När har fastlagssöndagen och alla hjärtans dag infallit samma dag?

Kort svar: Alla hjärtans dag och fastlagssöndagen har infallit på samma datum (14 februari) vid en handfull tillfällen – 1999, 2010 och 2021.

Alla hjärtans dag uppmärksammades första gången i Sverige 1956, men då var det skottdagen (24 februari) som av NK kallades ”alla hjärtans dag”. Därefter blev 14 februari alla hjärtans dag, även i Sverige.

Eftersom fastlagssöndagen infaller exakt sju veckor före påskdagen kan den infalla som tidigast 1 februari och som senast 7 mars. Det betyder att fastlagssöndagen vissa år infaller just 14 februari, alltså samma datum som alla hjärtans dag. För att det ska ske måste påskdagen vara den 4 april.

Almanacka februari 1999.

Sedan alla hjärtans dag introducerades i Sverige så har påskdagen infallit just 4 april vid tre tillfällen: 1999, 2010 och 2021. Det betyder att under dessa tre år inföll alla hjärtans dag och fastlagssöndagen på samma datum, den 14 februari. Nästa gång det händer är år 2083.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2021-02-08

Källa: Easter dates.

När är påsken 2021?

Kort svar: Påskafton infaller 2021 på lördagen 3 april och påskdagen är söndagen 4 april.

Påskens datum bestäms av tabeller som har en vag anknytning till fullmånen och vårdagjämningen. Enkelt uttryck så infaller påskdagen på:

söndagen närmast efter den fullmåne som infaller på eller närmast efter den 21 mars

Dock är det inte den astronomiska fullmånen, utan en med tabeller framräknad fullmåne som avgör påskens datum.

Påskfullmånen 2021 är den 28 mars, vilket är samma som den astronomiska fullmånen i Sverige. Och eftersom närmaste söndag därefter är 4 april så är det också då påskdagen infaller.

Skrivet av Mattias Axelsson  – författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap (2021-01-18)

Källor: 

Lodén, Lars Olof (1968) Tid – en bok om tideräkning och kalenderväsen Bonnier: Stockholm

Varför kan inte påsken stå still?” av Lars Nystedt i SvD 2002-03-30