När började vi äta påskalamm i Sverige?

Kort svar: Även om påskalammet som sådant är äldre än det kristna påskfirandet så introducerades seden att äta påskalamm för en bredare allmänhet i Sverige först på 1900-talet.

Att äta lamm till påsk har fått ordentligt genomslag i tidningarnas matbilagor och på olika receptsidor. Nästan en tredjedel av alla lamm som äts i Sverige under ett år äts under påskhelgen.

Traditionen med påsklamm kan historiskt spåras till det judiska påskfirandet (lammet som offrades och vars blod målades på dörren) och även till det kristna (Jesus som offerlammet). Men trots denna historiska koppling så har lamm på det svenska påskbordet bara runt hundra år på nacken.

deichschaf-685670_1280.jpg

En artikel i SvD inför påsken 1926 skriver så här om traditionen att äta lamm till påsk:

att detta under det sista decenniet uppflammande intresse för lammet som svensk nationalrätt under påsken är helt och hållet konstgjort, åtminstone för större delen av landet. Det är en produkt av samverkan mellan slaktare och restauratörer, vilka senare annonsera färskt dilamm på sina matsedlar.

Och det är mycket riktigt under just 1920-talet som annonser för dilamm i anslutning till påsken dyker upp i tidningarna mer frekvent. Inför påsken 1936 skriver man i SvD:

Jag tror knappast, att bruket att äta lamm eller får till påskdagens middag för ett par tre decennier sedan var så genomfört som nu. För min del tror jag att det närmast är herrar livsmedelshandlare som i förvärvssyfte på nytt sökt lansera detta bruk liksom en del andra liknande.

I medelhavsområdet är klimatet varmare och lammen var vid tiden för påsk färdiga för slakt. I det kalla Norden var lammen ännu för unga när påsken inföll. Först när det blivit möjligt att importera lamm från främst Nya Zeeland har lammet funnit sin väg till påskbordet. Swahn förklarar:

Påsklammets sentida inmarsch i våra helgmatsedler vid påsk skall nog snarast ses som en följd av att frysteknik och moderna färskvarutransporter har upphävt de naturliga terminerna för en hel del av våra fordomdags säsongsbetonade matvanor.

Även idag finns det problem med att äta lamm vid påsk.  Dan Jacobson, färskvaruchef på Ica:

Det normala är att slakten sker på hösten. De lamm som slaktas nu har gått inomhus. Eftersom det är en mer arbetsintensiv verksamhet är det inte lika många bönder som har en sådan produktion

Skrivet av Mattias Axelsson (uppdaterad 2008-03-21, uppdaterad 2023-04-02)

Källor:

SvD 1926-04-03

SvD 1936-04-11

Swahn, Jan-Öjvind (2000) Folk i fest – traditioner i Norden Höganäs: Globograf

Nilsson, Johan ”Brist på svenskt lammkött till påsk” Göteborgs-Posten 2012-04-04