När börjar ramadan i Sverige 2014?

Kort svar: Den muslimska fastemånaden, ramadan, börjar år 2014 i de flesta länder i världen söndagen den 29 juni. I Sverige börjar dock ramadan den 28 juni.

Fasta är en period då man begränsar sitt ätande. Fasta finns  i olika grad i de flesta religioner. Den kristna fastan inför påsk varar i fyrtio dagar medan de flesta muslimer fastar man en hel månad varje år.

När man ska ta reda på vilket datum den muslimska fastan inleds är det viktigt att veta hur den gregorianska (kristna) kalendern och den muslimska skiljer sig åt. Den gregorianska kalendern har använts sedan 1500-talet och utgår ifrån att ett år är lika med den tid det tar för jorden att röra sig ett varv runt solen (drygt 365 dygn). Månaderna är sedan 30 eller 31 dygn (förutom februari) och har alltså inget med månens faser att göra.

Moské

Den muslimska kalendern däremot bygger på att en månad är lika lång som den tid det tar för månen att röra sig ett varv runt jorden (29,5 dygn). Ett muslimskt år är tolv månmånader – alltså 354 dagar. Den muslimska kalendern består av tolv månmånader. I Koranen (9:36) står det:

Antalet månader är tolv enligt Guds dekret – vilket Han fastställde den dag då Han skapade himlarna och jorden. Av dem är fyra helgade; detta är [Guds] evigt sanna lag. Vanhelga därför inte dessa [månader] till skada för er själva.

Den nionde av dessa tolv månader är ramadan och då infaller också den för troende muslimer obligatoriska fastan. Men eftersom den muslimska kalendern är en månkalender flyttar sig ramadan bakåt i förhållande till den gregorianska varje år.

Ytterligare en sak som komplicerar bestämmandet av datum är att en muslimsk månad börjar först när nymånen faktiskt är synlig. Hur detta sker rent praktiskt varierar från land till land och mellan olika traditioner. Så här rapporteras i Emirates 24/7 fredagen den 27 juni 2014:

Ramadan moon was not sighted in the UAE and Saudi Arabia on Friday evening so the holy month will begin in the UAE and Saudi Arabia from Sunday.

Således kommer många muslimska länder i världen börjar fira ramadan söndagen den 29 juni. För svensk del har dock Islamiska förbundet skrivit på sin hemsida:

Den 8 Shaaban 1435 H (6 juni 2014) utfärdade det Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning ett uttalande gällande början av fastemånaden Ramadan för året 2014. I uttalandet redogjorde man för förfarandet som mynnade ut i fatwan.

Uttalandets och tillvägagångssättets legitimitet stöds av en gedigen forskning som förankras i båda konsensus bland ledande fiqh-akademier och etablerade astronomiska beräkningar.

Baserat på ovannämnda konsensus bland erkända fiqh-akademier och på astronomiska fakta meddelas att den heliga månadenRamadan börjar på lördag den 28/06-2014.

Islamiska Förbundet har alltså valt att använda en uträkning för när första dagen av ramadan infaller, snarare än att faktiskt skåda nymånen (vilket t.ex. görs i Saudiarabien). För svensk del börjar alltså fastan under månaden ramadan år 2014 i och med soluppgången lördagen den 28 juni.

Dock finns det svenska muslimer som istället väljer att följa ramadantraditionen ifrån t.ex. Saudiarabien (eftersom Mecka ligger där) och därmed börjar fira ramadan den 29 juni.

Skrivet av Mattias Axelsson (2014-06-22, uppdaterad 2014-06-27)

Källor:

Uttalande från Sveriges imamråd gällande Ramadan för året 2014/1435 H” Islamiska Förbundet (2014-06-24)

Awqaf: Ramadan 2014 to begin Saturday night” Doha News (2014-06-27)

Islamguiden.com

Hjärpe, Jan (2013)  99 frågor om islam : och något färre svar Leopard Förlag

Vilken dag är Persmässan?

Kort svar: Persmäss (alt. Persmässa eller Persmässan) är en folklig benämning på apostlarna Petrus och Paulus dag den 29 juni.

Under den katolska medeltiden i Sverige var närmare en tredjedel av årets dagar helgdagar. Förutom jul, påsk och pingst hade man gudstjänst på Mariadagar, helgondagar och alla apostladagarna.

Aposteln Petrus

Apostladagarna var drygt tio till antal (det varierade något mellan olika stift) och firades till minne av Jesus tolv lärjungar. De tolv lärjungarna omnämns på några ställen i Bibeln (bl.a Mark 3:16-19) och Petrus var tillsammans med sin bror Andreas den förste att kallas. Så här står det i Matteusevangeliet:

När han vandrade utmed Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”

Petrus i den tidiga kristna kyrkan en nyckelroll i många olika legender, den viktigaste är förmodligen den som gör honom till den förste biskopen i Rom och därmed den förste påven. Datumet för firandet av aposteln Petrus kom att hamna den 29 juni, en dag han delar med aposteln Paulus – i svensk tradition kallar man därför dagen för ”Per och Pål”.

Så här skriver Topelius (s. 88) om 29 juni:

Under katolsk tid var den (29 juni) en av kyrkans största festdagar, med både vaka och fasta. I synnerhet firades den i Strängnäs, och i den gamla Sörmlandslagen talades om tunga böter för den som då störde den allmänna friden och freden.

Petrus och Paulus dag kallades vardagligt för Persmäss, Persmässa eller Persmässodagen. Dagen var ett riktmärke för bl.a. slåttern. Så här skriver en författare på 1700-talet:

Landtmannen slår för tidigt sina Ängar, och Gräsväxten merendels Midsommaren och Pärmässan

Liksom kring andra märkesdagar fanns minnesregler kopplade till vädret. Topelius igen:

Bönderna var tacksamma för lagom med nederbörd kring den 29 juni och i Medelpad sa man ”att det är guld i botten på persmässoregnet” eller ”att det regnar silverslantar när det kommer.

Petrus har också apostladag (”Peter Katt”) den 22 februari då hans upphöjelse till biskop firas.

Skrivet av Mattias Axelsson (2013-06-23)

Källor: SAOB, uppslagsord ”Persmäss

Topelius, Christer (1989) En årsrunda – 75 helger, högtider och gamla bemärkelsedagar Kristianstad:Tiden Förlag