När är påsken 2014?

Kort svar: Påskdagen 2014 är söndag 20 april och påskafton är lördag 19 april.

Påsken är en högtid som aldrig infaller samma datum från ett år till ett annat. Som tidigast kan påskdagen infalla den 22 mars och som senast kan den infalla den 25 april – en differens på mer än en månad.

Påskliljor

Att påsken infaller på olika datum varje år beror på dess historia. När de första kristna började fira påsk var det som judisk högtid, senare (när kristendomen växte) fanns ett behov av att skilja den kristna påsken från judisk pesach – t.ex. vad gäller datum. Det beslut som fattades på kyrkomötet i Nicaea år 325 utgick ifrån vårdagjämningen (dock inte den faktiska) och fullmånen (dock inte den astronomiska) Istället är det med hjälp av tabeller som man bestämmer när den första fullmånen efter vårdagjämningen (som i påsksammanhang alltid är 20 mars) infaller.

Påskdagen är således den första söndagen efter den första ecklesiastiska fullmånen efter 20 mars. Och i år betyder det att påskafton är 19 april och påskdagen är 20 april.

Skrivet av Mattias Axelsson (2014-02-21)

KällorTid – en bok om tideräkning och kalenderväsen av Lars Olof Lodén

Varför kan inte påsken stå still?” av Lars Nystedt i SvD 2002-03-30