Vad firas den 15 augusti på jungfru Marie himmelsfärd?

Kort svar: Den 15 augusti firas i katolska länder som ”Marie himmelsfärd” och är den dag då man firar att jungfru Maria (Jesus moder) togs upp i himlen med både kropp och själ. Dagen var helgdag i Sverige fram till reformationen.

Förutom Jesus själv är hans moder – Maria – den person som haft störst betydelse för utvecklingen av helgdagar och fester inom kristendomen. Det finns närmare trettio Mariadagar inom kristen tradition. De firas dock med i olika grad – i Sverige är det jungfru Marie bebådelsedag och kyndelsmässodagen som fortfarande har någon betydelse. Under medeltiden var åtminstone fem Mariadagar helgdagar i Sverige, idag är det ingen.

En av de Mariadagar som var helgdag under medeltiden var Marie himmelsfärd den 15 augusti. Dagen kallades också (faktiskt ända fram till 1901) för ”vårfrudag” (ett namn som idag används för Marie bebådelsedag – 25 mars). Topelius skriver om 15 augusti:

Marie Himmelsfärd den 15 augusti [är] den äldsta [av Mariadagarna] och fanns redan på 400-talet i den grekiska liturgin och ett par sekler senare i den katolska. Den är också den främsta av alla Mariadagar, men inte förrän 1950 förklarade påven Pius XII den som en dogm.

Marie himmelsfärd (15 augusti) var alltså helgdag i Sverige under medeltiden, men var en av många dagar som togs bort i och med reformationen. I den kyrkoordning som antogs 1572 är det bara tre Mariadagar som fortsatt är helgdagar –  kyndelsmässodagen (2 februari), bebådelsedagen (25 mars) samt Marie besökelsedag (2 juli).

Palma_il_Vecchio_-_Assumption_of_Mary_-_WGA16930
Palma il Vecchio – Assumption of Mary – WGA16930” by Palma Vecchio – Web Gallery of Art:   Image  Info about artwork. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons 

Jungfru Marie himmelsfärd är en gammal kristen tradition som beskrivs så här av den katolske professorn Plinio Corrêa de Oliveira (översättning Anton Assarsson):

Låt oss nu betrakta vår Frus upptagning i himmelen. Efter hennes fridfulla död och uppståndelse visste vår Fru att hon skulle bli upptagen i himmelen. Hon visste eftersom hon hade nått toppen av sin helighet och visdom, vilket meddelade henne att timmen för hennes förhärligande hade kommit. Hennes kärlek till Gud hade aldrig varit så intensiv som nu och hon kände att stunden för den himmelska visionen var nära. Änglar från de högsta körerna kom ned för att högtidligt föra henne till himmelen.

Även om Marie himmelsfärd funnits inom kristendomen sedan de första seklen var det först år 1950 som påven Pius XII definierade himmelsfärden som en kristen dogm. Detta gjordes i den apostoliska konstitutionen Munificentissimus Deus.

Skrivet av Mattias Axelsson (2014-08-07)

Källor: Topelius, Christer (1989) En årsrunda. 75 helger, högtider och gamla bemärkelsedagar Tidens förlag

Assarsson, Anton ” Jungfru Marias upptagning i himmelen” Labarum 2010-08-16