När är fettisdagen 2011?

Kort svar: Fettisdagen (också kallad semmeldagen) 2011 infaller den 8 mars (f ö samma dag som internationella kvinnodagen, men de har ingenting gemensamt).

Fettisdagen är den sista dagen i den tre dagar långa fastlagen. Fastlag ska inte förväxlas med fastan – de är egentligen varandras totala motsatser. Fastlagen är tre dagar av fest innan den fyrtio dagar långa påskfastan börjar.

Påskfastan börjar på askonsdagen och löper sedan fyrtio dagar (exklusive sex söndagar) fram till påskhelgen. Fettisdagen är alltså tisdagen före askonsdagen.

Eftersom påsken är en rörlig högtid (påskdagen är den söndag som infaller närmast efter den första ecklesiastiska fullmånen efter 20 mars) blir också fettisdagen rörlig. Årets påsk (2011) är ovanligt sen – påskdagen är inte förrän 24 april – så blir också fettisdagen sen.

Fettisdagen infaller 46 dagar (fyrtio fastedagar + sex söndagar) före påskdagen och årets fettisdag är sålunda 8 mars. Och det är egentligen först då man får börja äta semlor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,