När är bönsöndagen?

Kort svar: Bönsöndagen infaller sjätte söndagen i påsktiden, alltså 35 dagar efter påskdagen.

Söndagarna har i det kristna kyrkoåret en särskild roll som vilodagar och dagar att gå i kyrkan. Vissa av söndagarna har en särskild betydelse som t.ex. påskdagen, pingstdagen eller första söndagen i advent – andra är mer en i raden av söndagar som t.ex. tjugotredje söndagen efter trefaldighet.

Söndagarna direkt efter påsk kallas allmänt första, andra, tredje söndagen i påsktiden o.s.v. fram till pingst. Den sjätte söndagen i påsktiden som alltså infaller 35 dagar efter påsk, söndagen före Kristi himmelsfärdsdag kallas i Sverige och Finland för bönsöndagen.

Nordisk familjebok skriver följande:

Evangelierna på denna söndag inbjuda till betraktande af bönens värde och välsignelse. Det är endast i Sverige och Finland, som namnet bönsöndag förekommer.

De tre dagarna (måndag, tisdag och onsdag) mellan bönsöndagen och Kristi himmelsfärdsdag var tidigare ”gångdagar” då ”församlingen under psalmsång då gick i procession med kors, helgonbilder och vigvatten kring åkrar och ängar”.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-05-07

Källa: Nordisk familjebok ”bönsöndagen