Är midsommarstången en uråldrig och hednisk fallossymbol?

Kort svar: Nej, midsommarstången är inte en forntida fallossymbol. Förmodligen kom den till Sverige via tyska köpmän på 1400-talet. Formen som kan liknas vid en upp och nedvänd fallos spreds först under förra seklet.

Kring midsommar i allmänhet och midsommarstången i synnerhet finns det en mängd föreställningar som är direkt felaktiga. Den allra vanligaste är att midsommarstången skulle vara en hednisk fallossymbol. Vilket den alltså inte är.

Midsommarstång 2006

Vad vi vet är att midsommarstången eller majstången som den också kallas kom till Sverige från Tyskland för dryga sju sekel sedan. Så här skriver Mai Fossenius:

Även om majstångstraditionen med stor sannolikhet introducerades i Sverige med den våg av tyska kulturimpulser som sköljde över landet under företrädesvis 1300-talet och 1400-talets första hälft, äro några som helst säkra belägg för bruket i fråga icke kända förrän vid 1600-talets mitt.

Att använda löv och träd för att pynta vid festliga tillfällen är en mycket gammal tradition. Ett sådant tillfälle var första maj. Fossenius igen:

Troligtvis har det gamla romerska bruket att dekorera med trädgrönt vid det nya årets början också anknutits till 1 maj i och med att dagen alltmer fick karaktär av ingress till ett nytt tidsavsnitt, och just i Västeuropa kunna vi räkna med speciellt traditionsbevarade förutsättningar efter Romarrikets fall.

När tyska köpmän under medeltiden verkade i Sverige tog de naturligtvis med sig traditionen att klä grönt vid festliga tillfällen. Att vi i Sverige snarare knutit traditionen till midsommar torde ha med vårt bistrare klimat att göra. Vid maj månads början var det helt enkelt inte säkert att löv fanns att tillgå.

När midsommarstången kom var det först i de större städerna som den vann framgång. Och så sent som i början av 1900-talet var stången ännu inte spridd över hela Sverige. Även i vissa socknar i Dalarna, som idag är att betrakta som ett centrum för midsommarfirande i Sverige, var midsommarstången okänd.

Under 1700-talet var det vanligt att midsommarstängerna satt upp året runt och Linné skrev den 7 mars 1753:

Majstänger med blad utsirade, stodo vid alla gårdar dem de dansa kring midsommarnatt.

Eftersom midsommarstängerna är av relativt sent datum är det knappast troligt att de har ett förkristet ursprung. Vårt midsommarfirande har få beröringspunkter med någon äldre förkristen fest. Som Fossenius skriver:

Att någon gammal hednisk fest skulle ligga till grund för midsommarfirandet förefaller ej troligt, men däremot har tidpunkten säkerligen även i vårt land redan på ett primitivt stadium, observerats i egenskap av solståndstid.

Sedan slutet av 1600-talet förekom olika former av förbud mot midsommarstänger eftersom det ansågs ge upphov till olika former av anstötligt beteende. I vissa kyrkor fanns det dock små bärbara midsommarstänger. På Gotland togs stängerna ut ur kyrkan under midsommar och kläddes om och sattes därefter tillbaka.

Midsommarstångens utseende har inte alltid varit som den ser ut idag – ett kors med en cirkel på varje arm. Istället har det många olika, lokala variationer.

Det är först förra århundradet som vi fått en midsommarstång som med viss fantasi kan liknas vid en upp och ned vänd fallos. Tolkningen att midsommarstången skulle vara någon form av fruktbarhetssymbol är alltså ytterst tveksam. Etnologen Jonas Engman skriver:

Midsommarstången har funnits med oss länge – men någon fallossymbol är det knappast frågan om, varken nu eller förr!

Skrivet av Mattias Axelsson (uppdaterad 2013-01-18)

Källor: Fossenius, Mai (1951) Majgren, majträd, majstång : en etnologisk-kulturhistorisk studie Lund:Gleerup

Schön, Ebbe (1996) Folktrons år Prisma

Engman, Jonas  ”Midsommarstången är ingen fallossymbol” – SVT Debatt 2012-06-24

28 tankar om “Är midsommarstången en uråldrig och hednisk fallossymbol?

 1. Bara för att traditionen kom till Sverige på 1400- eller 1500-talet betyder det ju inte att den inte funnits långt tidigare i andra germanska regioner, och att den där haft ett ”förkristet” ursprung. Att den har kristet ursprung och representerar Johannes Döparen är väl i alla fall ganska uteslutet…

  Midsommarstången ser väl för övrigt fortfarande lite olika ut i olika delar av landet?

  • Hela denna artikel och slutsatsen om att vår svenska midsommarstång skulle vara en tradition från tyskland är helt fel.
   Man är numer överens,både i teologi och folklivskretsar,att den ursprungliga midsommartången från början var en Hednisk Anglo-Saxisk religiös tradition som en del av de svenska Vikingarna före 1000-talet,tog med sig hem,efter plundringarna och härjningarna de utförde,i åratal i sträck,både runt england och skotska kusten.
   Ibland trängde man långt in och en del blev till och med kvar och bildade just den blandning som senare kallades för Anglo-saxiska folket
   Det skottska folket anses vara direkta släktingar,genetiskt,till de Nordiska folken och har mycket litet genetiskt med Anglerna,som bebodde england,sånär som på i de norra regionerna nära skottska gränsen.

   I vissa städer ,speciellt i skottland,finner man statyer av både svenska och Danska Vikingar,som man vet grundade de första boplatserna som sedan blivit till städer och byar.
   Statyerna är gjorda i modern tid,men grunderna för dem finner man litet här .och där i landskapet,på inristade stenar,med runorskrift av det äldsta nordiska alfabetet och mycket gamla skrifter från munkar.

   I den hedniska traditionen var det inte någon trästång man satte upp, utan stenar,som man formade så att de såg ut som en manslemm.
   Unga jungfrur dansade runt stenen just vid sommarsolsståndet medan Druiderna utförde blodiga ritualer vid altare,där djur slaktades och sedan brändes upp.
   Man vet inte riktigt hur cermonierna gick till mer än att djur offrades och brändes medan jungrurna dansade till Moder Jords ära runt stenen.
   På en del håll,gjorde man kärvar av havre och vete,i form av en kvinna(moder jord) och slaktade djur och hällde blodet över kärven som sedan sattes upp i norra delen av en åker.
   Det var en ritual som vanligt simpelt folk utförde för att jorden skulle ge en god skörd och att folket skulle få söner.

   Phallosstenen ersattes senare,i de regionerna där det fanns skog,med en stång med 2 ringar på en tvärslå.
   Den uråldriga tyska traditionen med midsommarstång,har inte 2 runda ringar i toppen,utan en enda stor ring runt kring toppen,som hänger i toppen i små rep.
   Från ringen var det långa tygremsor,som unga flickor höll i och dansade runt stången med.
   Det är också en hednisk fertilitetssymbolik,där stången var manslemm och instucken i cirkeln,som var kvinnoskötet.

   Om sedan dessa 2 traditioner,på något sätt har smält samman,kan det förklara varför vissa tror att traditionen är tysk.
   Och det torde i så fall ha skett i ganska modern tid.
   Men i England,är man helt på klara med,att ritualen och dess sten/stång är uråldrigt hedniskt som fanns i deras religiösa liv,redan innan vikingarna kom och blandade sina gener med urbefolkningen,som i sin tur
   ockå anses en gång ha invandrat till ön,från Norden.

 2. ”Och så sent som i början av 1900-talet var stången ännu inte spridd över hela Sverige, inte ens till Dalarna som idag är att betrakta som ett centrum för midsommarfirande i Sverige.”

  Fel, majstången är belagd i delar av Dalarna sedan 1600-talets slut och har varit en etablerad tradition framförallt i Siljansbygden. Den fanns mycket riktigt inte överallt i Dalarna, men det är inte samma sak som att påstå att den inte hade kommit hit alls.

  • innan tyskarna så fanns det an annan symbol. en penis och vagina.

   det som kom med tyskarna var att dom gjorde om det till att likna ett kors i ett försök att kristna oss

 3. Så här skriver folklivsforskaren Ebbe Schön i boken Svenska traditioner (9155228291)

  ”I början av 1900-talet var den ännu inte känd överallt i landet, inte ens i Dalarna, där den nu som provinssymbol numer nästan kan konkurrera med dalahästen”

  Vilka källor har du? Skulle vara väldigt intressant att jämför eftersom Schön mycket väl kan ha fel på den här punkten.

 4. Schön har inte fel, han uttrycker sig bara lite slarvigt. Vad han menar är att seden med majstång inte var känd överallt i Dalarna. Läser man i hans bok svensk folktro A-Ö (1998) skriver han på sid 134 ”Även i majstångens förlovade land, Dalarna, var den i många socknar okänd in på 1900-talet”.

  I många socknar var den alltså okänd, men inte alla. Från Mora omtalas t.ex. på 1700-talet att varje by utsåg en s.k. majstångsfjälsman som skulle ansvara för att majstången (som ju stod uppe året runt) bibehölls i gott skick.

 5. Har kollat i en annan bok av Schön – ”Folktrons år” – och det bekräftar dina uppgifter. Slarvigt av mig att inte kolla uppgifterna närmare. Nu är det i alla fall ändrat.

 6. Ägna en stund åt studiet av de åländska midsommarstängerna på Mariehamns stadsbiblioteks hemsida.
  Här finns midsommarstång i varje by. De står uppe under hela året tills det är dags att ta ner dem för underhåll inför den nya midsommaraftonen. Alla är de lite olika, med eller utan färggranna kronor, ”fäktargubbar”, vimplar och segelbåtar, men ingen ser ut som den midsommarstång som svenska skolbarn vänjer sig vid att rita. Midsommar på Åland är nästan viktigare än jul…

 7. vilket år ändrades midsommarafton från att ha firats på sommarsolståndet som infaller på vilken dag som helst till att alltid firas på en fredag

  • Midsommarafton har aldrig firats vid sommarsolståndet. Sommarsolståndet infaller 20 eller 21 juni. Fram till 1952 firades midsommadagen alltid 24 juni.

   Sedan 1953 firas istället midsommardagen på den lördag som är mellan 20 och 26 juni och kan alltså infalla vid sommarsolståndet men behöver inte göra det.

  • Jo egentligen borde ju midsommar vara just vid sommarsolståndet oh har så förmodligen varit längre tillbaka i tiden.

   Att midsommardaegn hamnade den 24 juni beror på att den skulle ligga 6 månader före jul (eftersom Johannes döparen föddes just 6 månader före Jesus)

   • Jesus föddes inte vid jul. Jesus föddes sannolikt under hösten. Att man hittade på att Jesus föddes vid jul var för att germaner skulle kunna fortsätta fira jul även med en kristen religion. Jul är precis som midsommar en förkristen högtid och kopplad till årstidernas växlingar. Andra nordiska länder firar midsommar med midsommarbål, precis så firade man traditionellt midsommar även i Sverige. Traditionen med majstång är sannolikt därför kommen utifrån, möjligtvis från området för nuvarande Tyskland eller England (möjligtvis under järnålder eller tidig medeltid). Innan midsommarstången kom till Sverige firade man därför självklart ändå midsommar. Själv föredrar jag stång framför eld, med hänsyn till brandkårens semester.

  • Jesus föddes av en Jungfru med det menas att Jesus föddes i Stjärnkonstellationen Jungfrun alltså i September. Jesus ”dog” i December och återuppstod på 3:e dagen. Solen går sidledes i 3dagar vid Vintersolståndet och ”återuppstår” på den 3:e dagen. Jesus levde i 33år dvs. ett år för varje ben i vår ryggrad. Jesus har aldrig varit en fysisk person utan beskriver en upplysningsprocess som sker inom dig när Gud öppnar sin dörr för dig. Du kan inte öppna dörren till Gud utan du måste göra dig förtjänt av detta. När elev är redo dyker läraren upp.

  • Det spelar ju inte så hemskt stor roll vad du vidhåller, då det nu ÄR så att midsommarafton ligger där den ligger i alla fall, och det är på en lördag 20-26 juli, oavsett längd på natt och dag.

   • Ja och dt var sossarna s tyckte man förlorade pekuniärt på att ha den 22e på olika veckodagar.. jag kommer ihåg när dom beslutade detta om lördan.. väldigt många var i n t e glada!

  • Sakupplysning:
   Sommarsolståndet är inte den tid då natt och dag är lika långa, det är ju då dagen är som längst på norra halvklotet! Det är vid vårdagjämningen respektive höstdagjämningen som natt och dag är lika långa.

 8. Det har länge dementerats att midsommarstång inte är en falos symbol. Men faktum är att det är att folk brukar resa en stång med två kulor som sticks in i moderjord. Ja ja, verkligheten överkommer era fakta!

 9. ”Det är först förra århundradet som vi fått en midsommarstång som med viss fantasi kan liknas vid en upp och ned vänd fallos.”

  Åsyftar detta förra århundrade 1900- eller 1800-talet?
  Texten är skriven på 2000-talet men källhänvisningarna är ju texter från 1900-talet, så det är lite svårt att veta vilket historiskt perspektiv som avses. :-)

Lämna ett svar till Mattias Axelsson Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s