Vilken dag är alla helgons dag 2010?

Kort svar: Alla helgons dag 2010 är 6 november och det är den dagen de flesta tänder ljus på anhörigas gravar. Allhelgonadagen är dock 1 november.

Tidigare den här veckan skrev jag om när halloween 2010 infaller och kom fram till att de flesta nog anser att det är 31 oktober. Halloween hänger ju samman med allhelgonafirandet (ordet halloween är ju detsamma som allhelgonaafton (all hallow’s even på engelska). Däremot behöver inte den svenska alla helgons dag infalla i närheten av halloween.

Sedan 1953 firar vi i Sverige nämligen inte längre allhelgona i samband med månadsskiftet oktober/november, som de flesta andra länder gör. Att vi överhuvudtaget har en helgdag för att fira döda i början av november hänger samman med att flera äldre kulturer satt ett samband mellan naturens död vid sommarhalvårets slut (31 oktober) och högtidighållandet av döda släktingars minne. På 700-talet valde påve Gregorius III instifta allhelgonadagen 1 november och även i Sverige vet vi att helgdagen firats sedan åtminstone 1100-talet.

gravljus

Dock avskaffades allhelgonadagen som röd dag 1772, men namnet allhelgonadagen (i lite olika varianter) fick vara kvar på datumet 1 november. Under 1900-talets första hälft väcktes förslag flera gånger om att återinföra allhelgonadagen som röd dag, men först 1953 klubbades det att alla helgons dag är:

den lördag som infaller under tiden den 31 oktober-6 november

Och eftersom sista oktober är en söndag i år så kommer alla helgons dag 2010 inte att vara förrän den 6 november och det är också den dagen då de flesta kommer att tända gravljus 2010.

Källa: Herlitz, Gillis (2007) Mors dag och Halloween: festseder i förändring