Vad är köttmåndag?

Kort svar: Köttmåndagen är ett alternativt namn för måndagen i fastlagen.

Fastlagen är de tre dagar som kommer precis före den kristna påskfastan. Den börjar med fastlagssöndagen (även kallad fläsksöndagen) och slutar med fettisdagen. Däremellan finns en måndag som också den har olika namn, t.ex. ”bullmåndag”. Ytterligare ett namn på måndagen är köttmåndagen. Så här definieras ”köttmåndagen” av SAOB:

måndagen i fastlagsveckan (då man ännu fick äta köttmat);

Ordet ”köttmåndag” har samma bakgrund som fläsksöndagen. Eftersom fastan innebar att man inte åt kött så fick man under fastlagen äta just mer kött och därmed fick måndagen namnet köttmåndagen.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2023-02-20

Litteratur:

bullmåndag” SAOB

En tanke på “Vad är köttmåndag?

 1. mon 230220 joyfull rosary audio
  2 Thess 2:1-17 Den Laglöse och Jesu Kristi ankomst. Kallade att vinna Kristi härlighet När det gäller vår herre Jesu Kristi ankomst, då vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda, om man hänvisar till Anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sade detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som nu hindrar honom, så att han inte kan träda fram förrän hans stund är inne. Ty laglösheten är redan verksam, som en hemlighet; det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då skall den Laglöse uppenbaras, han som herren Jesus skall dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet – de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten. Men vi måste alltid tacka Gud för er, bröder som Herren, i Iskar. Ty Gud har utsett er att vara de första som skall räddas genom att ni helgas i er ande och tror på sanningen. Till detta har Gud kallat er med vårt evangelium, för att ni skall vinna vår herre Jesu Kristi härlighet. Stå alltså fasta, bröder, och håll er till de läror som vi har fört vidare till er, muntligen eller i brev. Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. Responsorium Matt 24:30; 2 Thess 2:8 Människosonens tecken skall synas på himlen, + och alla jordens stammar skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Då skall den Laglöse uppenbaras, han som Herren Jesus skall dräpa med andedräkten ur sin mun, + och alla jordens stammar skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Annen lesning Ur Heinrich Schliers skrift Der Herr ist nahe. Inför Guds domstol Alla skall vi en gång stå inför Guds domstol, heter det i Romarbrevet. Alla skall vi stå inför Kristi domstol, sådana vi är, säger Paulus i Andra Korinthierbrevet. Alla och allt måste vara redo för detta sista avgörande. Alla och allt kallas i den att ta sitt ansvar. Och det betyder först och främst: alla och allt, det som ligger nära och det som ligger fjärran, det innersta och det yttersta, det förgångna, det närvarande och det kommande skall i ljuset av detta Herrens ögonblick bli blottlagt. Herren Jesus Kristus kommer att låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Då kommer sanningen, den uppenbara, definitiva verkligheten fram i ljuset. Undansmusslande, förställning, förfalskning, bedrägeri, misstag, lögn, förnekelse, förtigande, glömska skall i detta ögonblick sopas undan, och människorna och deras förhållanden och deras förhållningssätt och deras resultat skall träda i dagen så som de är. Ingenting kan mera sjunka ner i tidens avgrund, ingenting kan mera ta sin tillflykt till det omedvetna eller undermedvetna, i det skenbara skyddet av det egna otillgängliga djupet. Det slutgiltiga avgörandet faller på den dag då allt blir uppenbart genom att den dömande sanningen i Jesus Kristus kommer, allt som var fördolt, till frälsning eller fördömelse. Då kommer vi att förvånas över hur allt ter sig an¬norlunda än vår dom insåg, eller ville inse. Just detta kommer att vara vår fruktan och vårt hopp. Denna avgörande dag, denna avgörande stund, detta avgörande ögonblick, detta avgörande nu skall bli en hemsökelsens dag, då vi skall dömas till räddning, till befrielse, till seger, till en oändlig tröst, till en hemkomst till Herren, men också med en vredens dom till evigt fördärv och evig undergång. Därför är denna hemsökelsens dag skördetiden. Skördetiden är världens slut, heter det i Matteusevangeliet. I detta avgörande ögonblick, som vi inte kan bestämma över eller beskriva, då Herren slutgiltigt uppenbaras, kommer resultatet av denna världens tid att dras fram till sanningen och rättfärdigheten, till det rätta. Därmed öppnar sig den nya världen, den kommande tidsåldern, den nya himlen och den nya jorden där rättfärdighet bor, det nya Jerusalem som kommer ner ur himlen, från Gud, den oförlikneliga, osägbara, oföreställbara eskatologiska värld, som inte vi bygger utan som är Herrens underbara gåva i detta världens avgörande ögonblick. Herrens dag inleder det oändligas äntligen, som den skapelse som enligt Paulus är underkastad slaveriet under förgängelsen otåligt väntar på. Ännu ligger den i födslovån¬dor. Denna födelse in i Guds frihet sker i det uppenbara mötet med Herren på hans dag. Responsorium Pred 12:14a; 2 Pet 3:13; Ps 94:2 Gud skall dra alla gärningar till doms, när han dömer allt vad förborgat är. + Efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor. Res dig, du jordens domare, vedergäll de högmodiga vad de har gjort. + Efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor. Bønn Allmektige Gud, hjelp oss til alltid å lytte til din sannhets ord, så vår tale og vår handling kan være etter din vilje. Ved vår Herre
  Öppna

  Du har skickat

  ti golubi u paru me probudu
  Öppna
  Du har skickat
  ca radu golubi u veljaci nisu dosli niti kada su skinuli mary stjuvart 8 v 1587 g
  Öppna
  Du har skickat
  sin je james esteban jakob ona to za njega on vlada posle demonvladarice rodakinje koja vladala 45 g
  Öppna
  Du har skickat
  Heinrich Schliers skrift? tko je ovaj njemac ili austrijanac ?
  Öppna

  Du har skickat

  Heinrich Schlier, född 31 mars 1900 i Neuburg an der Donau vid Donau, död 26 december 1978 i Bonn, var en teolog, först inom evangeliska kyrkan och senare med katolska kyrkan. Biografi Schlier[1] var son till en militärläkare och gick på High School-Gymnasium i Landau och Ingolstadt, deltog i första världskriget och studerade 1919 evangelisk teologi vid universitetet i Marburg, Leipzig och Jena. Från 1927 tjänstgjorde han som pastor och lärare i Nya testamentet i Halle, Sachsen-Anhalt och Wuppertal. Från 1935 var Schlier en del av Bekännande kyrkan (tyska: Bekennende Kirche, BK), en oppositionsrörelse som uppstod i den evangeliska tyska kyrkan mot den tyska nazistregimens försök att anpassa den evangeliska kyrkans undervisning och organisation till nazismen. Efter att seminariet i Wuppertal avslutats blev han pastor i den bekännande kyrkans lokalsamhälle. Efter slutet av andra världskriget kallades Schlier igen till professuren i Nya testamentet och kristendomens tidiga historia vid den teologiska fakulteten vid Bonns universitet. Under årens lopp flyttade han dock alltmer bort från protestantismen, eftersom han drog slutsatsen att de ecklesiologiska paradigmerna i Nya testamentet är förankrade på det tydligaste sättet till romersk katolicism. [2] Följaktligen tog Schlier 1952 ett sabbatsår, och ett år senare konverterade han till katolicismen. Samtidigt konverterade han sin elev Uta Ranke-Heinemann och tog 1954 examen i katolsk teologi i München. Schlier kunde inte få en professur vid fakulteten för katolsk teologi, eftersom denna då endast var reserverad för invigda präster. I stället blev han hedersprofessor vid filosofiska fakulteten vid universitetet i Bonn och var en aktiv teologisk författare. Påven Paulus VI kallade honom att vara i den påvliga bibliska kommissionen. Påven Benedictus XVI kände honom och beundrade ämnets blandning av vetenskap och andlighet. [3] Dessutom deltog Schlier i utarbetandet av en officiell översättning av Bibeln och publicerade den tillsammans med jesuitteologen Karl Rahner som serie Quaestiones meningar. Schlier räknas till de ledande forskarna i Nya testamentet från 20-talet.
  Öppna

  Du har skickat

  O benedikt XVI ga osobno poznava konvertira je katolik

  https://www.youtube.com/live/N9tgCaUWoPA?feature=share

  Fr. Larry Richards

  @FrLarryRichards

  Allt är möjligt för den som har tro.” Då ropade pojkens far: ”Jag tror, hjälp min otro!” Mark 9: 23-24 Ber jag Jesus att öka min tro dagligen? Fred

  JAG ÄR EN JESU KRISTI TJÄNARE

  @am_servant

  Jesus Kristus hade aldrig livvakter han gick med Gud livvakter var GUD, han hade apostlar idag hade pastorer livvakter som bar GUNS omringat vad de fruktar? frukta var är TRO PÅ GUD? VEM genomförde rädsla? Är onda andar Kom ihåg att GUD INTE IMPLEMENTERADE ANDAR AV RÄDSLA

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s