När kom nyårsfyrverkerier till Sverige?

Kort svar: Nyårsfyrverkerier slog igenom i Sverige på 1910-talet.

Att vaka in det nya året är en tradition som går tillbaka till det sena 1800-talet då Skansen började med sitt nyårsfirande. Det var främst en borgerlig företeelse och det är först under 1900-talet som nyårsfirande slår igenom i det bredare folklagren.

Idag finns det en rad traditioner förknippade med nyårsfirandet: skåla i champagne, titta på Grevinnan och betjänten och uppläsningen av Nyårsklockan, äta goda mat samt nyårsfyrverkerier.

Ordet ”nyårsfyrverkeri” finns i tidningstext första gången då det rapporteras från Köpenhamn om en man som på nyårsnatten 1903 ramlade ner från taket i samband med nyårsfyrverkerier. Det finns därefter en rad rapporter just från Danmark om nyårsfyrverkerier under det tidiga 1900-talet.

I Sverige finns det enstaka annonser för fyrverkerier kring jul- och nyårshelgen från slutet av 1800-talet. Ett av de tidigaste (kanske det första) belägget för genomförda nyårsfyrverkerier på själva nyårsafton är från Eslöv 1911:

Då 12-slaget ljöd, dånade kanonskotten och musiken spelade medan kyrkklockorna ringde in den nya stadens första år. Något därefter afbrändes ett ståtligt fyrverkeri å festplatsen, hvarvid dessutom musikutfördes.

Under det kommande 1910-talet finns det rätt många belägg för nyårsfyrverkerier i svenska städer. Ett av de största är Stadions nyårsfyrverkeri i Stockholm från 1916 och framåt.

Många menar att de nutida nyårsfyrverkerierna ”går tillbaka på seden att skjuta in det nya året med skott”. Under nyår gick man helt enkelt ut på gården och sköt med gevär för det nya året.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2021-12-28

Källor:

Nyårsafton” Nordiska muséet

Sydsvenska Dagbladet 1903-01-08

SvD 1911-01-02