Är en ”klämdag” en ledig dag?

Kort svar: En klämdag är inte automatiskt en ledig dag, det beror på det avtal som gäller på arbetsplatsen.

Ordet klämdag finns belagt i svenska språket sedan 1964. Enligt ne.se är klämdag

benämning på enstaka arbetsdag som infaller mellan en helgdag och en annan arbetsfri dag.

En klämdag som återkommer varje år är fredagen efter Kristi himmelsfärdsdagen. Att detta alltid blir en klämdag beror på att Kristi himmelsfärd är en röd dag och alltid infaller på en torsdag – således är fredagen efter en enstaka arbetsdag mellan två röda dagar.

Dock är det inte självklart att en ledig på en klämdag. Så här skriver fackförbundet Unionen:

Det är vanligast med normal arbetstid under dag före röd dag samt på klämdagar, men det finns något enstaka kollektivavtal som ger arbetstagare rätt till ledighet på klämdagen samt halvdag dag före röd dag. Ofta är det lokala fackklubbar som har förhandlat fram sådana förmåner som gäller just den arbetsplatsen.

Skrivet av Mattias Axelsson (2013-05-06)

Källor:

Dag före röd dag/Dag före helgdag” unionen.se

Klämdag” ne.se

Vad är en tradition?

Kort svar: En tradition är seder och/eller bruk som återkommer vid vissa fasta tidpunkter. Ålder är inte avgörande för vad som blir en tradition, istället  är det det som man i en viss kultur upphöjer till en tradition som blir en tradition.

Ordet ”tradition” är omgärdat med en hel del mystik. Tänker en på tradition så tänker en på saker som har hundratals år på nacken och som människor gjort i flera generationer. Nationalencyklopedin definierar tradition såsom:

det mångdimensionella sociala arv som överlämnas från släkte till släkte.

I programmet Världens modernaste land (säsong 1, avsnitt 2) diskuteras vad traditioner egentligen är. Matforskaren Jonathan Metzger sa:

Det som gör det till en tradition  paradoxalt nog, är att vi upphöjer det till en tradition

Alltså – traditioner blir traditioner först när vi bestämmer oss för att det är en tradition. Därför kan också saker som bara är ett par decennier gamla vara en tradition (ex. köttbullar på julbordet som introducerades först på 1970-talet), medan saker som människor faktiskt gjort i hundratals år (t.ex. supa och föra liv lucianatten) inte alls räknas som en tradition.

Skrivet av Mattias Axelsson (2007-01-03, uppdaterad 2013-02-26)