Vilken dag infaller sextio dagar efter påsk?

Kort svar: Torsdagen sextio dagar efter påsk infaller Kristi lekamen, vilket var en helgdag i Sverige fram till 1571.

Efter påskdagen följer en rad helgdagar som firas och har firats i Sverige genom historien. De dagar som fortfarande finns med i den svenska kalendern är givetvis Kristi himmelsfärdsdag (torsdagen 39 dagar efter påsk), pingstdagen (söndagen femtio dagar efter påsk) och oftast även Heliga trefaldighets dag (söndagen efter pingst).

En helgdag som firades under medeltiden men som försvann i och med helgdagsreformationen 1571 var ”Kristi lekamen” eller ”Corpus Christi”. Så här förklarar NE bakgrunden:

Högtiden uppkom i Liège i början av 1200-talet inom en ny nattvardsfromhet, där tillbedjan av den invigda hostian utanför mässan spelade en viktig roll.

Hostian är ett annat ord för nattvardsbrödet som i katolsk kristendom är Jesus kropp rent bokstavligt. Kristi lekamen firades i Sverige på torsdagen efter Heliga Trefaldighets dag, alltså sextio dagar efter påskdagen.

Sedan reformationen är det inte längre en helgdag i Sverige, men inom svenska katolska kyrkan firar man dagen efterföljande söndag.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2021-05-03

Källa: uppslagsord: ”Corpus Christi” ne.se (läst 2021-05-03)