När började Förintelsens minnesdag uppmärksammas i Sverige?

Kort svar: Förintelsens minnesdag började uppmärksammas i Sverige 2001.

År 1997 lanserade dåvarande statsministern Göran Persson initiativet Levande historia eftersom åtta procent av svenska ungdomar som tillfrågats i en undersökning sagt sig vara ”inte alls säkra” eller ”ganska osäkra” på att Förintelsen ägt rum. Som en del i detta arbete anordnades den 27 januari år 2000 en Förintelsekonferens i Sverige.

Som en fortsättning på detta bildades myndigheten Forum för levande historia. En del av verksamheten för myndigheten är att varje år anordna Förintelsens minnesdag den 27 januari. Datumet är valt utifrån att det är dagen då ett av förintelselägren (Auschwitz) befriades.

Första året som Förintelsens minnesdag uppmärksammas i Sverige var 2001. Om man läser i tidningsarkiven så är det i januari 2001 som de första beläggen för ”Förintelsens minnesdag” finns.

År 2001 hålls det t.ex. en minnesstund i Sofia Kyrka i Stockholm där Förintelsens minnesdag uppmärksammas. Före 2001 finns inga sådana belägg.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-01-22

Källor: Förintelsens minnesdag” Forum för levande historia