Varför är alla hjärtans dag den 14 februari?

Kort svar: Ursprunget till alla hjärtans dag är oklart. Dock beror det inte på att St. Valentin (helgondag 14 februari) skulle varit särskilt romantisk. Snarare var det så att flera saker sammanföll vilket fick engelska poeter med Geoffrey Chaucer i spetsen att på slutet av 1300-talet dikta romantiska dikter och koppla dessa till Valentin-dagen (14 februari). 

Under 1900-talet har en rad nya traditioner och högtidsdagar sällat sig till den svenska almanackan – exempelvis halloween (31 oktober), mors dag (sista söndagen i maj) och alla hjärtans dag (14 februari). Gemensamt för de nämnda dagarna är att de kommit till Sverige via USA och att det främst ligger kommersiella intressen bakom att införa dem.

16459309086_60b7c207f7_o

Ett första försök att få in alla hjärtans dags-firande i Sverige gjordes av NK 1956, men det slog inte så väl ut. Att fira en festdag i mitten av februari var något som folk var ovana vid. Först under 80-talet och särskilt 90-talet har alla hjärtans dag slagit igenom ordentligt även i Sverige.

Att just 14 februari kommit att bli en dag att fira kärlek och romantik beror troligtvis på den engelske poeten Geoffrey Chaucer som i slutet av 1300-talet skrev dikten Parlement of Foules i vilken följande versrader finns med:

For this was sent on Seynt Valentyne’s day
Whan every foul cometh ther to choose his mate.

Enligt Jack B Oruch (1981) är detta första gången som Valentindagen omnämns i romantiska sammanhang:

no evidence has been discovered of such a tradition [Valentine traditions], either literary or in social customs, before Chaucer (s. 534)

Enligt Oruch finns det många felaktiga föreställningar om Valentindagen. En av de vanligaste missuppfattningarna, enligt Oruch, är att det ska finnas en förkristen bakgrund i det romerska firandet den 13-15 februari kallat lupercalierna (vars föregångare Februa har gett månaden februari dess namn). Namnet lupercalierna kommer av det latinska namnet för varg (lupus) och syftet med firande torde ha varit att skrämma vargarna när man släppte ut boskapen.  Så här skriver Jan-Öyvind Swahn om hur firandet gick till:

Under lupercalierna brukade nämligen, sägs det, romerska ynglingar få dra lott om stadens fagra ungmör genom att ur en låda plocka upp lappar, på vilka de skrivit sina namn. Detta beteende har onekligen stor likhet med det engelska, långt senare, att på Valentindagen lägga båda pojkarnas och flickornas namnlappar i varsin kruka, varur man drog ömsom manlig, ömsom kvinnliga, vilka därmed ansågs hopparade.

I slutet av 400-talet förbjöds firandet av Lupercalia av den dåvarande påven och 496 blev 14 februari en dag för att minnas helgonet S:t Valentin (hans identitet är dock oklar).

Jack Oruch menar dock att dessa kopplingar mellan lupercalierna och Valentindagen (alla hjärtans dag) saknar belägg. Istället menar Oruch att den romantiska kopplingen till den 14 februari är ett resultat av Chaucer och andra poeter samtid med honom. Den ovan nämnda och citerade dikten är det första belägget för en koppling mellan Valentindagen och romantik.

Varför det blev just 14 februari som Chaucer fastnade för kan förklaras på olika sätt. Oruch igen:

Although we do not know exactly how Chaucer and his contemporaries found St. Valentine´s day suitable for inclusion in love poetry, investigations yield attractive reasons for thinking that the chocie evolved from the saint ‘s gaving a name thought to be beautiful and a feast day early in the ”somer” when flowers started blooming /../ and love comes to town. (s. 565)

Under 1600-talet var Valentinfirande en utbredd sed i de högre samhällsklasserna i England och (vilket är fallet med de allra flesta högtider) under de kommande seklerna bredde firandet ut sig även hos bönder och lägre klasser och i slutet av 1800-talet skickades över en miljon valentinkort den 14 februari.

Till Sverige kom sedan alla hjärtans dag på allvar ungefär samtidigt som Halloween och är idag förmodligen betydligt starkare rotad än pumpahelgen. Alla hjärtans dag uppmärksammas av ungefär hälften av svenskarna och det vanligaste är att man köper en present (blommor eller choklad) till sin partner, även om 14 februari inte är en röd dag.

Skrivet av: Mattias Axelsson (uppdaterad 2013-02-13)

Källor:  Svenska traditoner av Jan-Öjvind Swahn (2007)

St. Valentine, Chaucer, and Spring in February. av Jack B. Oruch
Speculum , Vol. 56, No. 3 (Jul., 1981), pp. 534-565

En tanke på “Varför är alla hjärtans dag den 14 februari?

 1. 14 feb firas inte det är som blackfriday f handlare . CORONILLA A LA PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO.
  1- REZAR ES ROSARIO A LA SANTISIMA VIRGEN
  2-INICIA LA CORONILLA A LA SANGRE DE JESUS
  1.- Sangre Preciosísima de Jesucristo, Sangre Preciosísima de Jesucristo, Sangre Preciosísima de Jesucristo, Sangre Preciosísima de Jesucristo, Sangre Preciosísima de Jesucristo, Sangre Preciosísima, Salva al mundo.
  2.- ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
  Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de Tus fieles, y enciende en ellos el fuego de Tu amor. Envía Tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra.
  OREMOS:
  Oh Dios, que instruiste los corazones de Tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre, y gocemos de la dulzura del Bien y de Sus divinos consuelos.
  Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
  3.- CREDO DE LOS APOSTOLES
  (inclinando la cabeza) 4.- ¡Que la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento, y Luz del Cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre! Amén.
  L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo! R: ¡Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús!
  Padre Nuestro… Ave María (3 veces) … Gloria al Padre… (inclinando la cabeza)
  ¡Que la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento, y Luz del Cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre! Amén.
  PRIMERA CUENTA BLANCA:
  PRIMER MISTERIO: Cuando clavan la Mano derecha de Nuestro Señor Jesucristo. (Hacer una pausa para meditar)
  Oración: ¡Por la Preciosa Llaga de Tu Mano derecha, y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la Preciosa Sangre que brota de ella, salve a los pecadores del mundo entero y convierta a muchas almas! Amén.
  L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo! R: ¡Sana las Heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús!
  Padre Nuestro… Ave María.
  En las 12 cuentas rojas:
  L: ¡Sangre Preciosa de Jesucristo! R: ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero! (12 veces)
  Finaliza: Gloria al Padre…
  (inclinando la cabeza)
  ¡Que la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento, y Luz del Cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén.
  SEGUNDA CUENTA BLANCA:
  SEGUNDO MISTERIO: Cuando clavan la Mano izquierda de Nuestro Señor Jesucristo. (pausa para breve meditación)
  Oración: ¡Por la Preciosa Llaga de Tu Mano izquierda, y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la Preciosa Sangre que brota de ella, salve almas del purgatorio y proteja a los moribundos en contra de los ataques de los espíritus infernales! Amén.
  L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo! R: ¡Sana las Heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús!
  Padre Nuestro… Ave María.
  En las 12 cuentas rojas:
  L: ¡Sangre Preciosa de Jesucristo! R: ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero!
  Gloria al Padre… (inclinando la cabeza)
  ¡Que la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento, y Luz del Cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén.
  TERCERA CUENTA BLANCA:
  TERCER MISTERIO: Cuando clavan el pie derecho de Nuestro Señor Jesucristo. (pausa para breve meditación)
  Oración: ¡Por la Preciosa Llaga de Tu Pie derecho y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, la Preciosa Sangre que brota de ella, cubra los cimientos de la Iglesia Católica contra los planes del reino oculto y los hombres malignos!. Amén.
  L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo! R: ¡Sana las Heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús! Padre Nuestro… Ave María.
  En las 12 cuentas rojas:
  L: ¡Sangre Preciosa de Jesucristo! R: ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero!
  Gloria al Padre…
  (inclinando la cabeza)
  ¡Que la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento, y Luz del Cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén.
  CUARTA CUENTA BLANCA:
  CUARTO MISTERIO: Cuando clavan el Pie izquierdo de Nuestro Señor Jesucristo. (pausa para breve meditación)
  Oración: ¡Por la Preciosa Llaga de Tu Pie izquierdo, y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, la Preciosa Sangre que brota de ella nos proteja en todos nuestros caminos de los planes y ataques de los espíritus malignos y sus agentes! Amén.
  L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo! R: ¡Sana las Heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús!
  Padre Nuestro… Ave María.
  En las 12 cuentas rojas:
  L: ¡Sangre Preciosa de Jesucristo! R: ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero!
  Gloria al Padre… (inclinando la cabeza)
  ¡Que la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento, y Luz del Cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén.
  QUINTA CUENTA BLANCA:
  QUINTO MISTERIO: Cuando atraviesan el Sagrado Costado de Nuestro Señor Jesucristo. *(ver nota) (pausa para breve meditación)
  Oración: ¡Por la Preciosa Llaga de Tu Sagrado Costado, y por el dolor causado por la lanza que lo traspasó, la Preciosa Sangre y Agua que brotan de ella, sane a los enfermos, resucite a los muertos, solucione nuestros problemas presentes, y nos enseñe el camino hacia Nuestro Dios para la Gloria eterna! Amén
  L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo! R: ¡Sana las Heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús!
  Padre Nuestro… Ave María.
  En las 12 cuentas rojas:
  L: ¡Sangre Preciosa de Jesucristo! R: ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero!
  Gloria al Padre…
  EN LA CUENTA BLANCA AL FINAL, ANTES DE LAS 3 CUENTAS ROJAS QUE LLEGAN A LA CRUZ.
  En la cuenta blanca: (inclinando la cabeza)
  ¡Que la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento, y Luz del Cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén.
  L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo! R: ¡Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús! ( 3 veces )
  La Salve: Dios te salve Reina y Madre…
  Oremos
  Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo, te honramos, te alabamos y te adoramos por Tu obra de eterna alianza que trae paz a la humanidad. Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Consuela al Padre Todopoderoso en Su trono, y lava los pecados del mundo entero. Que todos te reverencien, oh Preciosa Sangre, ten misericordia. Amén.
  Sacratísimo Corazón de Jesús, Ten misericordia de nosotros Inmaculado Corazón de María, Ruega por nosotros San José, esposo de María, Ruega por nosotros Santos Pedro y Pablo, Rueguen por nosotros San Juan al pie de la Cruz, Ruega por nosotros Santa María Magdalena, Ruega por nosotros Todos los guerreros de oración e intercesores del Cielo, Rueguen por nosotros Todos los grandes Santos de Nuestro Señor, Rueguen por nosotros Todas las huestes celestiales Legión Angélica de María, Rueguen por nosotros
  DOCE PROMESAS DE NUESTRO SEÑOR A QUIEN DEVOTAMENTE RECE EL ROSARIO DE LA PRECIOSA SANGRE
  1. Yo prometo proteger de los ataques del maligno a quien devotamente rece este rosario. 2. Yo preservaré sus cinco sentidos. 3. Yo lo protegeré de una muerte súbita. 4. Doce horas antes de su muerte, beberá Mi Sangre Preciosa y comerá Mi Cuerpo. 5. Veinticuatro horas antes de su muerte, le mostraré Mis cinco Llagas, para que sienta un profundo arrepentimiento de todos sus pecados, y tenga perfecto conocimiento de ellos. 6. Quien rece este Rosario como novena, conseguirá lo que pide. Su oración será contestada. 7. Yo realizaré muchos milagros maravillosos a través del rezo de este Rosario. 8. A través de esta oración, destruiré muchas sociedades secretas, y liberaré muchas almas atadas, por medio de Mi Misericordia. 9. A través de este Rosario, salvaré muchas almas del Purgatorio. 10. Yo le mostraré Mi camino a quien honre Mi Preciosa Sangre con este Rosario. 11. Yo tendré misericordia de aquellos que tengan misericordia de Mis Preciosas Llagas y Sangre. 12. Quienquiera que enseñe esta oración a otra persona, ganará una indulgencia de cuatro años
  Kommentarer
  Suzana Monika
  lovsång to ti je kako DAVID HVALOPIJEV KRISTU
  · Svara · 33 m
  Suzana Monika
  Catholic Church
  2t gfebruudarnSrpoil nkhlsoe.r i08cSsedShat:i4io1sh ·
  A Californian Soul – The Mark of the Beast
  On January 26th, 2021, this Californian soul “saw” the number 410 from the Blue Book. This message was originally given to Fr. Stefano Gobbi on September 9th, 1989 on the Nativity of the Blessed Virgin Mary:
  The Mark on the Forehead and on the Hand
  Today is the Feast of the Birth of your heavenly Mother, my dear beloved ones and children consecrated to my Immaculate Heart. Live it in joy and in peace, in silence and in prayer, in confidence and in filial abandonment.
  You are the little infants of your Infant Mother. You are part of my progeny and a strong point of my victorious plan. You form a precious crown of purity, of love and of humility about the cradle in which I am placed. Allow yourselves to be nourished and formed by me; allow, yourselves to be led by me with docility; allow yourselves to be signed by me with my motherly seal.
  These are the times when the followers of him who opposes himself to Christ are being signed with his mark on the forehead and on the hand.[1] The mark on the forehead and on the hand is an expression of a total dependency on the part of those who are designated by this sign. The sign indicates him who is an enemy of Christ, that is to say, the sign of the Antichrist. And his mark, which is stamped, signifies the complete belonging of the person thus marked to the army of him who is opposed to Christ and who fights against his divine and royal dominion.
  The mark is imprinted on the forehand and on the hand. The forehead indicates the intellect, because the mind is the seat of the human reason. The hand expresses human activity, because it is with his hands that man acts and works. Nevertheless it is the person who is marked with the mark of the Antichrist in his intellect and in his will. He who allows himself to be signed with the mark on his forehead is led to accept the doctrine of the denial of God, of the rejection of his law, and of atheism which, in these times, is more and more diffused and advertised. And thus he is driven to follow the ideologies in mode today and to make of himself a propagator of all the errors.
  He who allows himself to be signed with the mark on his hand is obliged to act in an autonomous manner and independently of God, ordering his own activities to the quest of a purely material and terrestrial good. Thus he withdraws his action from the design of the Father, who wants to illumine it and sustain it by his divine Providence; from the love of the Son who makes human toil a precious means for one’s own redemption and sanctification; from the power of the Spirit who acts everywhere to interiorly renew every creature. He who is signed with the mark on his hand works for himself alone, to accumulate material goods, to make money his god and he becomes a victim of materialism. He who is signed with the mark on his hand works solely for the gratification of his own senses, for the quest of well-being and pleasure, for the granting of full satisfaction to all his passions, especially that of impurity, and he becomes a victim of hedonism. He who is signed with the mark on his hand makes of his own self the center of all his actions, looks upon others as objects to be used and to be exploited for his own advantage and he becomes a victim of unbridled egoism and of lovelessness.
  If my Adversary is signing, with his mark, all his followers, the time has come when I also, your heavenly Leader, am signing, with my motherly seal, all those who have consecrated themselves to my Immaculate Heart and have formed part of my army. I am imprinting my seal on your foreheads with the most holy sign of the Cross of my Son Jesus. Thus I am opening the human intellect to receive his divine word, to love it, and to live it. I am leading you to entrust yourselves completely to Jesus who has revealed it to you. And I am making of you today courageous witnesses of faith. Against those signed on the forehead with the blasphemous mark, I am opposing my children signed with the Cross of Jesus Christ.
  And then I am directing all your activity to the perfect glorification of the Most Holy Trinity. For this, I am imprinting upon your hands my seal which is the sign of the Father, of the Son and of the Holy Spirit. With the sign of the Father, your human activity becomes directed towards a perfect co-operation with the plans of his divine Providence, which still today arrange all things for your good. With the sign of the Son, all your actions become profoundly inserted into the mystery of his divine redemption. With the sign of the Holy Spirit, everything you do becomes open to his powerful force for sanctification, which breathes everywhere like a powerful fire, to renew from its foundations the whole world.
  My beloved children, allow yourselves all to be signed on the forehead and on the hand with my motherly seal, on this day when, gathered with love about my cradle, you celebrate the feast of the earthly birth of your heavenly Mother.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s