sedan 1993 ett varumärke för glögg som numera ägs av statliga finska Altia och det är den glögg som säljer mest i Sverige. Till julen 2003 lanserade Blossa konceptet ”årgångsglögg”. Varje år kommer det en ny smak av deras glögg och den säljs bara under just den säsongen.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2022-09-22

Litteratur: Så blir en årgångsglögg till.” folkofolk.se (läst 2022-09-22)

Vad är glubbel?

Kort svar: Glubbel är en dryckesblandning där glögg och ”bubbel” (alltså mousserande vin) ingår.

Av julens drycker tillhör ölen, julmusten och glöggen de mest klassiska. Vin har inte spelat någon större roll till julens mat mer än möjligen portvin som en del av dryckesblandingen mumma.

I slutet av 2010-talet lanserades en ny typ av dryckesblanding – glögg och bubbel (alltså mousserande vin eller champagne). Så här beskrivs drycken av nättidningen Folk och Folk:

[Glubbel är] ett nytt sätt att servera glöggen på genom att blanda den med ett mousserande vin. Då får man en uppfriskande drink med en ljuv ton av glöggens julkryddor.

De äldsta tidningsartiklarna som nämner glubbel är från hösten 2018 där bl.a. Aftonbladet skriver om fenomenet. Tidningen Elle skriver om glubbel under hösten 2019, apropå att Blossa släpper sitt eget glubbel:

De senaste åren har glubbel seglat upp som julfesternas dryck nummer ett. Och vad är då glubbel? Jo, det är en succéblandning av glögg och bubbel, och den kan vara både vit och röd.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-12-03

Källor: Glubbel” folkofolk.se

Blossa släpper eget glubbel” Elle 2019-10-01

När började vi dricka glögg till jul i Sverige?

Kort svar: Glögg (varmt och kryddat vin) blev en juldryck i Sverige i slutet av 1800-talet.

Glögg är varmt och kryddat vin som tilreddes med socker och sprit (ordet kommer av glödga som betyder just ”värma upp”). Att krydda vin för att dölja dålig smak och för att det ansågs hälsobringande är känt sedan antiken. Uttrycket ”glödgat vin” dyker upp i skriven form på svenska första gången i början av 1600-talet.

Iagh beder eder, mina wäner båda,
I wilia fölia migh hem till min
På en kanna glödgat wyn.

De medicinska kopplingarna – att kryddat vin skulle vara ”hälsobringande” – var troligen inte den primära anledningen till att man drack kryddat vin i Norden. Snarare berodde det på att vinet som kom till Sverige färdats långt och lagrats under ganska dåliga förhållanden. Att man drack det varmt beror på det kalla klimatet i Norden.

1024px-Glögg_kastrull

Det kryddade varma vinet var dock inte ”glögg”. Det var först när socker och sprit blev billigare och mer lättillgängligt under 1800-talet som glöggen gjorde entré. Så här skriver Swahn om glöggtillverkningen:

Då lade man ett rejält stycke socker på ett galler, slog en blandning av vin och sprit över sockret samt tände eld på det indränkta sockret, som därvid smalt och började droppa ner genom gallret. Ösandet fortsatte så länge det fanns socker kvar , och i grytan därunder fanns kryddorna.

Formen ”glögg” började användas under 1800-talet och i slutet av seklet blev glöggen en juldryck.

Under 1890-talet blev glöggen en svensk jultradition och varje vinhandlare med självaktning hade sin egen blandning – som såldes på butelj med tomtemotiv på etiketten.

Från 1917 så tillverkade det nybildade Aktiebolaget Spritcentralen (senare AB Vin & Spritcentralen) all glögg i Sverige och 1993 lanserade man varumärket ”Blossa” som idag totalt dominerar glöggmarknaden.

Idag är glöggen starkt förknippad med julmånaden och vi svenskar dricker ungefär 5 miljoner liter varje år. Under början av 2000-talet började Blossa med årgångsglögg och sedan slutet av 2010-talet har glögg också blivit en av ingredienserna i dryckesblandningen glubbel

Skrivet av Mattias Axelsson (2014-12-16)

Källor: Julens drycker” – systembolaget.se

Swahn, Jan-Öyvind (1993) Den svenska julboken Bra Böcker

Varför heter det ”glögg”?

Kort svar: Ordet glögg kommer av ordet ”glödga” som betyder ungefär upphetta tills det glöder. Glögg är alltså en värmd dryck, ofta vin.

Att dricka kryddat vin är känt sedan åtminstone antiken. Men tillsatte kryddor för att dölja dålig smak och för att kryddorna ansågs ge bättre hälsa.

I Sverige är benämningen glödgat vin (i betydelsen uppvärmt vin) känt sedan början av 1600-talet.

Iagh beder eder, mina wäner båda,
I wilia fölia migh hem till min
På en kanna glödgat wyn.

Att dricka varmt vin var – naturligt nog – främst förknippat med de kallare månaderna och sedan slutet av 1800-talet är glöggen tydligt förknippat med just julhelgen och de högtidsdagar som kommer närmast före jul i december månad.

1024px-Glögg_kastrull
Glögg

Just ordet glögg kommer alltså av verbet ”glödga” som betyder ”upphetta (ngt) till glödning, bringa (ngt) att glöda

Skrivet av Mattias Axelsson (uppdaterad 2012-12-25)

Källa: Svenska Akademins ordbok