Vad är ”fyrtio martyrer”?

Kort svar: Fyrtio martyrer var fram till 1901 det som stod i almanackan den 9 mars.

De ”fyrtio martyrerna” som har sin dag den 9 mars går tillbaka på en historia från 300-talet. Enligt legenden skull fyrtio soldater vid romerska härens tolfte legion ha lidit martyrdöden i Armenien omkring år 320. Där:

skulle de under svår vinterkyla ha måst nakna tillbringa natten på isen i en damm och därvid frusit ihjäl hellre än att förneka sin kristna tro. 

När kristendomen introducerades Sverige och därmed den kristna kalendern så fick 9 mars heta just ”40 martyrer”. Genom alla helgdagsreformer så fick dagen vara kvar, ända till 1901då istället Torbjörn fick sin namnsdag 9 mars.

Almanacka 1881

Enligt folktron så skulle vädret på ”Fyrtio martyrers dag” bestämma hur följande fyrtio dagars väder skulle bli. Liknande idéer finns knutna till andra helgondagar i februari. Enligt Nordisk Familjebok ”anses [det] bero på iakttagelsen, att sent inträdande vinterväder plägar stå sig länge”.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2023-03-09

Källa:

Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 35. Supplement. Cambrai – Glis / 1107-1108 (1923)

Vem har namnsdag 23 april?

Kort svar: I den svenska almanackan har Georg och Göran namnsdag den 23 april.

Helgonet med det engelska namnet George (St George) och det svenska namnet Göran (Sankt Göran) har sin helgondag den 23 april. Enligt legenden dog Geroge/Göran martyrdöden 23 april 303.

Till skillnad från t.ex. England, där St George är nationalhelgon och hans helgondag är Englands nationaldag (inte Storbritanniens dock), så har helgonet Göran aldrig haft någon betydelse i den svenska kalendern (inte ens före 1571). Den betydelse Sankt Göran haft i svensk kultur finns närmast i den staty av Sankt Göran och draken som sedan slutet av 1400-talet finns i Stockholms Storkyrka.

Den 23 april har genom den svensk historien haft olika namn på sin dag: bl.a. Georgius, Göran, Georg och Georgina. Men från 1993 är det Georg och Göran som har sin namnsdag 23 april

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2021-04-23

Källa: af Klintberg, Bengt: Namnen i almanackan, Norstedts ordbok, Stockholm, 2001.