Hur firar man Sten Stures ben (19 januari)?

Kort svar: Den 19 januari finns det sedan 2010 en tradition att ,an ska kasta kanonkulor i form av snöbollar på varandra och därefter gå ni in för att äta upp kanonkulorna i form av chokladbollar.

En av väldigt många nyskapade traditioner är ”Sten Stures ben” som firas det datum då riksföreståndare Sten Sture blev dödligt sårad av en kanonkul vid Åsunden 1520. Traditionen skapades av privatpersonerna Niklas Freidwall och Sanna Krantz 2009 och den firades första gången 19 januari 2010. Så här beskrivs traditionen:

Därför uppmanas var och en att ståndsmässigt celebrera den ödesdigra händelsen genom att först kasta ”kanonkulor” – snöbollar – på varandra och därefter äta desamma i form av smarriga chokladbollar

Denna tradition är alltså inte gammal utan skapades till 19 januari 2010 som en kul grej.

Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2023-01-19

Källa: Intervju med Niklas Freidwall 2022

Sten Stures ben – början till en medeltida tradition?” Gabi Louisedotter, Upptecknaren 2020

En tanke på “Hur firar man Sten Stures ben (19 januari)?

 1. Hur firar man Sten Stures ben (19 januari)?
  1d sedan
  temadagar
  Sten Stures ben
  Kort svar: Den 19 januari finns det sedan 2010 en tradition att ,an ska kasta kanonkulor i form av snöbollar på varandra och därefter gå ni in för att äta upp kanonkulorna i form av chokladbollar.

  En av väldigt många nyskapade traditioner är ”Sten Stures ben” som firas det datum då riksföreståndare Sten Sture blev dödligt sårad av en kanonkul vid Åsunden 1520. Traditionen skapades av privatpersonerna Niklas Freidwall och Sanna Krantz 2009 och den firades första gången 19 januari 2010. Så här beskrivs traditionen:

  Därför uppmanas var och en att ståndsmässigt celebrera den ödesdigra händelsen genom att först kasta ”kanonkulor” – snöbollar – på varandra och därefter äta desamma i form av smarriga chokladbollar

  Denna tradition är alltså inte gammal utan skapades till 19 januari 2010 som en kul grej.

  Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2023-01-19

  Källa: Intervju med Niklas Freidwall 2022

  ”Sten Stures ben – början till en medeltida tradition?” Gabi Louisedotter, Upptecknaren 2020

  Anmälan öppen till studie ORS-studien
  4h sedan
  Är du rädd att andra tycker att du luktar illa? Leder det till obehag som är så starkt att det hindrar dig i vardagen? I sådana fall kan det vara så att du lider av Olfactory Reference Syndrome (ORS).

  Nu startar vi en ny behandlingsstudie av internetförmedlad psykologisk behandling för personer med oro kring att lukta illa. I dagsläget finns ingen tillgänglig psykologisk behandling för ORS. Studien är den första av sitt slag.

  Läs mer och anmäl dig här.

  English translation: We are now opening the registration for our Olfactory Reference Syndrome (ORS), testing a new internet-delivered treatment for people with preoccupation with worry about smelling bad. Currently, there is no available psychological treatment for ORS, the study is the first of its kind.

  3

  MER I RÜCKLAB – PSYCHIATRY RESEARCH AT KAROLINSKA INSTITUTET
  Internetbehandling mot tvångsmässigt hudplockande (dermatillomani)
  Edit: Anmälan är stängd på grund av ett stort antal anmälningar på kort tid/The registration is closed due to a large number of applicants. Nu drar Rücklab…
  Anmälan till studie om hälsoångest
  Oroar du dig väldigt mycket över din hälsa? Vill du på egen hand jobba med ett digitalt verktyg för att hitta sätt att hantera den här oron? Karolinska…

  Den 20 januari 2023, fredag
  fredag i 2 veckan ‘under året’
  Fabianus påve och martyr Sebastian martyr

  Helgon: Fabianus påve och martyr Sebastian martyr
  Fabianus blev biskop i Rom år 236 och led martyrdöden i början av Decius förföljelse år 250. Han organiserade fattigvården i Rom och ägnade mycken omsorg åt att ge stadga åt kyrkolivet. Hans grav finns i Calixtuskatakomben. Sebastian led martyrdöden i Rom i början av Diocletanus förföljelse, dvs. omkr. 280. Skall enligt traditionen ha genomborrats av pilar. Hans grav finns i katakomben vid Via Appia.

  Dagens bön:

  Allsmäktige, evige Gud, du som styr och uppehåller allt i himmel och på jord, hör vår bön och skänk din fred i våra dagar.

  eller
  Evige Gud, du som är dina prästers ära och kraft, låt oss på den helige martyren Fabianus förbön tjäna dig med samma tro och trohet som han.
  Ge oss, Herre, kraftens Ande, så att vi, efter den helige Sebastians föredöme, lär oss att lyda dig mer än människor.

  Läsningar: Heb 8:6-13, Ps 85, Mark 3:13-19

  Första läsningen
  Heb 8:6–13
  (Kristus förmedlar ett bättre förbund)

  Läsning ur Hebreerbrevet.
  Nu har Kristus fått ett prästämbete som är vida överlägset, eftersom han förmedlar ett bättre förbund, ett som är stadfäst med starkare löften. Om det första förbundet hade varit utan brist, skulle det inte ha funnits behov av ett annat. Men nu förebrår Gud sitt folk dess brister:
  Se, dagar skall komma, säger Herren,
  då jag skall sluta ett nytt förbund
  med Israels hus och Juda hus,
  ej såsom det förbund jag slöt med deras fäder
  den dag jag tog dem vid handen
  och förde dem ut ur Egyptens land.
  Ty de förblev inte i mitt förbund,
  och jag frågade därför inte heller efter dem, säger Herren.
  Detta är det förbund jag skall sluta
  med Israels hus i kommande dagar, säger Herren:
  Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen
  och inrista dem i deras hjärtan.
  Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.
  Ingen skall behöva undervisa sin landsman,
  ingen sin bror, och säga: Lär känna Herren.
  Alla skall veta vem jag är,
  från den minste till den störste.
  Ty jag skall förlåta dem deras orättfärdighet,
  och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.
  Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat skall snart försvinna.
  Så lyder Herrens ord.

  Responsoriepsalm
  Ps 85:8, 10–14 (R. 11)

  R. Godhet och trofasthet skall mötas.

  Herre, låt oss se din nåd,
  och ge oss din frälsning.
  Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom,
  och hans ära skall bo i vårt land. R.

  Godhet och trofasthet skall mötas där,
  rättfärdighet och frid skall kyssas,
  trofasthet skall växa upp ur jorden
  och rättfärdighet blicka ned från himmelen. R.

  Herren skall ge oss goda gåvor,
  och vårt land skall ge sin gröda.
  Rättfärdighet skall gå framför honom,
  frälsning skall följa i hans spår. R.

  Halleluja
  Jfr 2 Kor 5:19

  Gud var i Kristus
  och försonade hela världen med sig själv,
  och han har anförtrott oss försoningens ord.

  Evangelium
  Mark 3:13–19
  (Han kallade till sig några som han hade utvalt)

  Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
  Vid den tiden gick Jesus upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus, Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Åskans söner, vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom.
  Så lyder Herrens evangelium

  Svara

  suzanamonika
  suzanamonika
  1h sedan
  psihaläkare innsidan kan bara botas av JESUS KRISTUS FRÄLSAREN FRÄLSARKRANSEN UTAN SMÄRTA INGEN BOT FRÄLSNING KÄRA SYSTER VI PSIHASJUKA BEHÖVER SOM 8 åringen KRIM EKSORSISTER FILD CAND INTE SVENSKA SHAMANER TROLLTANTER !

  Svara

  suzanamonika
  suzanamonika
  1h sedan
  On Today’s Gospel
  14h sedan
  Catholicjules.net

  We were never meant to be alone, that is why whether from the pulpit or scripture there is stress on belonging to a community. Like minded disciples journeying as companions of Christ Jesus our Lord ministering to His flock. To preach and with power to cast out demons! Power to heal and to restore!

  We then are able to testify to the glory our Lord in the signs and wonders we witness, for the building up of faith in one another. We edify, affirm and encourage one another to boldly go forth to share the joy of the Gospel as we build our Lord’s Kingdom. We see and experience most profoundly, what it means to be in full communion with the Holy Trinity!

  Glory be to the Father and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

  Saint Fabian and Saint Sebastian pray for us…

  ________

  First reading
  Hebrews 8:6-13 ·
  The first covenant is already old

  We have seen that Christ has been given a ministry of a far higher order, and to the same degree it is a better covenant of which he is the mediator, founded on better promises. If that first covenant had been without a fault, there would have been no need for a second one to replace it. And in fact God does find fault with them; he says:

  See, the days are coming – it is the Lord who speaks –

  when I will establish a new covenant

  with the House of Israel and the House of Judah,

  but not a covenant like the one I made with their ancestors

  on the day I took them by the hand

  to bring them out of the land of Egypt.

  They abandoned that covenant of mine,

  and so I on my side deserted them. It is the Lord who speaks.

  No, this is the covenant I will make

  with the House of Israel

  when those days arrive – it is the Lord who speaks.

  I will put my laws into their minds

  and write them on their hearts.

  Then I will be their God

  and they shall be my people.

  There will be no further need for neighbour to try to teach neighbour,

  or brother to say to brother,

  ‘Learn to know the Lord.’

  No, they will all know me,

  the least no less than the greatest,

  since I will forgive their iniquities

  and never call their sins to mind.

  By speaking of a new covenant, he implies that the first one is already old. Now anything old only gets more antiquated until in the end it disappears.

  ________

  Gospel
  Mark 3:13-19
  He appointed twelve to be his companions

  Jesus went up into the hills and summoned those he wanted. So they came to him and he appointed twelve; they were to be his companions and to be sent out to preach, with power to cast out devils. And so he appointed the Twelve: Simon to whom he gave the name Peter, James the son of Zebedee and John the brother of James, to whom he gave the name Boanerges or ‘Sons of Thunder’; then Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James the son of Alphaeus, Thaddaeus, Simon the Zealot and Judas Iscariot, the man who was to betray him.

  Den 20 januari 2023, fredag
  fredag i 2 veckan ‘under året’
  Fabianus påve och martyr Sebastian martyr

  Helgon: Fabianus påve och martyr Sebastian martyr
  Fabianus blev biskop i Rom år 236 och led martyrdöden i början av Decius förföljelse år 250. Han organiserade fattigvården i Rom och ägnade mycken omsorg åt att ge stadga åt kyrkolivet. Hans grav finns i Calixtuskatakomben. Sebastian led martyrdöden i Rom i början av Diocletanus förföljelse, dvs. omkr. 280. Skall enligt traditionen ha genomborrats av pilar. Hans grav finns i katakomben vid Via Appia.

  Dagens bön:

  Allsmäktige, evige Gud, du som styr och uppehåller allt i himmel och på jord, hör vår bön och skänk din fred i våra dagar.

  eller
  Evige Gud, du som är dina prästers ära och kraft, låt oss på den helige martyren Fabianus förbön tjäna dig med samma tro och trohet som han.
  Ge oss, Herre, kraftens Ande, så att vi, efter den helige Sebastians föredöme, lär oss att lyda dig mer än människor.

  Läsningar: Heb 8:6-13, Ps 85, Mark 3:13-19

  Första läsningen
  Heb 8:6–13
  (Kristus förmedlar ett bättre förbund)

  Läsning ur Hebreerbrevet.
  Nu har Kristus fått ett prästämbete som är vida överlägset, eftersom han förmedlar ett bättre förbund, ett som är stadfäst med starkare löften. Om det första förbundet hade varit utan brist, skulle det inte ha funnits behov av ett annat. Men nu förebrår Gud sitt folk dess brister:
  Se, dagar skall komma, säger Herren,
  då jag skall sluta ett nytt förbund
  med Israels hus och Juda hus,
  ej såsom det förbund jag slöt med deras fäder
  den dag jag tog dem vid handen
  och förde dem ut ur Egyptens land.
  Ty de förblev inte i mitt förbund,
  och jag frågade därför inte heller efter dem, säger Herren.
  Detta är det förbund jag skall sluta
  med Israels hus i kommande dagar, säger Herren:
  Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen
  och inrista dem i deras hjärtan.
  Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.
  Ingen skall behöva undervisa sin landsman,
  ingen sin bror, och säga: Lär känna Herren.
  Alla skall veta vem jag är,
  från den minste till den störste.
  Ty jag skall förlåta dem deras orättfärdighet,
  och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.
  Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat skall snart försvinna.
  Så lyder Herrens ord.

  Responsoriepsalm
  Ps 85:8, 10–14 (R. 11)

  R. Godhet och trofasthet skall mötas.

  Herre, låt oss se din nåd,
  och ge oss din frälsning.
  Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom,
  och hans ära skall bo i vårt land. R.

  Godhet och trofasthet skall mötas där,
  rättfärdighet och frid skall kyssas,
  trofasthet skall växa upp ur jorden
  och rättfärdighet blicka ned från himmelen. R.

  Herren skall ge oss goda gåvor,
  och vårt land skall ge sin gröda.
  Rättfärdighet skall gå framför honom,
  frälsning skall följa i hans spår. R.

  Halleluja
  Jfr 2 Kor 5:19

  Gud var i Kristus
  och försonade hela världen med sig själv,
  och han har anförtrott oss försoningens ord.

  Evangelium
  Mark 3:13–19
  (Han kallade till sig några som han hade utvalt)

  Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
  Vid den tiden gick Jesus upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus, Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Åskans söner, vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom.
  Så lyder Herrens evangelium

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s