När infaller påsken 2008?

Kort svar: Påsken 2008 är nästan så tidig som den kan bli. Påskdagen 2008 infaller 23 mars.

Årets påsk (2008) är nästan rekordtidig. Hade det inte varit skottår i år hade påskdagen infallit så tidigt som den kan (22 mars), men istället infaller den en dag senare – 23 mars.

Att det alltid råder en viss osäkerhet kring när påsken är (vilket ju inte är fallet med jul) beror på att påsken är en rörlig högtid. Påskdagen är (för att förenkla saken något) alltid den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen och eftersom vårdagjämningen infaller torsdag 20 mars i år och fullmånen är dagen efter (på långfredagen) så blir påskdagen 2008 den 23 mars.

J_Pod_-_Full_Moon_(by-sa)

Det är dock inte helt sant eftersom påsken egentligen inte beror vare sig på vårdagjämningen eller den astronomiska fullmånen. På kyrkomötet i Nicaea 325 evt bestämdes att påskdagen skulle vara den söndag som inföll närmast efter den ecklesiastiska fullmånen närmast efter den vårdagjämningen. Eftersom vårdagjämningen kan infalla på olika datum beroende på bl.a. tidszon så fixerade man vårdagjämningen till den 20 mars oavsett när den faktiska vårdagjämningen är. Av samma anledning valde man att inte använda den astronomiska fullmånen utan den ecklesiastiska.

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2008-03-13, uppdaterad 2018-02-13)