Varför är våffeldagen 25 mars?

Kort svar: Att våffeldagen infaller 25 mars beror dels på att den 25 mars kallats våffeldagen efter ett slarvigt uttal av vårfrudagen (Jungfru Marie bebådelsedag) och dels på att det fanns riklig tillgång på ägg eftersom det ofta var fasta dem 25 mars.

Att våffeldagen kommit att infalla den 25 mars förklaras ofta med att det är den folkliga benämningen på Jungfru Marie bebådelsedag – vårfrudagen – som slarvigt uttalat kommit att bli våffeldagen. Enligt bl.a. Jan-Öyvind Swhan så beror det på en språklig detalj:

Vårfrudagen förvanskades i många mellansvenska dialekter till Vafferdagen, ty i de delar av Sverige där man använde s.k. tjocka l och r var det lätt att glida över från Vafferdagen till Vaffeldagen, och vaffel var en äldre form av ordet våffla och därmed var en bestående matassociation bildad.

Att förklara namnet ”våffeldagen” som en förvanskning av ”Vår fru-dagen” är något som finns belagt sedan åtminstone andra halvan av 1800-talet.

778837_72603118
Foto: Johanna Ljungblom

Trots att jungfru Marie bebådelsedag infaller 25 mars har den ingenting med påskfirandet att göra. Att bebådelsedagen infaller 25 mars har istället med att det är nio månader före firandet av Jesus födelse och att det är i anslutning till vårdagjämningen.

De allra flesta år infaller bebådelsedagen under den kristna fasteperioden på fyrtio dagar före påsk. Då bebådelsedagen inföll under fastan bröt man tillfälligt förbudet att äta ägg och den goda tillgången på ägg (som en konsekvens av hönornas värpning och att ingen åt äggen) gjorde att man kunde festa till det och göra våffelsmet med ägg, vilket var den festligare varianten:

Slå tree Egg sönder uthi een skål/ och strö theruppå 1/4 Marker stött Sucker/ rör tilsamman och lägg ther til 1/4 Marker grant Hwetemiöl/ tillijka med 2. Lodh smält Smör/ som är färskt och osaltat/ slå thet ihop medh een skiedh eller wijsp/ och om blandningen tyckes wara för tunn/ så kasta ännu uthi henne någhot Sucker och lijtet Miöl at hon blifwer tiock.

Skrivet av Mattias Axelsson (2009-03-25, uppdaterad 2013-02-23)

Källor: Swahn, Jan-Öyvind (2007) Svenska traditioner Bromma:ordalaget

Vilket datum är våffeldagen 2009?

Kort svar: Våffeldagen 2009 är 25 mars.

Våffeldagen infaller (nästan alltid) under stilla veckan eller under fasteperioden som pågår 46 dagar innan påsk. Eftersom påskens datum är rörligt så är det många som tror att våffeldagens datum också är rörligt, men så är inte fallet.

Våffeldagen har fått sitt namn av ett slarvigt uttal av vårfrudagen, alltså Jungfru Marie bebådelsedag. Säger du vårfrudagen snabbt blir det lätt våfferdagen och i de delar av landet där man talar med tjocka r och l är det lätt att glida över i våffeldagen.

Jungfru Marie bebådelsedag är alltid 25 mars (nio månader före firandet av Jesus födelse – 25 december). Enligt traditionen var det då som jungfru Maria fick veta att hon var havande med Jesus. Att man valde just 25 mars har samband med att våren börjar och då tedde det sig logiskt att fira tillblivelsen av Jesus just denna dag  eftersom vi går mot ljusare tider (jmfr Jesus som “världens ljus“)

Sedan 1953 är 25 mars inte längre någon röd dag i den svenska almanackan. Istället är det den söndag som infaller närmast 25 mars (i år – 2009 – 22 mars) som bör namnet Jungfru Marie bebådelsedag. Den 25 mars bär istället namnet Marie bebådelsedag och det är då man enligt traditionen skall äta våfflor.

Läs även andra bloggare om , , ,

Varför heter det Jungfru Marie och inte Jungfru Marias bebådelsedag?

Den 25 mars är det ”riktiga” Jungfru Marie bebådelsedag (i folkmun kallad vårfrudagen och Våffeldagen). Maria var Jesus mamma och bebådelsedagen har fått sitt namn eftersom det var dagen då hon hon fick budskapet att hon var havande med Jesus.

Målning av Paolo de Matteis

Målning av Paolo de Matteis

Alltså borde dagen heta Jungfru Marias bebådelsedag och inte Jungfru Marie bebådelsedag. Men så här skriver Språkrådet:

Formen Marie är en lätt försvenskad form av den latinska genitivformen Mariæ.

Och så här skriver DN:s språkvårdare Catharina Grünbaum:

Den latinska genitivformen av Maria är Mariae, i medeltidslatinet uttalat /mari:e/.
På svenska har det blivit Marie, och det möter vi i en rad namn som anknyter till den heliga jungfrun: Marie sänghalm, det vill säga gulmåra, Jungfru Marie nycklar, Jungfru Marie hand, ett par orkidéarter.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-01-15

När är våffeldagen 2023?

Kort svar: Våffeldagen infaller alltid 25 mars – alltså på jungfru Marie bebådelsedag.

Den 25 mars, exakt nio månader före firande av Jesus födelse, firar man inom kristendomen att jungfru Maria fick veta att hon var gravid – dagen har fått namnet jungfru Marie bebådelsedag.

Ett annat populärt namn på den 25 mars är vårfrudagen eftersom jungfru Maria också kallas just ”Vår Fru” (Madonna på italienska eller Notre Dame på franska). Till jungfru Marie bebådelsedag (eller vårfrudagen) har genom åren knutits många olika traditioner – springa trana, skriva tranbrev och äta våfflor.

778837_72603118

Foto: Johanna Ljungblom

Just våfflorna ska enligt en förklaring har en lite märklig koppling till jungfru Maria. Jan-Öyvind Swahn förklarar:

Vårfrudagen förvanskades i många mellansvenska dialekter till Vafferdagen, ty i de delar av Sverige där man använde s.k. tjocka l och r var det lätt att glida över från Vafferdagen till Vaffeldagen, och vaffel var en äldre form av ordet våffla och därmed var en bestående matassociation bildad.

Att förklara namnet ”våffeldagen” som en förvanskning av ”Vår fru-dagen” är något som finns belagt sedan åtminstone andra halvan av 1800-talet.

Sedan 1953 finns jungfru Marie bebådelsedag på två datum i kalendern. Anledningen var att riksdagen ville flytta en helgdag från våren till hösten (det blev alla helgons dag som fick helgstatus) för att få bättre balans på helgdagarna. Den ”riktiga” bebådelsedagen är dock fortfarande 25 mars och därför är också våffeldagen den 25 mars.

Skrivet av Mattias Axelsson (2008-03-24, uppdaterad 2018-02-23)

Källor: Swahn, Jan-Öyvind (2007) Svenska traditioner Bromma:ordalaget