Vad betyder ordet ”advent”?

Kort svar: Advent betyder ankomst.

Advent kommer av det latinska uttrycket ”adventus Domini” som betyder ”Herrens ankomst”. Och det är förstås Jesus ankomst på juldagen som man väntar på. Dock har inte advent något med ordet ”vänta” att göra. Just ljudlikheten gjorde dock att vissa folkliga föreställningar om att orden ”advent” och ”väntan” har med varandra att göra funnits.

Advent är den period som inleder kyrkoåret och börjar med första söndagen i advent (söndagen efter domsöndagen). Beroende på vilken dag julafton infaller så kan adventstiden vara olika lång (första advent kan infall från 27 november till 3 december), vilket också innebär att advent inte är samma sak som perioden 1 december till 24 december.

Skrivet av Mattias Axelsson (uppdaterad 2012-11-29)

Källa: Swahn, Jan-Öyvind (1993) Den svenska julboken Bra Böcker

Vad betyder ordet pingst?

Kort svar: Ordet pingst kommer från det grekiska ordet pentekoste (Πεντηκοστή) som betyder ”femtionde” och det syftar på att pingsten firas femtio dagar efter påsk.

Tillsammans med julen och påsken är pingsten kristendomens viktigaste högtid. Inom kristendomen firas pingst för att den helige Anden kom till lärjungarna (enligt Apostlagärningarna 2)

Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.

Ordet pingst är en försvenskning av det grekiska ordet pentekosté som betyder ”den femtionde”. Från början syftade ordet på hela femtiodagarsperioden mellan påsk och pingst, men idag är det helgen sju veckor (50 dagar) efter påskhelgen som åsyftas. Pingst kallas också för ”hänryckningens tid”. Att kalla pingsten för ”hänryckningens tid” kommer från dikten Nattvardsbarnen av Esaias Tegnér.

5791375451_02cac31c44_b.jpg
Källa: Flickr

Liksom de allra flesta högtider som firas av kristna finns föregångare inom andra religioner. Tidpunkten för pingstens firande sammanfaller nämligen med den judiska veckohögtiden, kallad shavuot. Shavuot var från början en skördehögtid som firades i övergången mellan vår och sommar, men har senare kommit att firas som den dagen då judarna fick Toran av G-d vid berget Sinai.

Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia och religionskunskap.

Källor: Bringéus, Nils-Arvid (1999) Årets festdagar Carlssons Bokförlag:Stockholm