Vilken dag är mors dag 2008?

I Sverige infaller mors dag alltid sista söndagen i maj. I år är alltså mors dag 25 maj. Det som kan vara förvirrande är att originalet till vår mors dag – Mother’s day i USA – infaller andra söndagen i maj (alltså 11 maj i år).

Anledningen till att USA har andra söndagen i maj som sin mors dag är att initiativtagaren till firandet – Anna Jarvis – hade en mor som dog 9 maj 1905. Tre år senare – söndag 10 maj 1908 – hölls en gudstjänst med fokus på det fjärde budet och moderskärlek. Gudstjänstens innehåll och utsmyckning var ett verk av Anna Jarvis och när president Wilson 1914 proklamerade mors dag som officiell helgdag blev det andra söndagen i maj.

Att vi i Sverige valde sista söndagen i maj när mors dag infördes runt år 1919 beror förmodligen på att ju senare i maj man väljer att fira dagen desto större är chansen att det skall finnas färska blommor att uppvakta mor med. Dessutom är vädret troligtvis bättre.

Läs även andra bloggare om , , ,

Varför är mors dag sista söndagen i maj?

Kort svar: Att mors dag i Sverige infaller sista söndagen i maj (och inte andra söndagen som i USA) beror förmodligen på att sannolikheten är större att det finns färska blommor är större ju senare i maj man väljer att fira.

Mors dag i Sverige infaller alltid sista söndagen i maj. Anledningen till placeringen i almanackan finns i dagens amerikanska ursprung och de lokala förutsättningarna som finns i Sverige.

cake-1374069_960_720

I början av 1900-talet (10 maj 1908) i Philadelphia, USA, hölls på lärarinnan Anna Jarvis initiativ en gudstjänst med fokus på det fjärde budet och moderskärlek. Jarvis själv pyntade kyrkan och delade ut vita nejlikor till alla besökare. Dagen (10 maj) valdes eftersom det var Jarvis mammas dödsdag (eller rättare sagt den söndag som låg närmast hennes mammas dödsdag – 9 maj 1905).

Idén med en särskild dag för alla mödrar fick snabbt ökad popularitet och redan 1914 proklamerade president Wilson andra söndagen i maj till officiell helgdag i USA:s almanacka. Affärsmän och handlare såg snabbt potentialen i en helgdag riktade till mödrar och lanserade mors dag med ”våldsamma reklamkampanjer”.

Sverige var sedan ett av de första länderna i Europa som anammade mors dag. Också hos oss var det en kvinna – Cecilia Bååth-Holmberg – som drev förslaget i slutet av 1910-talet. När mors dag skulle lanseras i Sverige blev dagen dock framskjuten två veckor och firas istället sista söndagen i maj. Så här skriver man i SvD om valet av datum

är försommarens tid inne och sippor och guldvivor skola skänka sin doft och skönhet till ära för mor i det hem där hon lever och verkar, eller på hennes grav om hon gått bort.

Så här skriver Charlotte Tonbjer

Argumenten för att Mors dag ska firas just i maj är annars att det är den vackraste månaden när blommorna är som fagrast och att detta ytterligare skulle bli en ära för modern

Ju senare i maj man väljer att fira dagen desto större är chansen att det skall finnas färska blommor att uppvakta mor med. Det är – enligt mig – den troligaste förklaringen till vår relativt sena mors dag. Så här skriver Nordiska museet:

för då är våren på fullt allvar här och vi kan med största säkerhet plocka blommor och plantera och hissa flaggan mot en blå vårhimmel och på så sätt fira mor riktigt ordentligt.

Skrivet av Mattias Axelsson (2008-05-18, uppdaterad 2022-05-29)

Källor:

Bringéus, Nils-Arvid (1999) Årets festdagar Carlssons Bokförlag:Stockholm

Swahn, Jan-Öjvind (2007) Svenska traditioner 

Tornbjer, Charlotte (1999) Den goda modern. Nationell gemenskap i texter kring Mors dag i Sverige 1919-1950Arbetshäften ”Gemenskaper” nr 20 Florens/Berlin

Mors dag” Nordiska museet